Tùy chọn

tự động điền dữ liệu vào ô trống bằng dữ liệu ở ô bên trên