Tùy chọn

Điều kiện IS NOT NULL là gì ? Bác nào giải thích giúp e với