Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giúp đỡ thêm về Report
#1
1. Report em tạo ra,
Nếu có 1 record: in trang đầu tiên thì Ok
Nếu có nhiều records: thì khi ra lệnh in, sẽ in tất cả các record (phí quá)
Làm sao giải quyết, chỉ in record hiện hành thôi?
 
2. Em tạo query lọc dữ liệu, tìm theo [ID number], mong kết quả truy xuất:
(i) là Reprot theo [ID number] chưa được
Hoặc (ii) là Form chứa record có [ID number] vừa tìm kiếm thì phải làm sao?
 
Lỗi tại điều kiện lọc query hay tại đâu? Form nhập liệu, tạo nút tìm kiế theo [ID number] thì phải làm sao để cho kết quả về record có ID number cần tìm (ngay trên form)?

Kính nhờ quý anh chị giúp....Chân thành cảm ơn.
File của em đây: https://www.mediafire.com/file/biemxfj0r...ECFi.accdb
Chữ ký của pvhung76 pvhung76,gia nhập Thủ Thuật Access từ 09-10 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Invalid or Deleted File.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn pvhung76
#3
(03-11-17, 05:49 PM)tranthanhan1962 Đã viết: Invalid or Deleted File.

Là sao?

File của em vẫn đây mà???

http://www.mediafire.com/file/biemxfj0rb...%8Fi.accdb
Chữ ký của pvhung76 pvhung76,gia nhập Thủ Thuật Access từ 09-10 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Vài góp ý với bạn:
1. Nên đọc phần căn bản của Access, đặc biệt là cách sử dụng đặt tên các đối tượng như table, query, textbox, listbox, ....
2. Không nên đặt tên có khoảng trắng hoặc có dấu (nếu đặt có khoảng trắng, khi gọi đối tượng phải được để trong dấu []) => phần sau 


Bạn sử dụng câu lệnh mở report
1. Xem report trên màn hình
DoCmd.OpenReport "TenReport", acViewPreview
nếu muốn có thêm điều kiện khi mở:
DoCmd.OpenReport "TenReport", acViewPreview,,"TenFileddieukien like Dieukien"
Như trường hợp của bạn, TenFileddieukien là [Hanhchinh].[ID number]
Dieukien là Forms![KHAM BENH KE TOA]![ID number]
2. Để in trực tiếp
Thay acViewPreview = acViewNormal
Hoặc bạn có thể trực tiếp đặt điều kiện trong Query nguồn của Report
Filed [Hanhchinh].[ID number] = Forms![KHAM BENH KE TOA]![ID number]
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn pvhung76
#5
cpucloi Đã viết:Vài góp ý với bạn:
1. Nên đọc phần căn bản của Access, đặc biệt là cách sử dụng đặt tên các đối tượng như table, query, textbox, listbox, ....
2. Không nên đặt tên có khoảng trắng hoặc có dấu (nếu đặt có khoảng trắng, khi gọi đối tượng phải được để trong dấu []) => phần sau 


Bạn sử dụng câu lệnh mở report
1. Xem report trên màn hình
DoCmd.OpenReport "TenReport", acViewPreview
nếu muốn có thêm điều kiện khi mở:
DoCmd.OpenReport "TenReport", acViewPreview,,"TenFileddieukien like Dieukien"
Như trường hợp của bạn, TenFileddieukien là [Hanhchinh].[ID number]
Dieukien là Forms![KHAM BENH KE TOA]![ID number]
2. Để in trực tiếp
Thay acViewPreview = acViewNormal
Hoặc bạn có thể trực tiếp đặt điều kiện trong Query nguồn của Report
Filed [Hanhchinh].[ID number] = Forms![KHAM BENH KE TOA]![ID number]

Chân thành cảm ơn,...
Chữ ký của pvhung76 pvhung76,gia nhập Thủ Thuật Access từ 09-10 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(04-11-17, 11:08 AM)cpucloi Đã viết: Vài góp ý với bạn:
1. Nên đọc phần căn bản của Access, đặc biệt là cách sử dụng đặt tên các đối tượng như table, query, textbox, listbox, ....
2. Không nên đặt tên có khoảng trắng hoặc có dấu (nếu đặt có khoảng trắng, khi gọi đối tượng phải được để trong dấu []) => phần sau 


Bạn sử dụng câu lệnh mở report
1. Xem report trên màn hình
DoCmd.OpenReport "TenReport", acViewPreview
nếu muốn có thêm điều kiện khi mở:
DoCmd.OpenReport "TenReport", acViewPreview,,"TenFileddieukien like Dieukien"
Như trường hợp của bạn, TenFileddieukien là [Hanhchinh].[ID number]
Dieukien là Forms![KHAM BENH KE TOA]![ID number]
2. Để in trực tiếp
Thay acViewPreview = acViewNormal
Hoặc bạn có thể trực tiếp đặt điều kiện trong Query nguồn của Report
Filed [Hanhchinh].[ID number] = Forms![KHAM BENH KE TOA]![ID number]

Dạ em chân thành cảm ơn...
Xin hỏi thêm, nếu có chuỗi: "ngày 5 tháng 11 năm 2017", có thể dùng lệnh/hàm như thế nào để cho kết quả là 5112017 hoặc 05112017?
Chữ ký của pvhung76 pvhung76,gia nhập Thủ Thuật Access từ 09-10 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
(05-11-17, 07:25 AM)pvhung76 Đã viết: Xin hỏi thêm, nếu có chuỗi: "ngày 5 tháng 11 năm 2017", có thể dùng lệnh/hàm như thế nào để cho kết quả là 5112017 hoặc 05112017?

Cái này cũng đơn giản. Cách làm là cứ duyệt qua từng ký tự nếu nó là số (IsNumeric) thì thêm vô chuỗi số. Xác định nó là ký tự số cũng có 2 cách:
1. Select Case stChuoi
    Case "0 to "9"
    ...
2. dùng hàm IsNumeric.

Trong đây tôi dùng hàm IsNumeric(). Bạn dùng hàm trích số từ chuỗi bên dưới:

Mã PHP:
Function TrichSoTuChuoi(ByVal stChuoi As String) As Long
   Dim intLen 
As Integer
   Dim n 
As Integer
   stChuoi 
Trim(stChuoi)
   intLen Len(stChuoi)
   n 1    'Tim kiem bat dau tu vi tri 'n'
   If stChuoi = "" Or IsNull(stChuoi) Or intLen = 0 Then Exit Function
   Do
       If IsNumeric(Mid(stChuoi, n, 1)) Then    '
Kiem tra tung ky tu co phai là So.
           TrichSoTuChuoi TrichSoTuChuoi Mid(stChuoin1)
           n 1
       Else
           n 
1
       End 
If
   Loop Until intLen = (1)

   'Luu y: neu ham tra ve gia tri 0 tuc là chuoi không có ký tu So

End Function 
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#8
(05-11-17, 09:36 AM)ongke0711 Đã viết:
(05-11-17, 07:25 AM)pvhung76 Đã viết: Xin hỏi thêm, nếu có chuỗi: "ngày 5 tháng 11 năm 2017", có thể dùng lệnh/hàm như thế nào để cho kết quả là 5112017 hoặc 05112017?

Cái này cũng đơn giản. Cách làm là cứ duyệt qua từng ký tự nếu nó là số (IsNumeric) thì thêm vô chuỗi số. Xác định nó là ký tự số cũng có 2 cách:
1. Select Case stChuoi
    Case "0 to "9"
    ...
2. dùng hàm IsNumeric.

Trong đây tôi dùng hàm IsNumeric(). Bạn dùng hàm trích số từ chuỗi bên dưới:

Mã PHP:
Function TrichSoTuChuoi(ByVal stChuoi As String) As Long
   Dim intLen 
As Integer
   Dim n 
As Integer
   stChuoi 
Trim(stChuoi)
   intLen Len(stChuoi)
   n 1    'Tim kiem bat dau tu vi tri 'n'
   If stChuoi = "" Or IsNull(stChuoi) Or intLen = 0 Then Exit Function
   Do
       If IsNumeric(Mid(stChuoi, n, 1)) Then    '
Kiem tra tung ky tu co phai là So.
           TrichSoTuChuoi TrichSoTuChuoi Mid(stChuoin1)
           n 1
       Else
           n 
1
       End 
If
   Loop Until intLen = (1)

   'Luu y: neu ham tra ve gia tri 0 tuc là chuoi không có ký tu So

End Function 

Chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của anh chị.
Bây giờ em set up trang report in khổ giấy A5, tại sao lề phải luôn la 0.336 inches (không thay đổi được) vậy????
Chữ ký của pvhung76 pvhung76,gia nhập Thủ Thuật Access từ 09-10 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Cách lấy số thứ tự trang của report 2 lên report 1 cùng 1 Mã KH tr4il3 34 6,300 18-02-19, 03:09 PM
Bài mới nhất: tr4i_l3
  Co dãn report dùng can grow và can shrink lewin260684 4 412 15-02-19, 03:34 PM
Bài mới nhất: lewin260684
  [Hỏi] In Report mỗi trang 1 dữ liệu toidjtjmtoi 1 366 12-01-19, 10:39 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Cách xuất Report Access sang file Word và Pdf?? tui123 7 7,602 09-01-19, 01:16 AM
Bài mới nhất: DooHoaangPhuuc
  Nhờ giúp đỡ canh chữ giữa theo chiều ngang và dọc trong report! tui123 3 400 05-01-19, 04:42 PM
Bài mới nhất: mrsiro

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối