Tùy chọn

Tìm Min, Max của số (Ngày) trong dãy số (Ngày)