Tùy chọn

Mối tình "câm" nhưng đâu thể "lặng" suốt đời