Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Tạo ID
#1
Chào mọi người
Mình có đoạn code như dưới - Nó có tác dụng là tạo mã id - khi tạo được 100 record thì nó không tạo được nữa.Ai biết lỗi chổ nào giúp mình với
Mã:
Dim db As DAO.Database
Dim rs As DAO.Recordset
Dim st As String
Dim i As Integer
i = 1
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("Table1", dbOpenDynaset)
rs.MoveFirst

Do While Not rs.EOF
st = ""
st = st & Day(Now) & Month(Now) & Year(Now) & i
   If IsNull(rs!maso) Or rs!maso = "" Then
      rs.Edit
        rs!maso = CLng(st)
        rs.Update
        rs.MoveNext
   Else
        rs.MoveNext
   End If
   i = i + 1
Loop

Set rs = Nothing
Chữ ký của thanhquyt thanhquyt,gia nhập Thủ Thuật Access từ 25-08 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Bạn xem lại kiểu dữ liệu của trường [maso]. Tôi nghĩ khi lên tới số 100 tức là "ddmmyyyy100" 11 ký tự có thể vượt quá hạn mức cho phép của kiểu dữ liệu bạn chọn.
Vd: [maso] của bạn kiểu Long integer thì chỉ có giá trị trong khoảng - 2,1 tỷ đến + 2,1 tỷ.  Nếu số stt của bạn là 31032016100 là vượt quá giới hạn rồi.
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn thanhquyt
#3
(27-03-16, 12:04 AM)ongke0711 Đã viết: Bạn xem lại kiểu dữ liệu của trường [maso]. Tôi nghĩ khi lên tới số 100 tức là "ddmmyyyy100" 11 ký tự có thể vượt quá hạn mức cho phép của kiểu dữ liệu bạn chọn.
Vd: [maso] của bạn kiểu Long integer thì chỉ có giá trị trong khoảng - 2,1 tỷ đến + 2,1 tỷ.  Nếu số stt của bạn là 31032016100 là vượt quá giới hạn rồi.

Cảm ơn bạn
Bạn tư vấn giúp mình nếu 100 đó là 1000000 thì phải chọn như thế nào bạn
Chữ ký của thanhquyt thanhquyt,gia nhập Thủ Thuật Access từ 25-08 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Bạn sử dụng kiểu Number - Double em thử. Nó chính xác đến 15 số. Còn nhiều hơn nữa thì dạng Text.
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line