Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] code nut them, cap nhat, sua, xoa, huy, quay ve
#1
- các bác ơi chỉ em với:
- ban đầu em có 4 nút là thêm, cập nhật, xóa và thoát
- em muốn làm một nút thêm, khi nhấn vào nút thêm các text box rỗng cho thêm vào đồng thời nút thêm thành nút lưu khi nhập ở text box xong nhấn nút lưu thì lưu lại và trở về trạng thái ban đầu, còn các nút còn lai là nút cập nhật sẽ trở thành nút quay về cho ta quay về nếu không thêm nửa nút xóa thành nút hủy, hủy các thao tác vừa nhập trờ lại trang thái ban đầu, thế này viết code như thế nào, mong các bác chỉ với!!!!!!!!!!!!!!!!!040
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Nếu muốn Access không tự động lưu record và bạn sử dụng nút Luu để lưu record bạn sử dụng code sau đây:

Mã PHP:
Option Compare Database
Option Explicit
  
  
Private OKLuu As Boolean
   
  
Private Sub Luu_Click()
      
OKLuu True
      Call DoCmd
.RunCommand(acCmdSaveRecord)
      
OKLuu False
  End Sub
   
  
Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
      
Dim TraLoi As String
   
      
If Not OKLuu Then
          Cancel 
True
          TraLoi 
"Sudung nut Luu de cap nhat thay doi." _
                   vbNewLine 
"hoặc  Esc de phuc hoi."
          
Call MsgBox(Prompt:=TraLoiTitle:="Chu y")
      
End If
  
End Sub 

Góp ý: Nếu bạn viết ứng dụng cho riêng mình sử dụng. Bạn có thể dùng if hoặc select case để xử lý thay đổi caption của nút lệnh trong event Onclick để thiết đặt điều kiện cho code. Nhưng nếu bạn viết ứng dụng cho nhiều người dùng thì mỗi command button chỉ nên chịu trách nhiệm 1 nhiệm vụ. Button nào không được sử dụng thì cho nó Enabled=False. Như vậy code của bạn sẽ rõ ràng hơn. Người viết dễ kiểm tra mà người sử dụng cũng dễ thao tác.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn nguyenhoangbanhan
#3
(10-06-15, 07:31 AM)tranthanhan1962 Đã viết: Nếu muốn Access không tự động lưu record và bạn sử dụng nút Luu để lưu record bạn sử dụng code sau đây:

Mã PHP:
Option Compare Database
Option Explicit
  
  
Private OKLuu As Boolean
   
  
Private Sub Luu_Click()
      
OKLuu True
      Call DoCmd
.RunCommand(acCmdSaveRecord)
      
OKLuu False
  End Sub
   
  
Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
      
Dim TraLoi As String
   
      
If Not OKLuu Then
          Cancel 
True
          TraLoi 
"Sudung nut Luu de cap nhat thay doi." _
                   vbNewLine 
"hoặc  Esc de phuc hoi."
          
Call MsgBox(Prompt:=TraLoiTitle:="Chu y")
      
End If
  
End Sub 

Góp ý: Nếu bạn viết ứng dụng cho riêng mình sử dụng. Bạn có thể dùng if hoặc select case để xử lý thay đổi caption của nút lệnh trong event Onclick để thiết đặt điều kiện cho code. Nhưng nếu bạn viết ứng dụng cho nhiều người dùng thì mỗi command button chỉ nên chịu trách nhiệm 1 nhiệm vụ. Button nào không được sử dụng thì cho nó Enabled=False. Như vậy code của bạn sẽ rõ ràng hơn. Người viết dễ kiểm tra mà người sử dụng cũng dễ thao tác.
- cám ơn tranthanhan1962 nha
Em viết code để làm đề tài thực tập, nếu mỗi button chịu 1 trách nhiệm như thế thì số lượng nút trên bài sẽ rất nhiều, vậy có tốt không, co làm người sự dung thấy rối không anh
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(10-06-15, 11:08 AM)nguyenhoangbanhan Đã viết:
(10-06-15, 07:31 AM)tranthanhan1962 Đã viết: Nếu muốn Access không tự động lưu record và bạn sử dụng nút Luu để lưu record bạn sử dụng code sau đây:

Mã PHP:
Option Compare Database
Option Explicit
  
  
Private OKLuu As Boolean
   
  
Private Sub Luu_Click()
      
OKLuu True
      Call DoCmd
.RunCommand(acCmdSaveRecord)
      
OKLuu False
  End Sub
   
  
Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
      
Dim TraLoi As String
   
      
If Not OKLuu Then
          Cancel 
True
          TraLoi 
"Sudung nut Luu de cap nhat thay doi." _
                   vbNewLine 
"hoặc  Esc de phuc hoi."
          
Call MsgBox(Prompt:=TraLoiTitle:="Chu y")
      
End If
  
End Sub 

Góp ý: Nếu bạn viết ứng dụng cho riêng mình sử dụng. Bạn có thể dùng if hoặc select case để xử lý thay đổi caption của nút lệnh trong event Onclick để thiết đặt điều kiện cho code. Nhưng nếu bạn viết ứng dụng cho nhiều người dùng thì mỗi command button chỉ nên chịu trách nhiệm 1 nhiệm vụ. Button nào không được sử dụng thì cho nó Enabled=False. Như vậy code của bạn sẽ rõ ràng hơn. Người viết dễ kiểm tra mà người sử dụng cũng dễ thao tác.
- cám ơn tranthanhan1962 nha
Em viết code để làm đề tài thực tập, nếu mỗi button chịu 1 trách nhiệm như thế thì số lượng nút trên bài sẽ rất nhiều, vậy có tốt không, co làm người sự dung thấy rối không anh

Hiểu ý của bạn rồi, vẫn là cách của bác tranthanhan1962 bạn làm thêm : Khi mở cái này thì ẩn cái kia ... Khi thoát form A,B,C thì cho hiện các nút. Các vị trí nút vẫn có thể đè lên nhau (nằm cùng một chỗ)
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(10-06-15, 04:33 PM)ledangvan Đã viết:
(10-06-15, 11:08 AM)nguyenhoangbanhan Đã viết:
(10-06-15, 07:31 AM)tranthanhan1962 Đã viết: Nếu muốn Access không tự động lưu record và bạn sử dụng nút Luu để lưu record bạn sử dụng code sau đây:

Mã PHP:
Option Compare Database
Option Explicit
  
  
Private OKLuu As Boolean
   
  
Private Sub Luu_Click()
      
OKLuu True
      Call DoCmd
.RunCommand(acCmdSaveRecord)
      
OKLuu False
  End Sub
   
  
Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
      
Dim TraLoi As String
   
      
If Not OKLuu Then
          Cancel 
True
          TraLoi 
"Sudung nut Luu de cap nhat thay doi." _
                   vbNewLine 
"hoặc  Esc de phuc hoi."
          
Call MsgBox(Prompt:=TraLoiTitle:="Chu y")
      
End If
  
End Sub 

Góp ý: Nếu bạn viết ứng dụng cho riêng mình sử dụng. Bạn có thể dùng if hoặc select case để xử lý thay đổi caption của nút lệnh trong event Onclick để thiết đặt điều kiện cho code. Nhưng nếu bạn viết ứng dụng cho nhiều người dùng thì mỗi command button chỉ nên chịu trách nhiệm 1 nhiệm vụ. Button nào không được sử dụng thì cho nó Enabled=False. Như vậy code của bạn sẽ rõ ràng hơn. Người viết dễ kiểm tra mà người sử dụng cũng dễ thao tác.
- cám ơn tranthanhan1962 nha
Em viết code để làm đề tài thực tập, nếu mỗi button chịu 1 trách nhiệm như thế thì số lượng nút trên bài sẽ rất nhiều, vậy có tốt không, co làm người sự dung thấy rối không anh

Hiểu ý của bạn rồi, vẫn là cách của bác tranthanhan1962 bạn làm thêm : Khi mở cái này thì ẩn cái kia ... Khi thoát form A,B,C thì cho hiện các nút. Các vị trí nút vẫn có thể đè lên nhau (nằm cùng một chỗ)
- Hi mấy bác ơi em chưa hiểu
- link bai em nè http://www.mediafire.com/download/29kftu...fjl/an.rar
- mấy bác xem giúp bài dùm em dạ
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(10-06-15, 02:36 AM)nguyenhoangbanhan Đã viết: - các bác ơi chỉ em với:
- ban đầu em có 4 nút là thêm, cập nhật, xóa và thoát
- em muốn làm một nút thêm, khi nhấn vào nút thêm các text box rỗng cho thêm vào đồng thời nút thêm thành nút lưu khi nhập ở text box xong nhấn nút lưu thì lưu lại và trở về trạng thái ban đầu, còn các nút còn lai là nút cập nhật sẽ trở thành nút quay về cho ta quay về nếu không thêm nửa nút xóa thành nút hủy, hủy các thao tác vừa nhập trờ lại trang thái ban đầu, thế này viết code như thế nào, mong các bác chỉ với!!!!!!!!!!!!!!!!!040

Có thể dùng phương pháp tham chiếu điều kiện caption của nút lệnh để xử lý theo ý của bạn.
1/ Xử lý command button them
Mã PHP:
Private Sub them_Click()
On Error GoTo Err_them_Click

Select 
Case them.Caption
Case Is "L" ChrW(432) & "u"
    
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
    them
.Caption "Thêm"
Case Is "Thêm"
    
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
    them
.Caption "L" ChrW(432) & "u"
End Select

Exit_them_Click
:
    Exit 
Sub

Err_them_Click
:
    
MsgBox Err.Description
    Resume Exit_them_Click
 End Sub 

2/ Xử lý command button capnhat
Mã PHP:
Private Sub capnhat_Click()
On Error GoTo Err_capnhat_Click

Select 
Case Capnhat.Caption
Case Is "C" ChrW(7853) & "p nh" ChrW(7853) & "t"
    
MsgBox "Cap Nhat Thanh Cong"vbOKOnly"Thông Báo"
    
DoCmd.DoMenuItem acFormBaracRecordsMenuacSaveRecord, , acMenuVer70
    Capnhat
.Caption "Quay v" ChrW(7873)
Case 
Is "Quay v" ChrW(7873)
    
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
    Capnhat
.Caption "C" ChrW(7853) & "p nh" ChrW(7853) & "t"
End Select

Exit_capnhat_Click
:
    Exit 
Sub

Err_capnhat_Click
:
    
MsgBox Err.Description
    Resume Exit_capnhat_Click
End Sub 

3/Xử lý command button xoa
Mã PHP:
Private Sub xoa_Click()
On Error GoTo Err_xoa_Click

Select 
Case xoa.Caption
Case Is "Xóa"
    
DoCmd.DoMenuItem acFormBaracEditMenu8, , acMenuVer70
    DoCmd
.DoMenuItem acFormBaracEditMenu6, , acMenuVer70
    xoa
.Caption "H" ChrW(7911) & "y"
Case Is "H" ChrW(7911) & "y"
    
If Me.Dirty Then
        Beep
        DoCmd
.RunCommand acCmdUndo
        Form_Current
    
Else
        
Beep
        MsgBox 
"Khongthe huy duoc cac thay doi"vbInformation"Chu y"
    
End If
    
xoa.Caption "Xóa"
End Select

Exit_xoa_Click
:
    Exit 
Sub

Err_xoa_Click
:
    
MsgBox Err.Description
    Resume Exit_xoa_Click
    
End Sub 

Dù sao mình cũng không ủng hộ cách làm này. Vì để người xử dụng dễ dàng thao tác các nút lệnh phải được hiển thị ở những vị trí cụ thể, quen thuộc. Trong trường hợp không cho phép sử dụng chỉ nên làm mờ (Enable=False). Hạn chế tối đa việc Visible=False của nút lệnh (trừ những trường hợp bất khả kháng như chuỗi lệnh xử lý của các nút lệnh buộc phải liên tục hoặc rẽ nhánh có msgbox thông báo cụ thể). Các trường hợp này rất khó xảy ra nếu phân tích xử lý kỹ theo từng trường hợp.
Vấn đề thiết kế nhiều command button làm sao cho không thấy rườm rà không phải là vấn đề khó. Nếu nghiên cứu kỹ và đặt ở những vị trí thích hợp đôi khi còn trở thành yếu tố làm đẹp cho form. Cũng có thể xử dụng icon để tạo thành những command đẹp rồi dùng ControlTip Text thay caption của nó
Chúc bạn thành công
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn nguyenhoangbanhan
#7
(10-06-15, 07:07 PM)tranthanhan1962 Đã viết:
(10-06-15, 02:36 AM)nguyenhoangbanhan Đã viết: - các bác ơi chỉ em với:
- ban đầu em có 4 nút là thêm, cập nhật, xóa và thoát
- em muốn làm một nút thêm, khi nhấn vào nút thêm các text box rỗng cho thêm vào đồng thời nút thêm thành nút lưu khi nhập ở text box xong nhấn nút lưu thì lưu lại và trở về trạng thái ban đầu, còn các nút còn lai là nút cập nhật sẽ trở thành nút quay về cho ta quay về nếu không thêm nửa nút xóa thành nút hủy, hủy các thao tác vừa nhập trờ lại trang thái ban đầu, thế này viết code như thế nào, mong các bác chỉ với!!!!!!!!!!!!!!!!!040

Có thể dùng phương pháp tham chiếu điều kiện caption của nút lệnh để xử lý theo ý của bạn.
1/ Xử lý command button them
Mã PHP:
Private Sub them_Click()
On Error GoTo Err_them_Click

Select 
Case them.Caption
Case Is "L" ChrW(432) & "u"
    
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
    them
.Caption "Thêm"
Case Is "Thêm"
    
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
    them
.Caption "L" ChrW(432) & "u"
End Select

Exit_them_Click
:
    Exit 
Sub

Err_them_Click
:
    
MsgBox Err.Description
    Resume Exit_them_Click
 End Sub 

2/ Xử lý command button capnhat
Mã PHP:
Private Sub capnhat_Click()
On Error GoTo Err_capnhat_Click

Select 
Case Capnhat.Caption
Case Is "C" ChrW(7853) & "p nh" ChrW(7853) & "t"
    
MsgBox "Cap Nhat Thanh Cong"vbOKOnly"Thông Báo"
    
DoCmd.DoMenuItem acFormBaracRecordsMenuacSaveRecord, , acMenuVer70
    Capnhat
.Caption "Quay v" ChrW(7873)
Case 
Is "Quay v" ChrW(7873)
    
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
    Capnhat
.Caption "C" ChrW(7853) & "p nh" ChrW(7853) & "t"
End Select

Exit_capnhat_Click
:
    Exit 
Sub

Err_capnhat_Click
:
    
MsgBox Err.Description
    Resume Exit_capnhat_Click
End Sub 

3/Xử lý command button xoa
Mã PHP:
Private Sub xoa_Click()
On Error GoTo Err_xoa_Click

Select 
Case xoa.Caption
Case Is "Xóa"
    
DoCmd.DoMenuItem acFormBaracEditMenu8, , acMenuVer70
    DoCmd
.DoMenuItem acFormBaracEditMenu6, , acMenuVer70
    xoa
.Caption "H" ChrW(7911) & "y"
Case Is "H" ChrW(7911) & "y"
    
If Me.Dirty Then
        Beep
        DoCmd
.RunCommand acCmdUndo
        Form_Current
    
Else
        
Beep
        MsgBox 
"Khongthe huy duoc cac thay doi"vbInformation"Chu y"
    
End If
    
xoa.Caption "Xóa"
End Select

Exit_xoa_Click
:
    Exit 
Sub

Err_xoa_Click
:
    
MsgBox Err.Description
    Resume Exit_xoa_Click
    
End Sub 

Dù sao mình cũng không ủng hộ cách làm này. Vì để người xử dụng dễ dàng thao tác các nút lệnh phải được hiển thị ở những vị trí cụ thể, quen thuộc. Trong trường hợp không cho phép sử dụng chỉ nên làm mờ (Enable=False). Hạn chế tối đa việc Visible=False của nút lệnh (trừ những trường hợp bất khả kháng như chuỗi lệnh xử lý của các nút lệnh buộc phải liên tục hoặc rẽ nhánh có msgbox thông báo cụ thể). Các trường hợp này rất khó xảy ra nếu phân tích xử lý kỹ theo từng trường hợp.
Vấn đề thiết kế nhiều command button làm sao cho không thấy rườm rà không phải là vấn đề khó. Nếu nghiên cứu kỹ và đặt ở những vị trí thích hợp đôi khi còn trở thành yếu tố làm đẹp cho form. Cũng có thể xử dụng icon để tạo thành những command đẹp rồi dùng ControlTip Text thay caption của nó
Chúc bạn thành công

Thank a nhieu nhen 007007 tai cô hướng dẫn thực tập yêu cầu...e noi là làm mỗi nút 1 chuc năng cho dễ sử dụng va de làm nua mak co hk chịu 040040
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
(10-06-15, 07:28 PM)nguyenhoangbanhan Đã viết:
(10-06-15, 07:07 PM)tranthanhan1962 Đã viết:
(10-06-15, 02:36 AM)nguyenhoangbanhan Đã viết: - các bác ơi chỉ em với:
- ban đầu em có 4 nút là thêm, cập nhật, xóa và thoát
- em muốn làm một nút thêm, khi nhấn vào nút thêm các text box rỗng cho thêm vào đồng thời nút thêm thành nút lưu khi nhập ở text box xong nhấn nút lưu thì lưu lại và trở về trạng thái ban đầu, còn các nút còn lai là nút cập nhật sẽ trở thành nút quay về cho ta quay về nếu không thêm nửa nút xóa thành nút hủy, hủy các thao tác vừa nhập trờ lại trang thái ban đầu, thế này viết code như thế nào, mong các bác chỉ với!!!!!!!!!!!!!!!!!040

Có thể dùng phương pháp tham chiếu điều kiện caption của nút lệnh để xử lý theo ý của bạn.
1/ Xử lý command button them
Mã PHP:
Private Sub them_Click()
On Error GoTo Err_them_Click

Select 
Case them.Caption
Case Is "L" ChrW(432) & "u"
    
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
    them
.Caption "Thêm"
Case Is "Thêm"
    
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
    them
.Caption "L" ChrW(432) & "u"
End Select

Exit_them_Click
:
    Exit 
Sub

Err_them_Click
:
    
MsgBox Err.Description
    Resume Exit_them_Click
 End Sub 

2/ Xử lý command button capnhat
Mã PHP:
Private Sub capnhat_Click()
On Error GoTo Err_capnhat_Click

Select 
Case Capnhat.Caption
Case Is "C" ChrW(7853) & "p nh" ChrW(7853) & "t"
    
MsgBox "Cap Nhat Thanh Cong"vbOKOnly"Thông Báo"
    
DoCmd.DoMenuItem acFormBaracRecordsMenuacSaveRecord, , acMenuVer70
    Capnhat
.Caption "Quay v" ChrW(7873)
Case 
Is "Quay v" ChrW(7873)
    
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
    Capnhat
.Caption "C" ChrW(7853) & "p nh" ChrW(7853) & "t"
End Select

Exit_capnhat_Click
:
    Exit 
Sub

Err_capnhat_Click
:
    
MsgBox Err.Description
    Resume Exit_capnhat_Click
End Sub 

3/Xử lý command button xoa
Mã PHP:
Private Sub xoa_Click()
On Error GoTo Err_xoa_Click

Select 
Case xoa.Caption
Case Is "Xóa"
    
DoCmd.DoMenuItem acFormBaracEditMenu8, , acMenuVer70
    DoCmd
.DoMenuItem acFormBaracEditMenu6, , acMenuVer70
    xoa
.Caption "H" ChrW(7911) & "y"
Case Is "H" ChrW(7911) & "y"
    
If Me.Dirty Then
        Beep
        DoCmd
.RunCommand acCmdUndo
        Form_Current
    
Else
        
Beep
        MsgBox 
"Khongthe huy duoc cac thay doi"vbInformation"Chu y"
    
End If
    
xoa.Caption "Xóa"
End Select

Exit_xoa_Click
:
    Exit 
Sub

Err_xoa_Click
:
    
MsgBox Err.Description
    Resume Exit_xoa_Click
    
End Sub 

Dù sao mình cũng không ủng hộ cách làm này. Vì để người xử dụng dễ dàng thao tác các nút lệnh phải được hiển thị ở những vị trí cụ thể, quen thuộc. Trong trường hợp không cho phép sử dụng chỉ nên làm mờ (Enable=False). Hạn chế tối đa việc Visible=False của nút lệnh (trừ những trường hợp bất khả kháng như chuỗi lệnh xử lý của các nút lệnh buộc phải liên tục hoặc rẽ nhánh có msgbox thông báo cụ thể). Các trường hợp này rất khó xảy ra nếu phân tích xử lý kỹ theo từng trường hợp.
Vấn đề thiết kế nhiều command button làm sao cho không thấy rườm rà không phải là vấn đề khó. Nếu nghiên cứu kỹ và đặt ở những vị trí thích hợp đôi khi còn trở thành yếu tố làm đẹp cho form. Cũng có thể xử dụng icon để tạo thành những command đẹp rồi dùng ControlTip Text thay caption của nó
Chúc bạn thành công

Thank a nhieu nhen 007007 tai cô hướng dẫn thực tập yêu cầu...e noi là làm mỗi nút 1 chuc năng cho dễ sử dụng va de làm nua mak co hk chịu 040040
- anh tranthanhan1962 ơi tại em nói chưa rõ lắm nên xử lý code của a gởi cho em , a thấy nó rối vậy :
+ A có thể giúp em xử lý khi nhấp vô nút cập nhật no trờ thành nút lưu cập nhập cho ta cập nhật đồng thời các nút còn lại nút thêm thành nút hủy, xóa thành nút quay về chứ không phải là khi nhấp vào nút thêm thì nó mới thành nút hủy. Xử lý như vậy thì không cần làm mờ. mà em thấy củng dễ sừ dụng cho người dùng phải khong anh
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
(10-06-15, 11:51 PM)nguyenhoangbanhan Đã viết: - anh tranthanhan1962 ơi tại em nói chưa rõ lắm nên xử lý code của a gởi cho em , a thấy nó rối vậy :
+ A có thể giúp em xử lý khi nhấp vô nút cập nhật no trờ thành nút lưu cập nhập cho ta cập nhật đồng thời các nút còn lại nút thêm thành nút hủy, xóa thành nút quay về chứ không phải là khi nhấp vào nút thêm thì nó mới thành nút hủy. Xử lý như vậy thì không cần làm mờ. mà em thấy củng dễ sừ dụng cho người dùng phải khong anh

Chũng không khác gì các code trên. Bạn chỉ việc xử lý cho thay đổi thêm cho caption các nút khác trong event Private Sub capnhat_Click() thôi.
Ví dụ:

Mã PHP:
Select Case Capnhat.Caption
Case Is "Cập nhật"
    
MsgBox "Cap Nhat Thanh Cong"vbOKOnly"Thông Báo"
    
DoCmd.DoMenuItem acFormBaracRecordsMenuacSaveRecord, , acMenuVer70
    Capnhat
.Caption "Lưu cập nhật"
    
them.Caption="Hủy"
    
Xoa.Caption="Quay về"
Case ....
   .....
End Select 

Tất nhiên, trong các event Private Sub them_Click(), Private Sub Xoa_Click() tương ứng bạn cũng có code xử lý tham chiếu theo Caption của từng nút (trong ví dụ mình viết trực tiếp các caption theo font Unicode, khi viết code thực sự bạn phải chuyển mã mới không bị lỗi).
Chúc bạn thành công.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn nguyenhoangbanhan , maidinhdan
#10
Thông thường trường hợp này bạn nên tạo thêm một bảng (dạng như để tạo Msgbox tiếng Việt đó)
Khi đó gọi:
Capnhat.Caption = Dlookup("ten filed can lay", "ten table","dieukien")
các nút khác làm tương tự
034034034034034034034
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan , tranthanhan1962 , nguyenhoangbanhan


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Code điều khiển 1 mục trong subform toidjtjmtoi 6 574 23-10-17, 10:20 AM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  Code Lưu dữ liệu vulhu06 7 980 02-03-17, 09:07 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] xu li code nut xoa nguyenhoangbanhan 2 914 17-06-15, 05:56 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Help] xu ly code quay về nguyenhoangbanhan 5 1,715 17-06-15, 05:52 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Project: : Tool quản lý và theo dõi và cập nhật dữ liệu khách hàng truongthibd85@gmail.com 1 698 08-03-15, 12:14 AM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line