Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Xuất giá trị từ các Text Box ra file TXT
#11
(04-01-16, 09:35 PM)ongke0711 Đã viết: Cách làm này của tôi chỉ xuất nhưng gì hiển thị trên textbox trên form, không xuất dữ liệu từ table hay query của form.
Share với bạn 2 kiểu xuất: Excel và Txt.
- Tạo thêm 1 textbox dùng để lưu cái chuỗi tổng hợp như bạn yêu cầu [txtTongHop].
- Viết 2 cái Sub, XuatExcel và writeText (dùng FileSystemObject). Code như bên dưới.

Mã PHP:
Sub XuatExcel()
Dim xlApp As Object
Set xlApp 
CreateObject("Excel.Application")
With xlApp
   
.Workbooks.Add  'Open ("D:\TestFile.xlsx")'
   .Sheets("Sheet1").Select
   
.Range("A1") = Me.txtTongHop.Value
   
.Visible True
   
'.ActiveWorkbook.Close True'
End With
Set xlApp 
Nothing
End Sub

Sub writeText
(strText As String)
   Const ForReading 1ForWriting 2ForAppending 8
   Const TristateUseDefault 
= -2TristateTrue = -1TristateFalse 0
   Dim fso
MyFileFileNameTextLine
   Set fso 
CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   'Duong dan file .txt se xuat ra'
   FileName "D:\TestFile.txt"
   Set MyFile fso.OpenTextFile(FileName2True, -1'-1: Unicode; 0: ASCII; -2: System default'
   MyFile.WriteLine strText
   MyFile
.Close
End Sub

Sub TongHopChuoi
()
   Dim strText As String
   strText 
Me.Label2.Caption Me.Text1 Me.Text8 ", "
   strText strText Me.Label4.Caption Me.Text2 Me.Text8 ", "
   strText strText Me.Label6.Caption Me.Text3 Me.Text8
   Me
.txtTongHop strText
End Sub

Private Sub cmdXuatExcel_Click()
   Call TongHopChuoi
   Call XuatExcel
End Sub

Private Sub cmdXuatTxt_Click()
   Call TongHopChuoi
   Call writeText
(Me.txtTongHop.Value)
End Sub 

File demo: http://www.mediafire.com/download/lo1xg9...T%29.accdb

ongke ơi, mình đã test dc code trên của bạn, nhưng mình sửa lại thay vì chép vào file txt có sẵn, mình cho nó xuất thành file txt mới rồi ghi lên file đó theo ý mình.
Mã:
Dim name As String
   name = Day(Date) & Month(Date) & Year(Date) & "_" & Hour(Time()) & Minute(Time()) & Second(Time())
   Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
   Const TristateUseDefault = -2, TristateTrue = -1, TristateFalse = 0
   Dim fso, MyFile, FileName, TextLine
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   'Duong dan file .txt se xuat ra'
   FileName = CurrentProject.Path & "\" & name & ".txt"
   'FileName = CurrentProject.Path & "\log.txt"
   Set MyFile = fso.CreateTextFile(FileName, True, -1)
   'Set MyFile = fso.OpenTextFile(FileName, 2, True, -1) '-1: Unicode; 0: ASCII; -2: System default'
   MyFile.WriteLine txtnhatky
   MyFile.Close
015
Chữ ký của quyvt1993 Xin chào, mình là quyvt1993, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 30-09 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Xuất dữ liệu từ Access ra Excel theo điều kiện Minh Tiên 5 157 17-04-18, 03:06 PM
Bài mới nhất: Minh Tiên
  [Hỏi] Cách mở file Excel bên ngoài từ vba vuthaiha90 2 189 21-12-17, 08:27 AM
Bài mới nhất: vuthaiha90
Rainbow [Hàm] Tách file và đặt tên theo ý muốn teutamteu 3 180 18-12-17, 10:49 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Hướng Dẫn Tư vấn import data(đuôi csv) vào file access nguồn subasatran 4 734 01-09-17, 03:20 PM
Bài mới nhất: subasatran
  Xin file demo theo yêu cầu, tùy biến các query theo câu lệnh SQL Đình Phán 12 1,071 19-08-17, 07:08 AM
Bài mới nhất: cpucloi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line