Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] debug.print dấu ngoặc kép
#1
Trong access debug.print("hello world")  ----> hello world

để debug.print cái dấu ngoặc kép, chẳng hạn ----> Me.ho_ten = ""

Nhờ các bạn chỉ hộ, thk so much.
Chữ ký của thucgia Hix, Access quả nhiên lợi hại !!!! http://vibigaba.esy.es/
ღღღღღTài sản của thucgia (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(08-10-15, 11:15 PM)thucgia Đã viết: Trong access debug.print("hello world")  ----> hello world

để debug.print cái dấu ngoặc kép, chẳng hạn ----> Me.ho_ten = ""

Nhờ các bạn chỉ hộ, thk so much.

Hì hì! Vụ này mới nha. Nào giờ chưa nghĩ ra cái chuyện lạ ngày. Nhưng mà bạn hỏi nên mình cũng thử mày mò một phát. Hóa ra để được 1 dấu " phải sử dụng 4 dấu "

Mã:
Function lam_thu_mot_phat(a As String)
Debug.Print a
End Function

Immediate

Mã:
?lam_thu_mot_phat("""" & "thucgia" & """")

"thucgia"
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn thucgia
#3
(08-10-15, 11:35 PM)tranthanhan1962 Đã viết:
(08-10-15, 11:15 PM)thucgia Đã viết: Trong access debug.print("hello world")  ----> hello world

để debug.print cái dấu ngoặc kép, chẳng hạn ----> Me.ho_ten = ""

Nhờ các bạn chỉ hộ, thk so much.

Hì hì! Vụ này mới nha. Nào giờ chưa nghĩ ra cái chuyện lạ ngày. Nhưng mà bạn hỏi nên mình cũng thử mày mò một phát. Hóa ra để được 1 dấu " phải sử dụng 4 dấu "

Mã:
Function lam_thu_mot_phat(a As String)
Debug.Print a
End Function

Immediate

Mã:
?lam_thu_mot_phat("""" & "thucgia" & """")

"thucgia"

Nhưng cái này tiện hơn


    'Chr(38)--> &
    'chr(34)---> "
    'chr(39)---> '
    'chr(35)---> #

debug.print chr(34) & "thucgia" & chr(34)


mình cũng mới tìm ra!!!

có cách nào debug ra cái dòng này không?

sql = "insert into " & tbl & " ([ten],[ngay_sinh]) values('" & o.ten & "',#" & Format(o.ngay_sinh, "MM/dd/yyyy hh:mm:ss ") & "#)"
Chữ ký của thucgia Hix, Access quả nhiên lợi hại !!!! http://vibigaba.esy.es/
ღღღღღTài sản của thucgia (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn tranthanhan1962
#4
(09-10-15, 08:01 AM)thucgia Đã viết:
(08-10-15, 11:35 PM)tranthanhan1962 Đã viết:
(08-10-15, 11:15 PM)thucgia Đã viết: Trong access debug.print("hello world")  ----> hello world

để debug.print cái dấu ngoặc kép, chẳng hạn ----> Me.ho_ten = ""

Nhờ các bạn chỉ hộ, thk so much.

Hì hì! Vụ này mới nha. Nào giờ chưa nghĩ ra cái chuyện lạ ngày. Nhưng mà bạn hỏi nên mình cũng thử mày mò một phát. Hóa ra để được 1 dấu " phải sử dụng 4 dấu "

Mã:
Function lam_thu_mot_phat(a As String)
Debug.Print a
End Function

Immediate

Mã:
?lam_thu_mot_phat("""" & "thucgia" & """")

"thucgia"

Nhưng cái này tiện hơn


    'Chr(38)--> &
    'chr(34)---> "
    'chr(39)---> '
    'chr(35)---> #

debug.print chr(34) & "thucgia" & chr(34)


mình cũng mới tìm ra!!!

có cách nào debug ra cái dòng này không?

sql = "insert into " & tbl & " ([ten],[ngay_sinh]) values('" & o.ten & "',#" & Format(o.ngay_sinh, "MM/dd/yyyy hh:mm:ss ") & "#)"


Và kết quả là rất thú vị


Mã:
Public Function sprintf(mask As String, ParamArray tokens()) As String
   Dim i As Long
   For i = 0 To UBound(tokens)
       mask = Replace$(mask, "{" & i & "}", tokens(i))
   Next
   sprintf = mask
End Function
'cach su dung
'sprintf("my name is {0}, tuoi {1}","thucgia",101)


Sub test()
   'sql = "insert into " & tbl & " ([ten],[ngay_sinh]) values('" & o.ten & "',#" & Format(o.ngay_sinh, "MM/dd/yyyy hh:mm:ss ") & "#)"
   'sql = {0}insert into {1} {2} tbl {3} {4} ([ten],[ngay_sinh]) values('{5} {6} o.ten {7} {8}',#{9} {10} Format(o.ngay_sinh, {11}MM/dd/yyyy hh:mm:ss {12}) {13} {14}#){15}
   '       0              1   2       3   4                               5   6         7   8     9   10                       11                      12    13   14    15
   'Chr(38)--> &
   'chr(34)---> "
   'chr(39)---> '
   'chr(35)---> #
   Debug.Print sprintf("sql = {0}insert into {1} {2} tbl {3} {4} ([ten],[ngay_sinh]) values('{5} {6} o.ten {7} {8}',#{9} {10} Format(o.ngay_sinh, {11}MM/dd/yyyy hh:mm:ss {12}) {13} {14}#){15}", Chr(34), Chr(34), Chr(38), Chr(38), Chr(34), Chr(34), Chr(38), Chr(38), Chr(34), Chr(34), Chr(38), Chr(34), Chr(34), Chr(38), Chr(34), Chr(34))
   'this is result
   'sql = "insert into " & tbl & " ([ten],[ngay_sinh]) values('" & o.ten & "',#" & format(o.ngay_sinh, "MM/dd/yyyy hh:mm:ss ") & "#)"
End Sub

hix, vất vả một lần nhưng hưởng thụ lâu dài đó là coding generation
Chữ ký của thucgia Hix, Access quả nhiên lợi hại !!!! http://vibigaba.esy.es/
ღღღღღTài sản của thucgia (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn tranthanhan1962


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line