Tùy chọn

Chuyện tình 2 kẻ " ngốc " ( đọc và ngẫm ! Mấy ai có thể dc như thế ?! )