Tùy chọn

cho em hoi Group có anh chị nào đang làm việc bên nhật không ạ