Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] chèn cách xem vị trị
#1
Như tiêu đề thì mình đang làm một chương trình quản lý nhân viên.Hiện nhân viên xong, sẽ có 1 nút, khi click vào sẽ hiện lên 1 khung (1 web)  về vị trí nhà ở của nhân viên  đó trên google map.
Chữ ký của kuzinhy kuzinhy,gia nhập Thủ Thuật Access từ 05-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Tôi chia sẽ với bạn cách cơ bản để tích hợp google map vào form là dùng MS Web browser ActiveX và cung cấp địa chỉ của goolge map cho nó.
- Tạo 1 textbox địa chỉ.
- Kéo WebBrowser ActiveX vào form.
- Tạo chuỗi địa chỉ cho google map dưới dạng: 
       "http://maps.google.com/maps?q=" + ''Chuỗi địa chỉ (các từ nối với nhau bằng dấu +, không khoản trắng" + "&iwloc=A&hl=en"
   (Chuỗi màu đỏ không đổi) 
- Tạo nút [Xem bản đồ] và copy đoạn code bên dưới.
Chú ý:
- Cái WebBrowser ActiveX thường hay bị lỗi do các phiên bản Internet Explorer nên các Developer đã tạo 1 cái tool khắc phục, can thiệp vào Registry hệ thống. 
- Tôi copy cái tool này từ link:http://www.devhut.net/2013/10/18/webbrow...ing-error/

[Hình: DiaChiGMap.png]

File Demo: LayDiaChiGoogleMap.mdb

Code:
Mã PHP:
Option Compare Database
Option Explicit

Public sRegKey          As String
Public sInitiRegKey     As String
Public bRegKeyExists    As Boolean

Private Sub cmdThoat_Click()
   DoCmd.Close
End Sub

Private Sub Command7_Click()
   Call sGoogleMap(Me.txtAddress)
End Sub


Sub sGoogleMap
(strAddress As String)
   Dim strURL As String
   strURL 
"http://maps.google.com/maps?q="
   strURL strURL Replace(Me.txtAddress" ""+") & "&iwloc=A&hl=en"
   Me.wbbWebsite.Navigate URL:=strURL
   
End Sub

Private Sub Form_Close()
   On Error GoTo Error_Handler

   
'Cleanup our Reg h@ck
   If bRegKeyExists = True Then
       Call RegKeySave(sRegKey, sInitiRegKey, "REG_DWORD")
   Else
       Call RegKeyDelete(sRegKey)
   End If

Error_Handler_Exit:
   On Error Resume Next
   Exit Sub

Error_Handler:
   MsgBox "The following error has occured." & vbCrLf & vbCrLf & _
          "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
          "Error Source: Form_Close" & vbCrLf & _
          "Error Description: " & Err.Description, _
          vbCritical, "An Error has Occured!"
   Resume Error_Handler_Exit
End Sub

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
   On Error GoTo Error_Handler
   Dim IEVersion       As String
   Dim IEMajorVersion  As Long
   Dim sRegHackValue    As String

   '
Set Our Reg h@ck
   If Is64BitProcessor Then
       
'64 bit
       sRegKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION\msaccess.exe"
   Else
       '
32 bit
       sRegKey 
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION\msaccess.exe"
   End If

   IEVersion RegKeyRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Version")
   IEMajorVersion Left(IEVersionInStr(IEVersion".") - 1)
   Select Case IEMajorVersion
       Case Is 
<= 7
           sRegHackValue 
CStr(IEMajorVersion 1000)
       Case 8
           sRegHackValue 
"8888"
       Case 9
           sRegHackValue 
"9999"
       Case 9
           sRegHackValue 
"9999"
       Case 10
           sRegHackValue 
"10001"
       Case 11
           sRegHackValue 
"11001"
           
   End Select

   If RegKeyExists
(sRegKeyThen
       bRegKeyExists 
True
       sInitiRegKey 
RegKeyRead(sRegKey)
       Call RegKeySave(sRegKeysRegHackValue"REG_DWORD")
   Else
       bRegKeyExists 
False    'not strictly necessary
       Call RegKeySave(sRegKey, sRegHackValue, "REG_DWORD")
   End If

Error_Handler_Exit:
   On Error Resume Next
   Exit Sub

Error_Handler:
   MsgBox "The following error has occured." & vbCrLf & vbCrLf & _
          "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
          "Error Source: Form_Open" & vbCrLf & _
          "Error Description: " & Err.Description, _
          vbCritical, "An Error has Occured!"
   Resume Error_Handler_Exit
End Sub 
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn hieuvn , maidinhdan , phamngocsang
#3
cái này có liên quan đến win 32, 64 bit ko vậy bạn? mình xài win 10, 64bit, office 16
Chữ ký của kuzinhy kuzinhy,gia nhập Thủ Thuật Access từ 05-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Máy tôi là Win 7 -32 bit , Office 2007 nên chưa biết trên hệ khác chạy như thế nào. Bạn test thử rồi báo lại nhé.
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#5
bạn có email, hay team ko?
Chữ ký của kuzinhy kuzinhy,gia nhập Thủ Thuật Access từ 05-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Bạn dùng tin nhắn trên diễn đàn cũng được. 
bao.ngquoc@gmail.com
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
mình open tren win 32bit thì ok, còn 64 bit nó ko chạy được
Chữ ký của kuzinhy kuzinhy,gia nhập Thủ Thuật Access từ 05-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Vụ này thì mình chưa biết cách khai báo Declare PtrSafe... trên Access 64bit như thế nào. Nhờ bạn nào biết hướng dẫn giùm.
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
(09-12-15, 11:32 PM)kuzinhy Đã viết: mình open tren win 32bit thì ok, còn 64 bit nó ko chạy được
riêng win10 + office2016 thì bạn bỏ qua phần h@ck (form load) chạy ngon, đã test
Chữ ký của hieuvn Xin chào! Mình là hieuvn, thành viên của Thủ Thuật Access tham gia ngày Oct 2010.
ღღღღღTài sản của hieuvn (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn kuzinhy , maidinhdan
#10
ban Hiếu có thể nói rõ hơn được không bạn! mình chưa hiểu lắm
Chữ ký của kuzinhy kuzinhy,gia nhập Thủ Thuật Access từ 05-12 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hướng Dẫn Cách lưu (back up database) dữ liệu! danhxetnghiem 38 8,946 12-05-18, 11:46 AM
Bài mới nhất: MTNQ
  [Hỏi] Xin hỏi về cách trích thông tin từ một chuỗi Thiên Hùng 5 350 13-11-17, 11:33 AM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] Cách sử dụng ACCDB trong mạng LAN nhiều phiên bản Access. toancvp 9 1,272 10-05-17, 06:29 PM
Bài mới nhất: toancvp
Question ? cách gán thuộc tính .listindex = giá trị được chọn trong combobox vuga 1 518 08-01-17, 11:42 AM
Bài mới nhất: ongke0711
Question V/v Cách tạo phiếu xuất thứ tự theo từng ngày vuga 1 584 04-01-17, 06:38 PM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line