Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Để form access khi khởi động luôn hiển thị bản ghi cuối cùng khi đóng
#1
Cái tiêu đề của mình nó hơi lủng củng  038 

Nôm na là thế này: mình tạo một form để nhập chứng từ, trường ma-kh hàng sẽ tạo một list sổ xuống (lấy dữ liệu từ bảng ds-khach-hang), mình có gán một phím tắt (F5) để mở bảng ds-khach-hang thêm dữ liệu mới và thêm sự kiện dbl-click gán dữ liệu vào trường ma-kh trên form nhập liệu...
Nhưng mình gặp một rắc rối là khi quay trở lại form nhập liệu thì record được chọn là record đầu tiên, không phải record mình muốn sửa
(ví dụ mình đang ở record số 8, số 9, hay số n thì khi trở lại form nó đều ở vị trí record số 1  027 )
Mình mò mãi mà chưa ra, có bạn nào biết chỉ hộ mình với. Thanks nhiều  007

Link file access:
https://drive.google.com/file/d/0B19dkHU...sp=sharing
Chữ ký của vinamilk0510 Xin chào, mình là vinamilk0510, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-10 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(04-08-15, 02:59 PM)vinamilk0510 Đã viết: Cái tiêu đề của mình nó hơi lủng củng  038 

Nôm na là thế này: mình tạo một form để nhập chứng từ, trường ma-kh hàng sẽ tạo một list sổ xuống (lấy dữ liệu từ bảng ds-khach-hang), mình có gán một phím tắt (F5) để mở bảng ds-khach-hang thêm dữ liệu mới và thêm sự kiện dbl-click gán dữ liệu vào trường ma-kh trên form nhập liệu...
Nhưng mình gặp một rắc rối là khi quay trở lại form nhập liệu thì record được chọn là record đầu tiên, không phải record mình muốn sửa
(ví dụ mình đang ở record số 8, số 9, hay số n thì khi trở lại form nó đều ở vị trí record số 1  027 )
Mình mò mãi mà chưa ra, có bạn nào biết chỉ hộ mình với. Thanks nhiều  007

Link file access:
https://drive.google.com/file/d/0B19dkHU...sp=sharing

Cho cái này vào thu tục Load Form : DoCmd.GoToRecord , "", acLast
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(04-08-15, 03:30 PM)ledangvan Đã viết:
(04-08-15, 02:59 PM)vinamilk0510 Đã viết: Cái tiêu đề của mình nó hơi lủng củng  038 

Nôm na là thế này: mình tạo một form để nhập chứng từ, trường ma-kh hàng sẽ tạo một list sổ xuống (lấy dữ liệu từ bảng ds-khach-hang), mình có gán một phím tắt (F5) để mở bảng ds-khach-hang thêm dữ liệu mới và thêm sự kiện dbl-click gán dữ liệu vào trường ma-kh trên form nhập liệu...
Nhưng mình gặp một rắc rối là khi quay trở lại form nhập liệu thì record được chọn là record đầu tiên, không phải record mình muốn sửa
(ví dụ mình đang ở record số 8, số 9, hay số n thì khi trở lại form nó đều ở vị trí record số 1  027 )
Mình mò mãi mà chưa ra, có bạn nào biết chỉ hộ mình với. Thanks nhiều  007

Link file access:
https://drive.google.com/file/d/0B19dkHU...sp=sharing

Cho cái này vào thu tục Load Form : DoCmd.GoToRecord , "", acLast

Vẫn không được bạn ơi, khi chuyển qua form khác thì vị trí record lại chuyển về record số 1 (nên khi mình dblclick vào bảng ds-khach-hang thì nó gán mã vào trường ma-kh của record số 1 chứ không phải record mình cần thêm)

https://lh3.googleusercontent.com/sbDacC...76-h667-no

https://lh3.googleusercontent.com/vLSnpH...76-h667-no
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(04-08-15, 04:26 PM)vinamilk0510 Đã viết:
(04-08-15, 03:30 PM)ledangvan Đã viết:
(04-08-15, 02:59 PM)vinamilk0510 Đã viết: Cái tiêu đề của mình nó hơi lủng củng  038 

Nôm na là thế này: mình tạo một form để nhập chứng từ, trường ma-kh hàng sẽ tạo một list sổ xuống (lấy dữ liệu từ bảng ds-khach-hang), mình có gán một phím tắt (F5) để mở bảng ds-khach-hang thêm dữ liệu mới và thêm sự kiện dbl-click gán dữ liệu vào trường ma-kh trên form nhập liệu...
Nhưng mình gặp một rắc rối là khi quay trở lại form nhập liệu thì record được chọn là record đầu tiên, không phải record mình muốn sửa
(ví dụ mình đang ở record số 8, số 9, hay số n thì khi trở lại form nó đều ở vị trí record số 1  027 )
Mình mò mãi mà chưa ra, có bạn nào biết chỉ hộ mình với. Thanks nhiều  007

Link file access:
https://drive.google.com/file/d/0B19dkHU...sp=sharing

Cho cái này vào thu tục Load Form : DoCmd.GoToRecord , "", acLast

Vẫn không được bạn ơi, khi chuyển qua form khác thì vị trí record lại chuyển về record số 1 (nên khi mình dblclick vào bảng ds-khach-hang thì nó gán mã vào trường ma-kh của record số 1 chứ không phải record mình cần thêm)

https://lh3.googleusercontent.com/sbDacC...76-h667-no

https://lh3.googleusercontent.com/vLSnpH...76-h667-no

Ở thủ tục Dblclick bạn cho như sau :
Docmd.open form...
DoCmd.GoToRecord , "", acLast

và thêm ở form ... thủ tục open : DoCmd.GoToRecord , "", acLast

Chắc là được
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan , vinamilk0510
#5
(04-08-15, 02:59 PM)vinamilk0510 Đã viết: Cái tiêu đề của mình nó hơi lủng củng  038 

Nôm na là thế này: mình tạo một form để nhập chứng từ, trường ma-kh hàng sẽ tạo một list sổ xuống (lấy dữ liệu từ bảng ds-khach-hang), mình có gán một phím tắt (F5) để mở bảng ds-khach-hang thêm dữ liệu mới và thêm sự kiện dbl-click gán dữ liệu vào trường ma-kh trên form nhập liệu...
Nhưng mình gặp một rắc rối là khi quay trở lại form nhập liệu thì record được chọn là record đầu tiên, không phải record mình muốn sửa
(ví dụ mình đang ở record số 8, số 9, hay số n thì khi trở lại form nó đều ở vị trí record số 1  027 )
Mình mò mãi mà chưa ra, có bạn nào biết chỉ hộ mình với. Thanks nhiều  007

Link file access:
https://drive.google.com/file/d/0B19dkHU...sp=sharing

1-Đơn giản là bạn thay phím F5 bằng phím khác cho sự kiện key down của cbo ma-kh  vì F5 là phím chhức năng refresh của hệ thống. (Nếu muốn sử dụng các phím chức năng như F1,F2,... bạn nên dùng macro Autokeys)

2-Giả sử thay phím F5 bằng phím F3, nên code như sau:

Mã:
Private Sub ma_kh_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
   If KeyCode = vbKeyF3 Then
       DoCmd.OpenForm "frm-ds-khach-hang", acFormDS
       DoCmd.GoToControl Forms![frm-ds-khach-hang]![ma-kh].Name
       DoCmd.FindRecord Forms![frm-chung-tu-thu]![ma-kh]
   End If

End Sub

-Hoặc:
Mã:
Private Sub ma_kh_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
   If KeyCode = vbKeyF3 Then
       DoCmd.OpenForm "frm-ds-khach-hang", acFormDS, , "[ma-kh] = '" & Me.ma_kh & "'"
   End If

End Sub
Bạn thử cả hai cách trên để thấy sự khác biệt nhé

3-Code  sự kiện DblClick  của form frm-ds-khach-hang mình thấy không ổn:
Mã:
Private Sub Form_DblClick(Cancel As Integer)
If Forms![frm-chung-tu-thu]![ma-kh] <> "" Then
   If MsgBox(DLookup("[message]", "tbl-message", "[id]=1"), vbYesNo, DLookup("[title]", "tbl-message", "[id]=1")) = vbYes Then
       Forms![frm-chung-tu-thu]![ma-kh] = Forms![frm-ds-khach-hang]![ma-kh]
   End If

Else 'Gan gia tri ma khach hang tu bang ds-khach-hang vào bang chung-tu-thu
       Forms![frm-chung-tu-thu]![ma-kh] = Forms![frm-ds-khach-hang]![ma-kh]
End If
DoCmd.Close acForm, "frm-ds-khach-hang"

End Sub

-> nếu người dùng thay đổi mã khách hàng sau đó bấm No khi được hỏi có ghi đè lên mã khách hàng trên form chứng từ hay không, thì chứng từ đó sẽ bị sai ma-kh?
Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn vinamilk0510 , maidinhdan
#6
Cám  ơn mấy bạn mình làm được rồi!
sự kiện DblClick  của form frm-ds-khach-hang mình thấy nó hoạt động bình thường mà bạn, nếu người dùng bấm No khi được hỏi có ghi đè lên mã khách hàng trên form chứng từ hay không thì mã khách hàng trên form chứng từ không thay đổi.

(hình như bạn hơi hiểu lầm ý đồ của mình khi mở form ds-khach-hang: mở bảng danh sách đầy đủ để tìm, thêm, sửa danh sách khách hàng chứ không phải là chỉ lọc mỗi một mã khách hàng đâu bạn nên mình áp dụng đoạn code trên của bạn nhưng bỏ phần lọc mã khách hàng ở cuối  007 )
Chữ ký của vinamilk0510 Xin chào, mình là vinamilk0510, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-10 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Refresh Form và tiếp tục hoạt động Godspear 3 549 10-12-17, 07:24 AM
Bài mới nhất: amazonvn82
  [Hỏi] Có chăng event rời bản ghi hiện hành ???? vkaccess 2 149 07-12-17, 03:56 AM
Bài mới nhất: vkaccess
Photo [Hỏi] Không chèn được ActiveX control vào Form killitmore 4 164 06-12-17, 02:49 PM
Bài mới nhất: killitmore
  [Hỏi] Truyền dữ liệu từ 1 bound form vào 1unbound form mrsiro 8 212 04-12-17, 12:33 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] Sub Form tự động điền các record haidc 6 358 03-12-17, 10:16 PM
Bài mới nhất: haidc

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ