Tùy chọn

làm sao để tự động refresh tất cả các dữ liệu khi nhập form xong