Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Thủ Thuật] lập trình ADO và kiểm tra bộ nhớ
#1
Gửi các bạn cái code kiểm tra xem cái bộ nhớ có rò rĩ do đoạn code của mình viết hay không nè. Nhờ nó mà mình phát hiện một đống cái có set mà không set nothing.

code :

Mã:
Option Compare Database

Type MEMORYSTATUS
  dwLength As Long
  dwMemoryLoad As Long
  dwTotalPhys As Long
  dwAvailPhys As Long
  dwTotalPageFile As Long
  dwAvailPageFile As Long
  dwTotalVirtual As Long
  dwAvailVirtual As Long
End Type

Type SYSTEM_INFO
  dwOemID As Long
  dwPageSize As Long
  lpMinimumApplicationAddress As Long
  lpMaximumApplicationAddress As Long
  dwActiveProcessorMask As Long
  dwNumberOrfProcessors As Long
  dwProcessorType As Long
  dwAllocationGranularity As Long
  dwReserved As Long
End Type
Declare Sub abGlobalMemoryStatus Lib "kernel32" Alias "GlobalMemoryStatus" (lpBuffer As MEMORYSTATUS)

Sub GetSysInfo()
   Dim intMousePresent As Integer
   Dim strBuffer As String
   Dim intLen As Integer
   Dim MS As MEMORYSTATUS
   Dim SI As SYSTEM_INFO


   'Set the length member before you call GlobalMemoryStatus
   MS.dwLength = Len(MS)
   abGlobalMemoryStatus MS
   Debug.Print "MemoryLoad : " & MS.dwMemoryLoad & "%"
   Debug.Print "TotalPhysical : " & Format(Fix(MS.dwTotalPhys / 1024), "###,###") & "K"
   Debug.Print "AvailablePhysical : " & Format(Fix(MS.dwAvailPhys / 1024), "###,###") & "K"
   Debug.Print "TotalVirtual : " & Format(Fix(MS.dwTotalVirtual / 1024), "###,###") & "K"
   Debug.Print "AvailableVirtual : " & Format(Fix(MS.dwAvailVirtual / 1024), "###,###") & "K"
   Debug.Print "-------------------end-------------------------------"

   
   
End Sub


how to use :

Mã:
   'GetMemorySize.GetSysInfo

example :

Mã:
 
Private Sub btn_them_Click()
    'Dim h As HsinhDto
    'GetMemorySize.GetSysInfo
    'Set h = New HsinhDto
    '    For i = 3001 To 4000
    '        h.ten = "ten " & i
    '        h.lop_id = 1
    '        Call HsinhAdo.Them(h)
    '        Me.load_form
    '    Next i
    'Set h = Nothing
    'GetMemorySize.GetSysInfo
    
    
    cmd = "add"
    DoCmd.OpenForm "F_phieu_hs"
End Sub


sesult nè :

Mã:
MemoryLoad : 62%
TotalPhysical : 2 097 151K
AvailablePhysical : 1 090 164K
TotalVirtual : 2 097 024K
AvailableVirtual : 1 677 572K
-------------------end-------------------------------
MemoryLoad : 62%
TotalPhysical : 2 097 151K
AvailablePhysical : 1 087 660K
TotalVirtual : 2 097 024K
AvailableVirtual : 1 675 524K
-------------------end-------------------------------

MemoryLoad : 62%
TotalPhysical : 2 097 151K
AvailablePhysical : 1 075 316K
TotalVirtual : 2 097 024K
AvailableVirtual : 1 673 452K
-------------------end-------------------------------
MemoryLoad : 62%
TotalPhysical : 2 097 151K
AvailablePhysical : 1 072 908K
TotalVirtual : 2 097 024K
AvailableVirtual : 1 676 528K
-------------------end-------------------------------


MemoryLoad : 62%
TotalPhysical : 2 097 151K
AvailablePhysical : 1 080 816K
TotalVirtual : 2 097 024K
AvailableVirtual : 1 676 544K
-------------------end-------------------------------
MemoryLoad : 62%
TotalPhysical : 2 097 151K
AvailablePhysical : 1 078 524K
TotalVirtual : 2 097 024K
AvailableVirtual : 1 675 440K
-------------------end-------------------------------
Chữ ký của thucgia Hix, Access quả nhiên lợi hại !!!! http://vibigaba.esy.es/
ღღღღღTài sản của thucgia (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan , Noname , Minh Tiên


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hàm] [Demo] Hàm kiểm tra IP tắt hay mở maidinhdan 9 1,487 01-02-18, 03:06 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Thủ Thuật] Demo Tạo Form tìm kiếm theo nhiều điều kiện maidinhdan 11 3,594 29-05-17, 11:26 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Thủ Thuật] Tạo thanh tiến trình trên Form (Progress bar) khi xử lý dữ liệu ongke0711 18 4,916 21-10-16, 10:17 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Quá trình thực hiện một lệnh với CSDL dinh_trong_hoa 1 729 02-08-16, 04:06 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] lệnh tìm kiếm và hiển thị kết quả tìm kiếm trên form tvn_hut 12 2,671 25-06-16, 12:22 AM
Bài mới nhất: zinzin8x

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line