Tùy chọn

Nhờ giúp đỡ canh chữ giữa theo chiều ngang và dọc trong report!