Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Hàm IF
#1
Chào tất cả mọi người !
Xin mọi người giúp đỡ mình hàm IF  này với !

Đề : có 2 textbox : textboxA(number) , textboxB(number)

nếu textboxA có giá trị khác 0 thì sẽ hiện thị nếu không có sẽ ẩn textboxA nhưng textboxB có giá tri thì sẽ hiển thị TextboxB mà không hiểu thị textboxA . Ngược lại textboxA có texboxB không có thì hiện textboxA và ẩn textboxB . còn cả ai đều có thì hiện cả hai , không có thì ẩn cả hai
ღღღღღTài sản của hugox03 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Bạn check thử xem sao. Hình như phát biểu này bị sai logic ở đoạn "còn cả 2 điều có thì hiện cả 2" >< "nếu textboxA có giá trị.....nhưng textboxB có thì sẽ hiển thị TextboxB mà không hiển thị A"


Mã PHP:
Select Case TextboxA.Value
    
Case <> 0
        Select 
Case TextboxB.Value
            
Case = 0
                TextboxA
.Visible True
                TextboxB
.Visible False
            
Case <> 0
                TextboxA
.Visible True
                TextboxB
.Visible True
        End Select
    Case 
0
        Select 
Case TextboxB.Value
            Case 
0
                TextboxA
.Visible False
                TextboxB
.Visible False
            Case 
<> 0
                TextboxA
.Visible False
                TextboxB
.Visible True
        End Select
End Select 
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn hugox03
#3
Đồng ý với Ongke là phát biểu của bạn chưa hợp logic. với cả bạn hỏi hàm if. lên cho mình thêm tí bổ sung nhé.
Chưa hợp logic: " nếu cả A,B đều có thì hiện cả 2, nếu A có mà B có thì hiện B". Vậy là sao? Thôi thì cứ tạm hiểu thế này nhé:
nếu A = 0 and B = 0 : A, B ẩn.
nếu A = 0, B <>0: A ẩn B hiện
nếu A <> 0, B = 0: A hiện B ẩn
nếu A, B <> 0: A, B hiện.
 Một cách khác với hàm if - else để bạn tham khảo:

If textA.value = 0 and textB.value = 0 then
   TextboxA.Visible False
   TextboxB
.Visible False
     elseif  textA.value = 0 and textB.value <> 0 then
     TextboxA.Visible False
     TextboxB
.Visible = True
         elseif  textA.value <> 0 and textB.value = 0 then
     TextboxA.Visible True
     TextboxB
.Visible False
else 
   TextboxA.Visible True
  TextboxB
.Visible True  
end if
Chữ ký của zinzin8x zinzin8x,gia nhập Thủ Thuật Access từ 19-01 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn hugox03


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line