Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Lỗi] Không import được hết dữ liệu từ Excel và Access
#1
Xin chào các bạn!
Mong các bạn xem giúp cho vấn đề sau đây:
Do công việc yêu cầu nên mình đang làm một chương trình nhỏ quản lý dữ liệu sinh viên. Mình tạo một bảng thông tin sinh viên bằng Excel để từ đó Import vào Access (cùng các trường và kiểu dữ liệu). Nhưng khi Import thì hầu như lúc nào Access cũng chỉ nhập được một ít record thôi chứ không nhập được toàn bộ. Mình đã thử bằng cách copy dữ liệu bên Excel rồi dán vào Form nhập dữ liệu bên Access thì lại được. Thực ra, file Excel này là mình Export từ access ra, sau đó nhập bổ sung thêm một số record.
Còn nữa, khi Export dữ liệu Access ra Excel thì bên Excel thiếu mất 02 Field, trong khi mình đều để kiểu dữ liệu là short text như các field khác.
Lỗi này có thể do những nguyên nhân nào ạ?
Mong cao nhân giúp đỡ.
Chữ ký của huedhcs huedhcs,gia nhập Thủ Thuật Access từ 03-07 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Bạn tham khảo code này cho button update có dùng kèm commondialog nhé.
Dim sTenTable, strSql As String
 With CommonDialog1
   On Error GoTo loi
        .DialogTitle = "Select Excel file"
        .FileName = ""
        .Filter = "Excel Files (*.xls)" + Chr$(124) + "*.xls" + Chr$(124)
        .ShowOpen
       If .FileName = "" Or IsNull(.FileName) Then
             MsgBox "You did not select your Excel file !", vbCritical

          Else
            DoCmd.SetWarnings (False)
                                 sTenTable = "t_update"
                    strSql = "INSERT INTO " & sTenTable & " SELECT ID1, ID2, ID3, ID4, ID5 FROM [EXCEL 8.0;Database=" & .FileName & ";HDR=Yes].[sheet1$] 
                    DoCmd.RunSQL strSql
                    End If
                    If MsgBox("Ban co chac muon update ???", vbYesNo + vbQuestion, "Thong bao") = vbYes Then
                    sSQL = "INSERT INTO t_tabelDich ( ID1, ID2, ID3, ID4, ID5 )  SELECT t_update.ID1, t_update.ID2, t_update.ID3, t_update.ID4, t_update.ID5 FROM t_update;"
   
    DoCmd.RunSQL sSQL
  DoCmd.OpenQuery "delete"    ' xóa bảng tạm : là bảng t_update đó nhé.
  MsgBox "    Da Thuc Hien Xong !!!!", , "Thong bao"
  End If
                                
              .FileName = ""
             DoCmd.SetWarnings (True)
                   Exit Sub
     
       End If
loi:
        MsgBox Err.Description
  End With
Chữ ký của zinzin8x zinzin8x,gia nhập Thủ Thuật Access từ 19-01 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Còn xuất table ra exel mà không cần file tempe thì bạn dùng macro là đơn giản nhất bạn nhé. hoặc có thể tham khảo link này: 
http://thuthuataccess.com/forum/thread-8301.html
Chữ ký của zinzin8x zinzin8x,gia nhập Thủ Thuật Access từ 19-01 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Không hiện được Menu Ribbons ChiMai 2 92 10-10-17, 11:54 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Về các field (cột dữ liệu) có kiểu là OLE Object lehongduc 2 144 28-08-17, 08:25 AM
Bài mới nhất: lehongduc
  Lỗi không tìm thấy MsysDB Minh Tiên 5 262 20-08-17, 10:24 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Hỏi] Sao lưu file MDB và tạo lệnh phục hồi dữ liệu hoangminh 5 268 17-08-17, 03:54 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  Chuyển đổi Access 97 sang Access 2007 huuduy.duy 6 418 11-08-17, 08:49 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ