Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Tại sao ado recordset không cho sửa
#1
Mình có đoạn load da ta từ recordset vào form, nó kết nối được nhưng tại sao không cho chỉnh sửa nhỉ? giúp mình với, cám ơn

file access
Chữ ký của thucgia Hix, Access quả nhiên lợi hại !!!! http://vibigaba.esy.es/
ღღღღღTài sản của thucgia (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(15-10-15, 08:33 PM)thucgia Đã viết: Mình có đoạn load da ta từ recordset vào form, nó kết nối được nhưng tại sao không cho chỉnh sửa nhỉ? giúp mình với, cám ơn

file access

Gửi code lên đây, file *.accb không xem được.
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
bác đổi cái rs.LockType = adLockOptimistic
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#4
(15-10-15, 10:04 PM)ongke0711 Đã viết: bác đổi cái rs.LockType = adLockOptimistic

Mã:
Option Compare Database
Function get_constrN() As String
   Dim myPath As String
   Dim myPass As String
   myPath = CurrentProject.Path & "\" & "van_de_ado_be.accdb"
   myPass = ""
   get_constrN = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & myPath & ";Jet OLEDB:Database Password=" & myPass & ";"
End Function
Function LayDanhSach() As ADODB.Recordset
   Dim conn As ADODB.Connection
   Dim rs As ADODB.Recordset
   Dim sql As String
   
   Set conn = New ADODB.Connection
   If conn.State = adStateClosed Then
       conn.ConnectionString = get_constrN
       conn.Open
   Else
   End If
   
   Set rs = New ADODB.Recordset
   rs.CursorLocation = adUseServer
   rs.CursorType = adOpenStatic 'adOpenUnspecified 'adOpenStatic 'adOpenKeyset 'adOpenDynamic  'adOpenStatic
   rs.LockType = adLockOptimistic

   rs.Open "SELECT * FROM nx", conn
   Set LayDanhSach = rs
End Function


Mã:
Option Compare Database
Private Sub btn_add_Click()
   'DoCmd.OpenForm "F_nx", , , , , , "new;0"
End Sub
Private Sub btn_del_Click()
   'ado_nx.Xoa (Me.id)
   Call reload
End Sub
Private Sub btn_edit_Click()
   'DoCmd.OpenForm "F_nx", , , , , , "edit;" & Me.id
End Sub
Private Sub Form_Close()
   Dim rs As ADODB.Recordset
   Set rs = Me.Recordset
   Set rs = Nothing
End Sub
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
   Me.reload
End Sub
Sub reload()
   Set Me.Recordset = MyAdo.LayDanhSach  'ado_nx.LayDanhSach
End Sub

Vẫn bị read only bạn à!!!!
Chữ ký của thucgia Hix, Access quả nhiên lợi hại !!!! http://vibigaba.esy.es/
ღღღღღTài sản của thucgia (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Đổi luôn CursorLocation=adUseClient.  007
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#6
(15-10-15, 11:05 PM)ongke0711 Đã viết: Đổi luôn CursorLocation=adUseClient.  007

perfect !!! thk

Mã:
Function LayDanhSach() As ADODB.Recordset
   Dim conn As ADODB.Connection
   Dim rs As ADODB.Recordset
   Dim sql As String
   
   Set conn = New ADODB.Connection
   If conn.State = adStateClosed Then
       conn.ConnectionString = get_constrN
       conn.Open
   Else
   End If
   
   Set rs = New ADODB.Recordset
   rs.CursorLocation = adUseClient

   rs.Open "SELECT * FROM nx", conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
   Set LayDanhSach = rs
End Function
Chữ ký của thucgia Hix, Access quả nhiên lợi hại !!!! http://vibigaba.esy.es/
ღღღღღTài sản của thucgia (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Lỗi máy in bill loại PRP085IIIT không tin được. Minh Tiên 7 172 19-05-18, 01:34 PM
Bài mới nhất: Minh Tiên
  [Lỗi] Không nhảy số maidinhdan 5 1,223 13-01-17, 08:31 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Xuất từ Access ra excel mà không cần phải có file định sẵn trungminh 3 1,338 18-09-16, 02:33 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Help] Tại sao Ado recordset inner join readonly thucgia 29 5,223 04-11-15, 09:49 AM
Bài mới nhất: tt1212
  Cài đặt Windows 10 mà không ảnh hưởng đến data và các phần mềm có sẵn tranthanhan1962 4 1,621 10-08-15, 05:48 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line