Tùy chọn

Mọi người hướng dẫn giúp em cách bỏ đi 2 tab File và Home với ạ