Tùy chọn

sau khi Tạo Database Splitter thì báo lỗi