Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Protect nhiều file Words theo đường dẫn động
#31
Quá tuyệt !!!
Cám ơn MatTroinguQuen thật nhiều.
Mình sẽ ngâm cứu và hoàn thiện thêm, nếu có vướng mắt mình lại làm phiền tiếp.
Chữ ký của jeck09nt Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#32
Kính gửi Mattroinguquen và các Anh/Chị.
Tiếp theo bản demo này, mình có thêm vào đoạn code để insert logo bên phải, logo bên trái và trang ở giữa nhưng khi thực hiện code chi thể hiện canh 2 logo bên phải, nhờ các ANh/Chị xem giúp ah.
Mã PHP:
Function InsertText(docfile As ObjectvarText As Variant)
 
   On Error GoTo ErrorHandler
   Dim strDate 
As String
   Dim strCurUser 
As String
   Dim blnChensotrang 
As Boolean
   Dim strPathpict 
As String
   Dim strPathpict2 
As String
   
   strDate 
varText(0)
   strCurUser varText(1)
   blnChensotrang varText(2)
   strPathpict varText(3)
   strPathpict2 varText(4)
   With docfile
       
.Sections(1).Headers(wdHeaderFooterPrimary).Range.Text ""
       .Sections(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range.Text ""
       
       With 
.Sections(1).Headers(wdHeaderFooterPrimary).Range
           If strDate 
strCurUser <> "" Then
               
.Text strDate " - " strCurUser
               
'.Font.Name = "Times New Roman"
               .Font.Name = "Times New Roman"
               .Font.Size = "9"
               .Font.Color = wdColorRed
               .Paragraphs(1).Alignment = wdAlignParagraphRight
           End If
       End With
       
       
       If strPathpict <> "" Then
           .Sections.Item(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range.InlineShapes.AddPicture (strPathpict2)
           .Sections(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range.Paragraphs(1).Alignment = wdAlignParagraphLeft
           .Sections.Item(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range.InlineShapes.AddPicture (strPathpict)
           .Sections(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range.Paragraphs(1).Alignment = wdAlignParagraphRight
      
       End If
       
        If blnChensotrang = True Then
           .Sections(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range.Font.Bold = True
           .Sections(1).Footers(wdHeaderFooterPrimary).Range.Font.Size = "9"
           .Sections(1).Footers(1).PageNumbers.add (wdAlignPageNumberCenter)
       End If
      
       
   End With
   
   
Exit_ErrorHandler:
   Exit Function
   
ErrorHandler:
   Select Case Err.Number
       Case 5152
           MsgBox "Khong tim thay file: " & vbCrLf & strPathpict, , "Error InsertText: " & Err.Number
           Resume Next
       Case Else
           MsgBox Err.Description, vbExclamation, "Error InsertText: " & Err.Number
   End Select
   Resume Exit_ErrorHandler
End Function 

Trân trọng,
Xin cám ơn
Chữ ký của jeck09nt Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Video]Tạo Thư mục chia sẽ file qua LAN và Internet maidinhdan 8 357 20-03-18, 11:37 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Help] Dùng Google Drive để lưu trữ database chung - dùng chung cho nhiều máy. vkaccess 1 139 20-03-18, 02:22 AM
Bài mới nhất: vkaccess
  [Hỏi] Nhiều phần mềm Access dùng chung CSDL ?? vkaccess 9 497 19-03-18, 09:40 PM
Bài mới nhất: vkaccess
  Export dữ liệu sang Word ( Nhiều dòng trong sub) danhxetnghiem 27 6,599 20-01-18, 07:55 PM
Bài mới nhất: mrtoanbin
  Export Table từ access sang 1 file word có sẵn! cong_agribankPT 53 24,105 07-12-17, 09:04 PM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line