Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tính lọi nhận thu được trong ngay bán hàng
#1
Photo 
Xin chào mọi người

có một cửa hàng nhập các mặt hàng M1 , M2,M3
Các mặt hàng được nhập nhiều ngày mỗi ngày có thể lại nhập với giá khác nhau và số lượng khác nhau
Có nghĩa là nhập dự trữ vào kho hàng.
Sau đó nhân viên bán  hàng theo các mã hàng
và mỗi ngày lại bán với giá khác nhau nghĩa là giá bán không cố định

Ngày 01/01/1015 Nhập
Mã hàng                              SLg                    Giá nhập
M1                                        3                               3000
M2                                        4                              1500
M3                                        6                               8000

 Ngày 01/02/1015 Nhập
Mã hàng                              SLg                    Giá nhập
M1                                        5                               5000
M2                                        9                              1700
M3                                        10                            10000

Bán ra
Ngày 10/03/1015 Nhập
Mã hàng                              SLg                    Giá nhập
M1                                       2                               9000
M2                                       4                             27000
M3                                       7                            18000
Ngày 11/03/1015 Nhập
Mã hàng                              SLg                    Giá nhập
M1                                       1                               10000
M2                                       5                               20000
M3                                       2                               20000

Để tính lọi nhuận doanh thu ta làm như sau


Giá bình quân hàng nhập
M1 (3.000 x 3 + 5.000 x 5)=4.250
M2 (1.500x4 + 1.700x9)=1.638,462
M3 (8.000x6 + 10.000x10)=9.250
Ngày 10/03
Giá vốn( theo giá bình quân)
4.250x2+1.638,462x4+9.250x7=79.803,85
Doanh thu
9.000x2+27.000x4+18.000x7=252.000
Lợi nhuận gộp
252.000-79.803,85=172.196,15
Ngày 11/03
Giá vốn( theo giá bình quân)
4.250x1+1.638,462x5+9.250x2=30.942,31
Doanh thu
9.000x1+27.000x5+18.000x2=180.000
Lợi nhuận gộp
180.000-30.942,31=149.057,69
Chữ ký của tt1212 -  Phần mềm quản lý phòng khám http://tantriviet.net/ 
-  Hỗ trợ những khó khăn vướng mắc cần chia sẻ giải đáp:0941.655.079
-   Email. Tantriviet.vnn@gmail.com
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Cuối cùng đã có câu trả lờ mọi người Tham khảo nhé
Giá bình quân hàng nhập
M1 (3.000 x 3 + 5.000 x 5)=4.250
M2 (1.500x4 + 1.700x9)=1.638,462
M3 (8.000x6 + 10.000x10)=9.250
Ngày 10/03
Giá vốn( theo giá bình quân)
4.250x2+1.638,462x4+9.250x7=79.803,85
Doanh thu
9.000x2+27.000x4+18.000x7=252.000
Lợi nhuận gộp
252.000-79.803,85=172.196,15
Ngày 11/03
Giá vốn( theo giá bình quân)
4.250x1+1.638,462x5+9.250x2=30.942,31
Doanh thu
9.000x1+27.000x5+18.000x2=180.000
Lợi nhuận gộp
180.000-30.942,31=149.057,69
Chữ ký của tt1212 -  Phần mềm quản lý phòng khám http://tantriviet.net/ 
-  Hỗ trợ những khó khăn vướng mắc cần chia sẻ giải đáp:0941.655.079
-   Email. Tantriviet.vnn@gmail.com
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(20-06-15, 05:55 PM)tt1212 Đã viết: Cuối cùng đã có câu trả lờ mọi người Tham khảo nhé
Giá bình quân hàng nhập
M1 (3.000 x 3 + 5.000 x 5)=4.250
M2 (1.500x4 + 1.700x9)=1.638,462
M3 (8.000x6 + 10.000x10)=9.250
Ngày 10/03
Giá vốn( theo giá bình quân)
4.250x2+1.638,462x4+9.250x7=79.803,85
Doanh thu
9.000x2+27.000x4+18.000x7=252.000
Lợi nhuận gộp
252.000-79.803,85=172.196,15
Ngày 11/03
Giá vốn( theo giá bình quân)
4.250x1+1.638,462x5+9.250x2=30.942,31
Doanh thu
9.000x1+27.000x5+18.000x2=180.000
Lợi nhuận gộp
180.000-30.942,31=149.057,69

Nói chung là để tính lãi gộp cần phải nắm được giá vốn hàng hóa và giá bán của hàng hóa đó
Cách tính của bạn tt1212 là kiểu  tính lợi nhuận gộp đơn giản trong trường hợp nhập một lần và bán hết hàng hóa hóa theo từng đợt nhập còn gọi là nhập trước xuất trước nhập sau xuất sau. Thực ra phương pháp này còn thêm một phần nữa là vốn hàng tồn từng mã hàng được xử lý riêng theo từng mã hàng sau khi bán hết mã hàng đó. Cách tính lãi đầy đủ như sau:
Lãi gộp = Doanh số - (Vốn hàng tồn + Vốn hàng nhập)
Lãi thuần (Lợi nhuận trước thuế)  = Lãi gộp – chi phí
Lãi ròng = Lãi thuần – thuế.
Trong điều kiện hiện nay phương pháp này khó thực hiện được vì hàng hóa nhập xuất hầu như liên tục. Có những loại hàng hóa nằm kho nhiều tháng, có những loại hàng hóa vừa mua về đã bán hết. Báo cáo thuế hàng tháng (giờ là hàng quí). Cơ quan thuế đôi khi kiểm tra đột xuất. Nên hiện nay đa phần doanh nghiệp thường đăng ký hai phương pháp báo cáo tồn kho là: Nhập giá nào xuất giá đó hoặc Vốn bình quân gia quyền. Thuận lợi của hai cách tính này được tính cụ thể vốn từng loại hàng hóa. Có thể chốt hàng bất kỳ thời điểm nào. Trong thời gian qua khi viết phần mềm kế toán tôi cũng thấy hai phương pháp này phù hợp ở chỗ tính lãi gộp trực tiếp theo từng phát sinh nhập xuất
1/ Cách tính nhập giá nào xuất giá đó:
Đây là phương pháp chính xác nhất trong công việc tính lãi gộp.
Ví dụ:
Nhập 2 đợt hàng A

[Hình: JuxE6GV.png]

Khi xuất hàng

[Hình: Sw8CfWc.png]

Khi viết phần mềm, với mỗi lần nhập hàng, mỗi mã hàng sẽ tạo một mã con là mã hàng kèm đơn giá nhập khi xuất hết hàng danh sách mã con sẽ mất. Lãi được tính bằng: giá bán – giá vốn (cắt từ mã con)
Ưu điểm: lãi gộp được tính trực tiếp trên record nhập liệu. Bán em nào là biết ngay lãi của nó. Giá trị hàng tồn cũng dễ tính.
Khuyết điểm: Do phát sinh mã con số lượng lớn máy yếu yếu mà gặp đơn vị có nhiều mã hàng (tạp hóa, hàng xén...) có nguy cơ bị đơ trong thời gian ngắn.
2/ Cách tính vốn bình quân gia quyền:
Thông thường cách này vốn được xử lý bình quân gia quyền trên từng tháng (thực tế giá bình quân được tính trên từng phát sinh hàng hóa nhưng khi có phát sinh nhập, giá vốn bình quân gia quyền sẽ được tính lại nên chỉ chính xác sau một tháng kết thúc)
Cách tính cho 1 mã hàng A như sau: Số lượng tồn đầu (SLTĐ), Giá trị tồn đầu (GTTĐ), Số lượng nhập (SLN), Giá trị nhập (GTN), Tổng số lượng xuất (SLX), Tổng vốn xuất (GTX), Tổng doanh số (GTB), Số lượng tồn (SLT), Giá trị tồn (GTT). Cứ như thế để giải quyết tất cả hàng hóa. Tồn cuối sẽ là tồn đầu cho tháng sau.

[Hình: X9mH1J4.png]

Ưu điểm: dễ dàng tạo query tổng trong từng tháng. Phần mềm chạy nhẹ hơn cách tính nhập giá nào xuất giá đó.
Khuyết điểm: Khi thay đổi dữ liệu tại một thời điểm quá khứ, phải chạy cập nhật lại từ thời điểm bị thay đổi đến thời gian hiện tại, đơn giá vốn dễ phát sinh số thập phân nên phải viết code xử lý cắt giá trị tồn về 0 khi hết hàng. Mỗi lần nhập hàng vốn sẽ thay đổi nên lãi gộp chỉ chính xác sau khi kết thúc tháng hoạt động.
Mong được sự góp ý thêm của các bạn.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn tt1212
#4
Đây là phương pháp chính xác nhất trong công việc tính lãi gộp.
Ví dụ:
Nhập 2 đợt hàng A

[Hình: JuxE6GV.png]

Khi xuất hàng

[Hình: Sw8CfWc.png]

Khi viết phần mềm, với mỗi lần nhập hàng, mỗi mã hàng sẽ tạo một mã con là mã hàng kèm đơn giá nhập khi xuất hết hàng danh sách mã con sẽ mất. Lãi được tính bằng: giá bán – giá vốn (cắt từ mã con)
Ưu điểm: lãi gộp được tính trực tiếp trên record nhập liệu. Bán em nào là biết ngay lãi của nó. Giá trị hàng tồn cũng dễ tính.
Khuyết điểm: Do phát sinh mã con số lượng lớn máy yếu yếu mà gặp đơn vị có nhiều mã hàng (tạp hóa, hàng xén...) có nguy cơ bị đơ trong thời gian ngắn.

Xin cảm ơn bạn đã tảo đổi chia sẻ qua là phức tạp thật chứ nhỉ
mình đang nghĩ đến phương pháp thứ 2 nhưng làm thế nào đề mất mã con đúng được đây nều họ ví dụ có 5 họ xuất 6 vậy thì làm sao?
Chữ ký của tt1212 -  Phần mềm quản lý phòng khám http://tantriviet.net/ 
-  Hỗ trợ những khó khăn vướng mắc cần chia sẻ giải đáp:0941.655.079
-   Email. Tantriviet.vnn@gmail.com
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Trong phần mềm của mình lại còn nhập chẵn xuất lẻ nhập lẻ, xuất chẵn vậy thì phải tính thế nào cho chính xác được bạn nhỉ
Chữ ký của tt1212 -  Phần mềm quản lý phòng khám http://tantriviet.net/ 
-  Hỗ trợ những khó khăn vướng mắc cần chia sẻ giải đáp:0941.655.079
-   Email. Tantriviet.vnn@gmail.com
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(22-06-15, 01:51 AM)tt1212 Đã viết: Trong phần mềm của mình lại còn nhập chẵn xuất lẻ nhập lẻ, xuất chẵn vậy thì phải tính thế nào cho chính xác được bạn nhỉ

Khi viết phần mềm cho các đơn vị kinh doanh có dạng hàng hóa nhiều đơn vị. Tôi thường dùng phương pháp chuyển đơn vị thông qua bảng danh mục Hàng hóa và danh mục Đơn vị tính để đưa đơn vị nhập xuất bất kỳ nhưng khi tính toán sẽ căn cứ vào đơn vị tính nhỏ nhất để xử lý. Sau khi xử lý xong sẽ tính ngược lại để xuất báo cáo.
Ví dụ:
1/ Đối với đơn vị kinh doanh vàng bạc.
Các đơn vị tính: Lượng = 10 chỉ, chỉ = 10 phân, phân = 10 ly.
Đơn vị tính cơ sở là ly. Đơn vị báo giá là lượng.
Table Bảng giá:
 
[Hình: eAoeSf6.png]
 
Khi nhập liệu:
 
[Hình: 0WSzKI2.png]
 
Khi tính toán chỉ lấy số lượng cơ sở xử lý. Xuất report thì dịch ngược lại.
 
2/ Đối với các đơn vị có dạng nhiều đơn vị tính (đơn vị tính cơ sở, đơn vị bao bì tịnh) trường hợp đơn giản nhất là chuyển qua đơn vị tính cơ sở khi nhập dữ liệu không quan tâm đến đơn vị tịnh. Nếu giá của đơn vị cơ sở và đơn vị tịnh khác nhau (giá sĩ và lẽ) thì đăng ký trên table danh mục hàng hóa cả hai
Bảng giá bia:
  
[Hình: 44Vw4ZS.png]

Khi nhập liệu:
 
[Hình: q6Eh0EK.png]
 
Khi xử lý chúng ta lấy thành tiền và số lượng cơ sở để tính toán. Trường hợp đơn vị tịnh nhiều cấp như đơn vị thùng chứa nhiều hộp, hộp chứa nhiều gói, thì cứ mỗi cấp đơn vị ta có 1 field số lượng rồi quy về số lượng của cấp cơ sở. Nhưng trường hợp này hầu như không có thường chỉ có  hai cấp.
Khi giải quyết được mối quan hệ giữa các đơn vị tính, chuyển về tính toán cho 1 đơn vị tính cơ sở. Việc xử lý luồng chương trình trở nên rất nhẹ nhàng. Trên report nếu muốn trả về các đơn vị tính sĩ và lẽ theo yêu cầu ta dịch ngược lại cũng rất tiện lợi.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn tt1212 , maidinhdan
#7
(22-06-15, 01:50 AM)tt1212 Đã viết: Đây là phương pháp chính xác nhất trong công việc tính lãi gộp.
Ví dụ:
Nhập 2 đợt hàng A

[Hình: JuxE6GV.png]

Khi xuất hàng

[Hình: Sw8CfWc.png]

Khi viết phần mềm, với mỗi lần nhập hàng, mỗi mã hàng sẽ tạo một mã con là mã hàng kèm đơn giá nhập khi xuất hết hàng danh sách mã con sẽ mất. Lãi được tính bằng: giá bán – giá vốn (cắt từ mã con)
Ưu điểm: lãi gộp được tính trực tiếp trên record nhập liệu. Bán em nào là biết ngay lãi của nó. Giá trị hàng tồn cũng dễ tính.
Khuyết điểm: Do phát sinh mã con số lượng lớn máy yếu yếu mà gặp đơn vị có nhiều mã hàng (tạp hóa, hàng xén...) có nguy cơ bị đơ trong thời gian ngắn.

Xin cảm ơn bạn đã tảo đổi chia sẻ qua là phức tạp thật chứ nhỉ
mình đang nghĩ đến phương pháp thứ 2 nhưng làm thế nào đề mất mã con đúng được đây nều họ ví dụ có 5 họ xuất 6 vậy thì làm sao?

Trường hợp này bạn có thể tạo một Combobox mã con có control cource là query total số lượng hàng tồn của mã con. Trên combobox list show thêm column số lượng tồn, viết code cập nhật requery cho combobox nầy sau mỗi lần thay đổi số lượng.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Giúp góp ý chủ đề : Xác nhận thực hiện theo văn bản điện tử thay văn bản cứng . DooHoaangPhuuc 6 212 19-05-18, 12:15 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Chọn kho theo điều kiện mã hàng feeling 2 111 22-04-18, 09:55 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] Xin được hướng dẫn khắc phục lỗi Thiên Hùng 35 1,379 20-04-18, 12:48 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] Xin được hướng dẫn khắc phục nội dung tìm kiếm ta quá nhiều thông tin của một người. Thiên Hùng 3 129 31-03-18, 12:26 PM
Bài mới nhất: Thiên Hùng
  Làm sao để tạo được nút in phiếu ghi đây ạ? mrbeanhq 1 103 13-03-18, 07:17 PM
Bài mới nhất: cpucloi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line