Bình chọn: Bạn thấy chủ đề này thế nào
Hay
Không hay
Cần bổ sung thêm
[Hiển thị kết quả]
 
Chú ý: Đây là một bình chọn công cộng, những người khác sẽ có thể thấy những gì bạn bình chọn.
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Thủ Thuật] [Yêu cầu Hàm] Ý tưởng & Nơi yêu cầu thủ thuật
#11
014 haha...lúc đầu tôi cũng test trên Immediate và thấy ra tầm bậy rồi nhưng nghĩ cho nó qua trung gian thử và ok.
- Còn vụ Progress bar % thì bó tay rồi. Đối với code xử lý các action query bằng câu lệnh SQL (như bạn Minh Tiên có đề cập) thì không biết làm các nào đếm số record đã cập nhật. Tôi có thử mấy cách như: dùng rs.RecordAffected nhưng nó chỉ cho kết quả sau khi chạy query xong, dùng DCount để đếm số record trong table vừa Append cũng ko đc. 

- Demo phân quyền version 1 thì đã OK quá rồi, trực quan, dễ sử dụng. Có phiên bản nâng cấp nữa thì tuyệt vời.

Chờ các bản demo của Dân để học hỏi đây.
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#12
(13-10-16, 01:00 AM)ongke0711 Đã viết: Cách 1 dùng FileSystemObject tôi làm vẫn lấy được tên file tiếng việt có dấu (unicode) mà maidinhdan.
Import nó vô table trước đã.

Link demo: http://www.mediafire.com/file/w6jf257h90ticvu/LayTenFile.mdb

Dùng ADO Recordset thay cho table luôn đi bác

Mã:
Public Sub ListFilesInFolder(ObjBox As Object, strFolderPath As String, _
    Optional strFilter As String)
    On Error GoTo ErrorHandler
    Dim strFileExt As String
    Dim objFSO As Object, objFolder As Object, objFile As Object
    Dim rstADO As Object
    
    If strFolderPath = vbNullString Then Exit Sub
    
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolderPath)
    Set rstADO = CreateObject("ADODB.RecordSet")
    
    Const adLongVarWChar = 203
    Const adFldMayBeNull = &H40
    Const adOpenForwardOnly = 0
    Const adUseClient = 3
    Const adLockPessimistic = 2
    
    With rstADO
       .Fields.Append "TenFile", adLongVarWChar, 255, adFldMayBeNull
       .CursorType = adOpenForwardOnly
       .CursorLocation = adUseClient
       .LockType = adLockPessimistic
       .Open
    End With

    
    For Each objFile In objFolder.Files
        If strFilter = vbNullString Then
            rstADO.AddNew "TenFile", objFile.Name
        Else
            strFileExt = Mid$(objFile.Name, InStrRev(objFile.Name, ".") + 1)
            If InStr(strFilter, strFileExt) > 0 Then rstADO.AddNew "TenFile", objFile.Name
        End If
    Next
    Set ObjBox.Recordset = rstADO
   
Exit_ErrorHandler:
    Set objFSO = Nothing
    Set objFolder = Nothing
    Set objFile = Nothing
    Set rstADO = Nothing
    Exit Sub

ErrorHandler:
    MsgBox "Err Number: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description, , "Error: ListFilesInFolder"
    Resume Exit_ErrorHandler
End Sub

MTNQ mượn cái Demo của bác, thêm vào cái text box để chọn kiểu file cần lấy:

http://www.mediafire.com/file/x8d4pivd4u...nFile2.rar

.
Chữ ký của MatTroiNguQuen Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn ongke0711
#13
Dùng ADO Recordset này hay thật. Tôi chưa nghiên cứu về nó 007
Theo vd này tôi hiểu thì ADO Recordset sẽ lưu giữ các records trong bộ nhớ tạm. Nếu vậy khi cần load những Recordset lớn thì có bất lợi gì không MTNQ?
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] xin hỗ trợ bằng Thủ thuật VBA Trần Linh 3 169 13-07-16, 08:06 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Thủ Thuật] Thủ thuật winshock trong access vba đơn giản thucgia 8 1,008 13-04-15, 08:56 PM
Bài mới nhất: thucgia
  [Hỏi] Xin hỏi Access 2003 Không có biểu tượng Common Dialog Control? ttqt30 0 374 21-10-14, 10:24 AM
Bài mới nhất: ttqt30
  Thuật toán xếp hạng Heiro7 0 661 15-06-12, 06:22 AM
Bài mới nhất: Heiro7
  [Giúp] lấy đường dẫn tương đối cho các Shell dieuchinhlu 1 1,895 18-06-11, 12:07 AM
Bài mới nhất: hieuvn

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)