Tùy chọn

Tự động điền thông tin (ten, gioi tinh, nam sinh) khi nhập mã số đúng.