Tùy chọn

Mấy đại ca giúp em câu này với ạ, thanks a lot.