Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
xin code để nhân bản record giống nhau
#1
Mình có 1 form nhập liệu dạng datasheet.  Mình tạo 1 textbox là số phiếu giống nhau Mình muốn xin code cho texbox này để khi nhập vào txb này thì dữ liệu sẽ tự nhân bản ra theo đúng số lượng mình yêu cầu 

http://www.mediafire.com/view/ke38j6fm7a...0062_o.jpg
http://www.mediafire.com/view/6t6t5qewq8...2_o(2).jpg
Mong mọi người giúp!Thanks
Chữ ký của honglv157 Xin chào, mình là honglv157, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 27-05 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Chào bạn !
Bạn xem demo và biến tấu nhé !
Demo
Chúc bạn thành công !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn honglv157 , maidinhdan
#3
Bạn Minhtien cho mình hỏi chút là Demo bạn gửi cho mình, mình không hiểu cho lắm. Sự kiện gắn vào txt so phieu, nhung khi mình nhập các thông tin vào họ, tên, điạ chỉ và nhập số phiếu là 2 mà ko thấy form tự nhân bản record. Bạn chỉ giúp cách sử dụng demo với nhé.Thanks bạn rất nhiều
Chữ ký của honglv157 Xin chào, mình là honglv157, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 27-05 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(12-08-15, 10:40 PM)honglv157 Đã viết: Bạn Minhtien cho mình hỏi chút là Demo bạn gửi cho mình, mình không hiểu cho lắm. Sự kiện gắn vào txt so phieu, nhung khi mình nhập các thông tin vào họ, tên, điạ chỉ và nhập số phiếu là 2 mà ko thấy form tự nhân bản record. Bạn chỉ giúp cách sử dụng demo với nhé.Thanks bạn rất nhiều

Ý của đoạn code trên đó là:
Ví dụ số phiếu là 1: có tên là X, Địa chỉ là Y

Thì khi bạn gõ thêm số phiếu mới nửa ( tạm gọi là dòng thứ 2): Ngay tại cột số phiếu đó, Khi gõ là 1 nửa thì nó chép tên là X, Địa chỉ là Y qua dòng mới này.

Nếu bạn gõ số 2 thì bình thường.


Đoạn code trên có tác dụng dò tìm số phiếu trùng nhau thì sẽ cho ra các cột tương ứng giống y chang nhau.

Thân mến!
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn honglv157
#5
[/code]
kiểm tra giúp mình đoạn code này với nhé. Mình save vào form mà không thấy dùng được.Thanks
Chữ ký của honglv157 Xin chào, mình là honglv157, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 27-05 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Đây là lik của code:
http://www.mediafire.com/view/x2pkq2wnc7qabov/code.docx
Chữ ký của honglv157 Xin chào, mình là honglv157, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 27-05 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Nhờ mọi người nhiệt tình giúp đỡ vì mình đang cần gấp.Thanks
Chữ ký của honglv157 Xin chào, mình là honglv157, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 27-05 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
(13-08-15, 10:08 AM)honglv157 Đã viết: Nhờ mọi người nhiệt tình giúp đỡ vì mình đang cần gấp.Thanks
Option Compare Database

Với đoạn code của bạn thì có thể rút ngắn thành dạng như thế này.

Mã:
Private Sub Sophieu_AfterUpdate()   
    Dim rs as New ADODB.Recordset, i as long 
    Rs.Open "Select MAGV,MALOP,MAMON,Tieuchi1,Tieuchi2,Tieuchi3,Tieuchi4,Tieuchi5,Tieuchi6,Tieuchi7,Tieuchi8,Tieuchi9,Tieuchi10 From [DGGV] Where [Sophieu=]" & nz(Sophieu,0") & ";",CurrentProject.Connection

    For i=0 to rs.fields.count
me.controls(rs.fields(i).name)=iif(rs.Eof,"",nz(rs.fields(i),""))
    next
    rs.close
End Sub

Tuy nhiên, mình thấy cách đặt vấn đề của bạn chưa rõ ràng lắm nên chưa hiểu hết bạn thực sự muốn gì.
Mình thử cắt nghĩa thế này nhé::
1. Khi nhập vào số phiếu tại textbox Sophieu, chương trình sẽ tự động tìm giá trị các tiêu chí ứng với số phiếu này trong bảng DGGV để đưa vào các textbox tương ứng.
Nếu yêu cầu là như vậy thì bài toán có nghĩa là tìm bản ghi/ hồ sơ thỏa mãn điều kiện sau đó đưa các thông số của hồ sơ vào textbox tương ứng.

2. Nếu yêu cầu của bạn là nhân bản thì có nghĩa là nó sẽ chép giá trị của số phiếu sang các textbox khác mà không phải tìm kiếm gì cả.

Bạn xác nhận lại xem yêu cầu là gì nhé.
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#9
ví dụ ở record 1: 
Magv       malop          mamon     sophieu       tieuchi1        tieuchi2       tiieuchi3       tieuchi4          Tiêuchi5
Gv001   cbm13-01        MM01                        TỐT              KHÁ          TỐT           tỐT                 tỐT

 mình nhập  3 vào số phiếu thì sẽ có kết quả như thế này:

Magv       malop          mamon     sophieu       tieuchi1        tieuchi2       tiieuchi3       tieuchi4          Tiêuchi5
Gv001   cbm13-01        MM01           3            TỐT              KHÁ          TỐT          TỐT                TtỐT

Gv001   cbm13-01        MM01                     TỐT              KHÁ          TỐT          TỐT                 TỐT
Gv001   cbm13-01        MM01                     TỐT              KHÁ          TỐT        TỐT                   TỐT
Chữ ký của honglv157 Xin chào, mình là honglv157, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 27-05 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
(13-08-15, 11:41 AM)honglv157 Đã viết: ví dụ ở record 1: 
Magv       malop          mamon     sophieu       tieuchi1        tieuchi2       tiieuchi3       tieuchi4          Tiêuchi5
Gv001   cbm13-01        MM01                        TỐT              KHÁ          TỐT           tỐT                 tỐT

 mình nhập  3 vào số phiếu thì sẽ có kết quả như thế này:

Magv       malop          mamon     sophieu       tieuchi1        tieuchi2       tiieuchi3       tieuchi4          Tiêuchi5
Gv001   cbm13-01        MM01           3            TỐT              KHÁ          TỐT          TỐT                TtỐT

Gv001   cbm13-01        MM01                     TỐT              KHÁ          TỐT          TỐT                 TỐT
Gv001   cbm13-01        MM01                     TỐT              KHÁ          TỐT        TỐT                   TỐT

Hóa ra là thế này,
Khi nhập số phiếu vào một ô thì bảng DGGV sẽ tự động thêm 3 phiếu vào với các giá trị mặc định đúng không?
Nếu thế bạn không làm thế được mà cần có 1 textbox Số phiếu cần nhập không gắn với trường nào. Khi nhập 3 vào thì ấn nút bấm để tạo ra thêm 3 bản ghi mới.
Vậy bạn nên làm thế này:
1. Tạo 1 Textbox dạng Unbound để ghi Số phiếu đánh giá dự kiến.
2. 1 Hộp để chọn giảng viên
3. 1 Hộp để chọn lớp
2. Tạo 1 nút bấm bổ sung phiếu đánh giá
Thủ tục trong nút bấm này sẽ
+ Kiểm tra xem có số phiếu không
+ Kiểm tra xem có mã giảng viên không
+ Kiểm tra xem có mã lớp không?

Nếu có thì thực hiện các truy vấn như sau

Mã:
Private Sub ThemPhieu_Click()
if nz(sophieu,0) =0 or nz(MaGV,0)=0 or nz(MaLop,0)=0 or nz(Mamon,0)=0 then
msgbox ("Ban chua chon ten giang vien hoac cai gi gi do")
Exit sub
end if
Dim i as long, SqlStr as string
For i=1 to sophieu
SqlStr="INSER__T  into DGGV(MaGV,MaLop,MaMon,Sophieu) Values('" & magv & "','" & Malop & "','" & Mamon & "'," & Sophieu)
currentdb.execute SqlStr
next
End Sub
Bạn bỏ dấu __ trong chữ INSER__T đi nhé vì diễn đàn không cho đăng Query
Lý do tại sao mình không làm vụ nhập số phiếu trực tiếp vào thì tự nhân bản là vì, nhỡ bạn gõ 5 gõ 7 gõ 2 thì sao? nó cứ thêm vào mãi. 
Đây là cơ chế cần kiểm soát vì vậy cần phải tách rời khỏi cơ chế nhập trên form nhé.
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , honglv157


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Giúp góp ý chủ đề : Xác nhận thực hiện theo văn bản điện tử thay văn bản cứng . DooHoaangPhuuc 6 174 19-05-18, 12:15 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Thiết lập code in nhãn theo mã hàng? ChiMai 7 430 23-01-18, 12:28 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Lỗi] Linktable bi lỗi code VBA - cần giúp đở gắp morosumo 11 1,448 15-01-18, 09:31 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  [Help] Lỗi "cannot add record join key of table not in recordset" mieuhoa 4 789 06-12-17, 10:47 PM
Bài mới nhất: quangvu.itsoft
  Quên pass code bảo vệ vba thanhhau828 4 655 09-09-17, 05:05 PM
Bài mới nhất: thanhhau828

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line