Báo cáo điểm danh tiếng cho khải nguyên
Tổng quan
khải nguyên
(Thành viên đẳng cấp)

Tổng điểm tích cực: 24

Điểm tích cực có từ thành viên: 0
Điểm tích cực có từ bài viết: 23
  Điểm tốt Trung bình Điểm xấu
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
All Time 23 0 0
Bình luận
Noname ( 33 ) - Last updated 01-02-16, 06:30 PM
Rating given for khải nguyên's post in Thư chúc tết -Xin chào một năm mới 2016

Tích cực (+2): [Không bình luận]
nap0le0n ( 0 ) - Last updated 01-07-13, 11:27 PM
Rating given for khải nguyên's post in Sử dụng hàm DLOOKUP

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 17-05-13, 12:34 AM
Rating given for khải nguyên's post in Lỗi Error in loading DLL!

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 09-05-13, 10:00 PM
Rating given for khải nguyên's post in Giúp em tính năm nhuần trong eccess với.

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 08-05-13, 03:53 PM
Rating given for khải nguyên's post in Tự động hide textbox trong report

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 01-05-13, 04:48 AM
Rating given for khải nguyên's post in Font trong treeview,

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 29-04-13, 12:23 PM
Rating given for khải nguyên's post in Tạo nút thêm record trong form

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 27-04-13, 10:01 PM
Rating given for khải nguyên's post in Tính điểm tổng bằng hàm IIF

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 27-04-13, 09:16 PM
Rating given for khải nguyên's post in Không hiển thị hết form lên màn hình.

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 26-02-13, 12:55 AM
Rating given for khải nguyên's post in cách tìm kiếm và in văn bản

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 25-02-13, 10:24 PM
Rating given for khải nguyên's post in Lọc dữ liệu bằng combox trong subform.

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 24-02-13, 01:15 PM
Rating given for khải nguyên's post in Nhờ hướng dẫn code trong nút lệnh Lưu !

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 21-02-13, 05:51 PM
Rating given for khải nguyên's post in Tạo Form nhập liệu.

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 20-02-13, 11:14 PM
Rating given for khải nguyên's post in Lọc ra theo ngày

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Noname ( 33 ) - Last updated 20-02-13, 10:16 AM
Rating given for khải nguyên's post in Giúp mình tính tổng subform trên form !!!!

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối