Tùy chọn

Làm sao xóa dữ liệu trong một cột mà vẫn giữ nguyên cột và dữ liệu các cột khác