Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Cập nhật thông tin từ Textbox của UnBound Form vào Listbox
#1
Chào mọi người!

E có một unbound form. Trên đó có các textbox, listbox và các command button.
Cụ thể là e nhập thông tin xong, nhấn nút "Thêm" thì các thông tin đó được cập nhật vô Listbox.
E đã cố gắng nhưng vẫn không biết lỗi từ đâu, vì nó không chịu cập nhật.

Đây là file của e: https://www.mediafire.com/file/llb6bs3vc...QLVA_1.mdb

Nhờ mọi người chỉ giúp ạ!
Chữ ký của pherotao "Hạnh phúc ở đâu... biết tìm đâu,
Hồng trần là thế giới muôn màu,
Hội đủ nhân duyên... thời sinh quả,
Kết thúc... cũng là lúc bắt đầu".
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(09-12-17, 12:56 AM)pherotao Đã viết: Chào mọi người!

E có một unbound form. Trên đó có các textbox, listbox và các command button.
Cụ thể là e nhập thông tin xong, nhấn nút "Thêm" thì các thông tin đó được cập nhật vô Listbox.
E đã cố gắng nhưng vẫn không biết lỗi từ đâu, vì nó không chịu cập nhật.

Đây là file của e: https://www.mediafire.com/file/llb6bs3vc...QLVA_1.mdb

Nhờ mọi người chỉ giúp ạ!

Hãy diễn tả cách mà bạn đã làm, không muốn xem file rồi đoán mò. và nhớ chèn code bạn đã làm như thế nào nhé
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Đây là đoạn mã trong nút "Thêm". Nó báo lỗi run-time 3061 (ngay dòng Set rs = db.OpenRecordset("SELECT T_HangHoa.........)

Mã:
Private Sub Them_Click()
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Dim i As Integer
Dim rs_1 As Recordset

Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("SELECT T_HangHoa.*FROM T_HangHoa WHERE T_HangHoa.MaHH =" & Me.txtMaHH.Value)
Dim rs_temp As Recordset
   
   Set rs_temp = db.OpenRecordset("SELECT * FROM T_HangHoa_NX_temp")
   rs_temp.AddNew

   rs_temp("MaHH") = rs(0)
   rs_temp("TenHH") = rs(2)
   rs_temp("DonGia") = rs(1)
   
   rs_temp("DVT") = rs(0)
   
   rs_temp("SoLuong") = Me.txtSoLuong.Value
   rs_temp("ThanhTien") = rs(4)
   rs_temp.Update
   Me.txtMaHH = ""
   Me.txtDonGia = ""
   Me.txtMaHH.SetFocus
   rs_temp.Close
   
rs.Close
Me.List_HH.Requery

End Sub

Nhờ xem giúp e ạ!
Chữ ký của pherotao "Hạnh phúc ở đâu... biết tìm đâu,
Hồng trần là thế giới muôn màu,
Hội đủ nhân duyên... thời sinh quả,
Kết thúc... cũng là lúc bắt đầu".
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
*FROM.....thiếu khoảng cách.
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn pherotao
#5
(09-12-17, 09:41 AM)ongke0711 Đã viết: *FROM.....thiếu khoảng cách.

E làm được rồi. Cám ơn anh!
Chữ ký của pherotao "Hạnh phúc ở đâu... biết tìm đâu,
Hồng trần là thế giới muôn màu,
Hội đủ nhân duyên... thời sinh quả,
Kết thúc... cũng là lúc bắt đầu".
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(09-12-17, 09:41 AM)ongke0711 Đã viết: *FROM.....thiếu khoảng cách.

Cái này bị lỗi gì mà nó không cập nhật vô listbox (List_TC) nữa nè a ongke0711 ?
Mã:
Private Sub Them_Click()

If Me.txtDienGiai.Value = Null Then
MsgOut VniToUni(" Phaûi cho bieát lyù do Thu !              "), vbExclamation
txtDienGiai.SetFocus
Exit Sub
End If

Set Db = CurrentDb

If List_TC.ListCount > 0 Then

Set rs_temp = Db.OpenRecordset("SELECT * FROM T_ThuChi_CT_Temp")
   rs_temp.AddNew

   rs_temp("MaTC") = Me.txtMaTC.Value 'Dien MaTC vào List_TC
   
   rs_temp("DienGiai") = Me.txtDienGiai.Value
   rs_temp("SoTien") = Me.txtSoTien.Value
   
   If DCount("STT", "T_ThuChi_CT_Temp") >= 1 Then
       rs_temp("STT") = DLast("STT", "T_ThuChi_CT_Temp") + 1
   Else
       rs_temp("STT") = 1
   End If
   
   rs_temp.Update
   
   Me.txtDienGiai = Null
   Me.txtSoTien = 0
   
   Me.txtDienGiai.SetFocus
   
   rs_temp.Close

Else
   MsgOut VniToUni(" Phaûi cho bieát lyù do Thu !              "), vbExclamation
   
   Me.txtDienGiai.SetFocus
Exit Sub
End If
   Me.List_TC.Requery
End Sub
Chữ ký của pherotao "Hạnh phúc ở đâu... biết tìm đâu,
Hồng trần là thế giới muôn màu,
Hội đủ nhân duyên... thời sinh quả,
Kết thúc... cũng là lúc bắt đầu".
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Thủ Thuật] Lọc điều kiện theo nhiều dòng trong 1 Listbox hoặc nhiều Listbox ongke0711 14 3,959 10-12-18, 09:20 PM
Bài mới nhất: ketoan_it
  [Thủ Thuật] Demo Tổng hợp tất cả các kiểu thông báo tiếng việt trong Access maidinhdan 39 10,088 22-09-18, 12:40 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Hỏi] Click vào button mở form mới ngay dưới button đó mrsiro 1 360 22-09-18, 12:04 PM
Bài mới nhất: lmthu
  [Help] Gán giá trị cho nhiều textbox từ một mảng array NguyenDungAnh 0 285 25-08-18, 08:59 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Hỏi] Hiển Thị Dữ Liệu Trong ListBox pherotao 1 649 12-01-18, 09:10 AM
Bài mới nhất: cpucloi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối