Tùy chọn

Làm cách nào để tạo query xuất bảng điểm của 1 học sinh ?