Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Thủ Thuật] Liên kết dữ liệu giữa subform và mainform
#11
(02-03-16, 12:14 PM)MatTroiNguQuen Đã viết: Form của bạn không dùng cách trên được, để đáp ứng được các yêu cầu như bạn nói thì làm như sau:

1/Bỏ điều kiện lọc của subform (xóa DK trong query Qryupdate)

2/Code cho sự kiện AfterUpdate của Cobline và Cobgrp như sau:

Mã:
Private Sub Cobline_AfterUpdate()
   ApplyFilter
End Sub

Private Sub Cobgrp_AfterUpdate()
   ApplyFilter
End Sub

Private Sub ApplyFilter()
   Dim strFilter As String
   strFilter = "[Group] Like '*" & Me.[Cobgrp] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Line] Like '*" & Me.[CobLine] & "'"
   'Debug.Print strFilter
   Me.Frmsubupdate.Form.Filter = strFilter
   Me.Frmsubupdate.Form.FilterOn = True
End Sub

3/Thủ tục Form_Current của subform sửa lại như sau:
Mã:
Private Sub Form_Current()
   Dim rs As DAO.Recordset
 
   Set rs = Me.Parent.Recordset.Clone
   rs.FindFirst "[Staffcode] = '" & Nz(Me.txtStaffcode, "") & "'"
   If Not rs.NoMatch Then
       Me.Parent.Bookmark = rs.Bookmark
   End If
 
   Set rs = Nothing
End Sub

Dear bạn MTNQ: nếu mình thêm 1 điều kiện lọc theo ngày nữa thì cần câu lệnh như nào. Mình có áp dụng dạng lọc từ ngày đến ngày trên diễn đàn nhưng nó không chạy.  và thêm nữa nếu mình muốn thực hiện 1 nút nhấn để chạy code thì bỏ applyfilter bằng sự kiện click fk bạn
Chữ ký của tvn_hut Xin chào, mình là Dameaccess, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 06-06 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#12
(02-03-16, 12:14 PM)MTNQ Đã viết: Form của bạn không dùng cách trên được, để đáp ứng được các yêu cầu như bạn nói thì làm như sau:

1/Bỏ điều kiện lọc của subform (xóa DK trong query Qryupdate)

2/Code cho sự kiện AfterUpdate của Cobline và Cobgrp như sau:

Mã:
Private Sub Cobline_AfterUpdate()
   ApplyFilter
End Sub

Private Sub Cobgrp_AfterUpdate()
   ApplyFilter
End Sub

Private Sub ApplyFilter()
   Dim strFilter As String
   strFilter = "[Group] Like '*" & Me.[Cobgrp] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Line] Like '*" & Me.[CobLine] & "'"
   'Debug.Print strFilter
   Me.Frmsubupdate.Form.Filter = strFilter
   Me.Frmsubupdate.Form.FilterOn = True
End Sub

3/Thủ tục Form_Current của subform sửa lại như sau:
Mã:
Private Sub Form_Current()
   Dim rs As DAO.Recordset
 
   Set rs = Me.Parent.Recordset.Clone
   rs.FindFirst "[Staffcode] = '" & Nz(Me.txtStaffcode, "") & "'"
   If Not rs.NoMatch Then
       Me.Parent.Bookmark = rs.Bookmark
   End If
 
   Set rs = Nothing
End Sub
Hi Bạn MTNQ
với lọc theo ngày, mình sử dụng between date and date nhưng ko rõ syntax có đúng hay ko mà nó cứ báo lỗi

Code của mình như sau:
Private Sub ApplyFilter()
   Dim strFilter As String
   strFilter = "[Line] Like '*" & Me.[Cboline] & "'"
   'strFilter = strFilter & " AND [Line] Like '*" & Me.[CobLine] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Machine] Like '*" & Me.[Cboprocess] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Proddate] Between  # " & Me.[Cbofrom] & " # and # " & Me.[Cboto] & "#"
   strFilter = strFilter & " AND [BDtype] Like '*" & Me.[CboBDtype] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [BDcode] Like '*" & Me.[CboBDcode] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Mcode] Like '*" & Me.[CboMcode] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Totlosstime] '>= " & Me.[Cbotime] & "'"
   'strFilter = strFilter & " AND [WO] Like '*" & Me.[CobWO] & "'"
   'Debug.Print strFilter
   Me.Frmsubbreakfilter2.Form.Filter = strFilter
   Me.Frmsubbreakfilter2.Form.FilterOn = True
   
End Sub

Thêm nữa mình muốn làm 1 nút nhấn để thực hiện lọc thì add vào sự kiện click như nào. cái bạn hướng dẫn là tự động lọc.
Chữ ký của tvn_hut Xin chào, mình là Dameaccess, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 06-06 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#13
(13-08-17, 09:15 PM)tvn_hut Đã viết:
(02-03-16, 12:14 PM)MTNQ Đã viết: Form của bạn không dùng cách trên được, để đáp ứng được các yêu cầu như bạn nói thì làm như sau:

1/Bỏ điều kiện lọc của subform (xóa DK trong query Qryupdate)

2/Code cho sự kiện AfterUpdate của Cobline và Cobgrp như sau:

Mã:
Private Sub Cobline_AfterUpdate()
   ApplyFilter
End Sub

Private Sub Cobgrp_AfterUpdate()
   ApplyFilter
End Sub

Private Sub ApplyFilter()
   Dim strFilter As String
   strFilter = "[Group] Like '*" & Me.[Cobgrp] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Line] Like '*" & Me.[CobLine] & "'"
   'Debug.Print strFilter
   Me.Frmsubupdate.Form.Filter = strFilter
   Me.Frmsubupdate.Form.FilterOn = True
End Sub

3/Thủ tục Form_Current của subform sửa lại như sau:
Mã:
Private Sub Form_Current()
   Dim rs As DAO.Recordset
 
   Set rs = Me.Parent.Recordset.Clone
   rs.FindFirst "[Staffcode] = '" & Nz(Me.txtStaffcode, "") & "'"
   If Not rs.NoMatch Then
       Me.Parent.Bookmark = rs.Bookmark
   End If
 
   Set rs = Nothing
End Sub
Hi Bạn MTNQ
với lọc theo ngày, mình sử dụng between date and date nhưng ko rõ syntax có đúng hay ko mà nó cứ báo lỗi

Code của mình như sau:
Private Sub ApplyFilter()
   Dim strFilter As String
   strFilter = "[Line] Like '*" & Me.[Cboline] & "'"
   'strFilter = strFilter & " AND [Line] Like '*" & Me.[CobLine] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Machine] Like '*" & Me.[Cboprocess] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Proddate] Between  # " & Me.[Cbofrom] & " # and # " & Me.[Cboto] & "#"
   strFilter = strFilter & " AND [BDtype] Like '*" & Me.[CboBDtype] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [BDcode] Like '*" & Me.[CboBDcode] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Mcode] Like '*" & Me.[CboMcode] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Totlosstime] '>= " & Me.[Cbotime] & "'"
   'strFilter = strFilter & " AND [WO] Like '*" & Me.[CobWO] & "'"
   'Debug.Print strFilter
   Me.Frmsubbreakfilter2.Form.Filter = strFilter
   Me.Frmsubbreakfilter2.Form.FilterOn = True
   
End Sub

Thêm nữa mình muốn làm 1 nút nhấn để thực hiện lọc thì add vào sự kiện click như nào. cái bạn hướng dẫn là tự động lọc.
Vấn đề đã được giải quyết. Cám ơn mn
Chữ ký của tvn_hut Xin chào, mình là Dameaccess, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 06-06 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#14
(13-08-17, 10:23 PM)tvn_hut Đã viết: Hi Bạn MTNQ
với lọc theo ngày, mình sử dụng between date and date nhưng ko rõ syntax có đúng hay ko mà nó cứ báo lỗi

Code của mình như sau:
Private Sub ApplyFilter()
   Dim strFilter As String
   strFilter = "[Line] Like '*" & Me.[Cboline] & "'"
   'strFilter = strFilter & " AND [Line] Like '*" & Me.[CobLine] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Machine] Like '*" & Me.[Cboprocess] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Proddate] Between  # " & Me.[Cbofrom] & " # and # " & Me.[Cboto] & "#"
   strFilter = strFilter & " AND [BDtype] Like '*" & Me.[CboBDtype] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [BDcode] Like '*" & Me.[CboBDcode] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Mcode] Like '*" & Me.[CboMcode] & "'"
   strFilter = strFilter & " AND [Totlosstime] '>= " & Me.[Cbotime] & "'"
   'strFilter = strFilter & " AND [WO] Like '*" & Me.[CobWO] & "'"
   'Debug.Print strFilter
   Me.Frmsubbreakfilter2.Form.Filter = strFilter
   Me.Frmsubbreakfilter2.Form.FilterOn = True
   
End Sub

Vấn đề đã được giải quyết. Cám ơn mn

Lưu ý dòng này:
 strFilter = strFilter & " AND [Proddate] Between  # " & Me.[Cbofrom] & " # and # " & Me.[Cboto] & "#"
Ngày tháng trong chuỗi truy vấn giữa hai dấu # luôn phải theo định dạng tháng trước ngày sau:
Mã:
strFilter = strFilter & " AND [Proddate] Between  # " & Format(Me.[Cbofrom], "mm/dd/yyyy") & " # and # " & Format(Me.[Cboto], "mm/dd/yyyy") & "#"
Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Xuất dữ liệu từ Access ra Excel theo điều kiện Minh Tiên 13 589 25-05-18, 07:06 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Hiển Thị Dữ Liệu Trong ListBox pherotao 1 230 12-01-18, 09:10 AM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] AddNew và Edit dữ liệu trên UnboundForm Access pherotao 12 1,120 03-01-18, 10:16 AM
Bài mới nhất: pherotao
  [Hỏi] Bẫy lỗi Unbound Form (Nhập liệu) pherotao 2 292 13-12-17, 09:40 AM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  [Hỏi] Dữ liệu trong mainForm và subForm pherotao 32 2,049 02-12-17, 03:00 PM
Bài mới nhất: pherotao

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line