Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SỰ CỐ HÀM VALUE
#1
http://upfile.vn/IdFQMQBCZ~Xt/value-accdb.html
CÁC BẠN XEM DÙM MÌNH PHÉP TÍNH CỘNG VỚI MÌNH CỘNG KHÔNG ĐƯỢC.
Chữ ký của xuannguyen13 Xin chào, mình là xuannguyen13, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-04 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
1/ Bạn set các textbox về number rồi :
Cong_click : KQ = Val(A) + Val(B)
....

2/ Cong_Click()
If IsNumeric(A) = True And IsNumeric(B) = True Then
KQ = A + B
Else
MsgBox "So khong hop ly"
End If

Lưu ý dùng hàm Val chứ không phải Value nhé
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn xuannguyen13
#3
Nhân tiện đây kết hợp vói bài viết hàm tính tổng hai số của bạn, tôi giới thiệu với bạn hàm tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số như sau :
Mã PHP:
Function KetQua(As DoubleAs DoubleLoai As Integer) As Double
    
If IsNumeric(a) = True And IsNumeric(b) = True Then
        Select 
Case Loai
            
Case Is 1
                KetQua 
b
            
Case Is 2
                KetQua 
b
            
Case Is 3
                KetQua 
b
            
Case Is 4
                
If 0 Then MsgBox "Khong chia duoc cho so 0": Exit Function
                KetQua b
        End Select
    
Else
        MsgBox "Khong thuc hien duoc phep tinh khikhong phai la so": Exit Function
    End If
End Function 

 Áp dụng vào bài của bạn

Mã PHP:
Private Sub CONG_Click()
         KQ KetQua(ab1)
End Sub 

Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn xuannguyen13
#4
Nếu bạn xuannguyen13 để ý khi làm phép + ví dụ 12 + 8 nó sẽ ra kết quả là 128. Vì trong texbox không ràng buộc (unbound) mặt định format là kiểu chuỗi. Mà trong VBA thì  "ABC" + "DEF" = "ABC" & "DEF" = "ABCDEF", 123+456 sẽ bị ép kiểu thành chuỗi 123+456 = 123 & 456 =123456. Với các phép tính khác vì không có tương đồng nên -, *, / sẽ bị ép thành kiểu số và tính như sau 6*3=18, 20/10=2, 12-3=9. Bạn có thể làm giống cách bạn Xuân Thanh cũng được hoặc đơn giản hơn format property cho textbox một kiểu số nào đó là xong.  Tất nhiên lúc này trong code.


Mã PHP:
Private Sub CHIA_Click()
 If B.Value <> 0 Then
    KQ
.Value A.Value B.Value
 Else
    
Exit Sub
 End 
If
End Sub 


Hoặc


Mã PHP:
Private Sub CHIA_Click()
 If B.Value <> 0 Then
            KQ
.Value A.Value B.Value
 Else
MsgBox 
"Số bị chia phải khác 0"
            Exit Sub
 End 
If
End Sub 


Sory bạn đêm qua buồn ngủ quá nên mình thiếu đoạn này
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn xuannguyen13
#5
Được 2 idol chỉ dạy em vui lắm, cám ơn 2 idol nhiều nhiều... thumbs up
Chữ ký của xuannguyen13 Xin chào, mình là xuannguyen13, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-04 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line