Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] tim kiem bang radio button
#1
nguyenhoangbanhan1994@gmail.com
mấy ace chỉ em cách tìm kiếm bằng radio button rồi xuất ra report de in ra máy in[/code]
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(10-06-15, 01:04 AM)nguyenhoangbanhan Đã viết: nguyenhoangbanhan1994@gmail.com
mấy ace chỉ em cách tìm kiếm bằng radio button rồi xuất ra report de in ra máy in[/code]

Câu hỏi chung chung vả không rõ ràng. Bạn có thể nói rõ hơn là tìm kiếm cái gì không?
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(10-06-15, 05:37 AM)tranthanhan1962 Đã viết:
(10-06-15, 01:04 AM)nguyenhoangbanhan Đã viết: nguyenhoangbanhan1994@gmail.com
mấy ace chỉ em cách tìm kiếm bằng radio button rồi xuất ra report de in ra máy in[/code]

Câu hỏi chung chung vả không rõ ràng. Bạn có thể nói rõ hơn là tìm kiếm cái gì không?
Tìm kiếm Theo Tên vật tư, nhập một từ dựa vào tên vật tư rồi tìm ạ
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(10-06-15, 02:59 PM)nguyenhoangbanhan Đã viết:
(10-06-15, 05:37 AM)tranthanhan1962 Đã viết:
(10-06-15, 01:04 AM)nguyenhoangbanhan Đã viết: nguyenhoangbanhan1994@gmail.com
mấy ace chỉ em cách tìm kiếm bằng radio button rồi xuất ra report de in ra máy in[/code]

Câu hỏi chung chung vả không rõ ràng. Bạn có thể nói rõ hơn là tìm kiếm cái gì không?
Tìm kiếm Theo Tên vật tư, nhập một từ dựa vào tên vật tư rồi tìm ạ

Nếu tìm theo tên vật tư thì bạn sử dụng Combobox hoặc Listbox rồi chọn tên trong danh mục làm điều kiện lọc recordsource của report. Chứ radio button thì chỉ cho phép xử lý số lượng tên vật tư cố định, nên mỗi lần thay đổi danh sách vật tư là bạn phải design form lại. Bạn post cơ sở dữ liệu lên đi rồi mọi người sẽ giúp bạn.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
e định làm cái tìm kiếm bằng Option Group mình chỉ dc chọn 1 trong các option thôi nhưng e hk pik làm..chỉ làm đc checkbox or option button thôi...
link nek http://www.mediafire.com/download/29kftu...fjl/an.rar koi ui sửa dùm e. thanks nhìu.
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(10-06-15, 05:46 PM)nguyenhoangbanhan Đã viết: e định làm cái tìm kiếm bằng Option Group mình chỉ dc chọn 1 trong các option thôi nhưng e hk pik làm..chỉ làm đc checkbox or option button thôi...
link nek http://www.mediafire.com/download/29kftu...fjl/an.rar koi ui sửa dùm e. thanks nhìu.

Toggle Button : Nút bật tắt
Option Button : Nút tùy chọn
CheckBox : Hộp kiểm tra
Đây là hàng 1 trong 3 (chứ không phải là 3 trong 1). Hình dáng khác nhau nhưng bản chất giống nhau.
Khi bị nhấn xuống (Toggle Button bật), được chọn (Option Button có dấu tròn đen), đánh dấu (CheckBox có chữ V) : giá trị logic (Boolean) = True, giá trị trị số (Value) =-1.
Khi không bị nhấn xuống (Toggle Button tắt), không được chọn (Option Button không có dấu tròn đen), không được đánh dấu (CheckBox không có chữ V) : giá trị logic (Boolean) = False, giá trị trị số (Value) =0.
Khi sử dụng riêng lẻ các Toggle Button, Option Button, CheckBox các event của của từng nút độc lập. Nếu muốn các nút này ảnh hưỡng qua lai với nhau thì phải viết lệnh riêng cho các event từng nút một.
Option Group : Nhóm nút tùy cho. Đây là hàng 3 trong 1. Cùng một bản chất nhưng có thể thiết đặt 3 kiểu hình dáng khác nhau (có quyền biến hình các nút của nhóm thành Toggle Button, Option Button, CheckBox). Các nút trong nhóm được gán giá trị Option value. Khi nút được gán giá trị nào được chọn =true (hoặc -1), các nút được gán giá trị khác với nút được chọn chuyển hết thành False đồng thời giá trị của nhóm Option Group = giá trị được gán của nút được chọn.
Ví dụ Nhóm Option Group có tên là Y. Trong đó có các nút A, B, C, D, E. Option value A = 5, Option value B = 7, Option value C = 7, Option value D = 3, Option value E = 12 sẽ xãy ra các trường hợp sau đây
1/ Nếu A = True, Y = 5, B = False, C = False, D = False, E = False.
2/ Nếu B = True, Y = 7, A = False, C = True, D = False, E = False.
3/ Nếu C = True, Y = 7, A = False, B = True, D = False, E = False.
4/ Nếu D = True, Y = 3, A = False, B = False, C = False, E = False.
5/ Nếu E = True, Y = 12, A = False, B = False, C = False, D = False.
Lưu ý: Khi click B Giá tri C sẽ giống theo và ngược lại vì Option value của cả 2 giống nhau.
Khi viết code thì căn cứ vào sự thay đổi value của Option Group để xử lý.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn nguyenhoangbanhan
#7
(11-06-15, 10:41 PM)tranthanhan1962 Đã viết:
(10-06-15, 05:46 PM)nguyenhoangbanhan Đã viết: e định làm cái tìm kiếm bằng Option Group mình chỉ dc chọn 1 trong các option thôi nhưng e hk pik làm..chỉ làm đc checkbox or option button thôi...
link nek http://www.mediafire.com/download/29kftu...fjl/an.rar koi ui sửa dùm e. thanks nhìu.

Toggle Button : Nút bật tắt
Option Button : Nút tùy chọn
CheckBox : Hộp kiểm tra
Đây là hàng 1 trong 3 (chứ không phải là 3 trong 1). Hình dáng khác nhau nhưng bản chất giống nhau.
Khi bị nhấn xuống (Toggle Button bật), được chọn (Option Button có dấu tròn đen), đánh dấu (CheckBox có chữ V) : giá trị logic (Boolean) = True, giá trị trị số (Value) =-1.
Khi không bị nhấn xuống (Toggle Button tắt), không được chọn (Option Button không có dấu tròn đen), không được đánh dấu (CheckBox không có chữ V) : giá trị logic (Boolean) = False, giá trị trị số (Value) =0.
Khi sử dụng riêng lẻ các Toggle Button, Option Button, CheckBox các event của của từng nút độc lập. Nếu muốn các nút này ảnh hưỡng qua lai với nhau thì phải viết lệnh riêng cho các event từng nút một.
Option Group : Nhóm nút tùy cho. Đây là hàng 3 trong 1. Cùng một bản chất nhưng có thể thiết đặt 3 kiểu hình dáng khác nhau (có quyền biến hình các nút của nhóm thành Toggle Button, Option Button, CheckBox). Các nút trong nhóm được gán giá trị Option value. Khi nút được gán giá trị nào được chọn =true (hoặc -1), các nút được gán giá trị khác với nút được chọn chuyển hết thành False đồng thời giá trị của nhóm Option Group = giá trị được gán của nút được chọn.
Ví dụ Nhóm Option Group có tên là Y. Trong đó có các nút A, B, C, D, E. Option value A = 5, Option value B = 7, Option value C = 7, Option value D = 3, Option value E = 12 sẽ xãy ra các trường hợp sau đây
1/ Nếu A = True, Y = 5, B = False, C = False, D = False, E = False.
2/ Nếu B = True, Y = 7, A = False, C = True, D = False, E = False.
3/ Nếu C = True, Y = 7, A = False, B = True, D = False, E = False.
4/ Nếu D = True, Y = 3, A = False, B = False, C = False, E = False.
5/ Nếu E = True, Y = 12, A = False, B = False, C = False, D = False.
Lưu ý: Khi click B Giá tri C sẽ giống theo và ngược lại vì Option value của cả 2 giống nhau.
Khi viết code thì căn cứ vào sự thay đổi value của Option Group để xử lý.
e mới đọc xong tuy chưa hiểu lắm để nghiên cứu làm thử...có j pm a giúp đỡ 007007
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
a ơi koi e làm như zậy có đúng hk..thấy cú pháp ngộ ngộ chạy hk ra..e tìm theo dạng LIKE nhập tên vô textbox thi hiện dữ liệu cần tìm bên dưới lixbox . xin gúp đỡ dùm 5 ngày nữa nộp roài 040027

http://www.mediafire.com/download/au5jos...7o/db1.rar
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
(12-06-15, 12:10 PM)nguyenhoangbanhan Đã viết: a ơi koi e làm như zậy có đúng hk..thấy cú pháp ngộ ngộ chạy hk ra..e tìm theo dạng LIKE nhập tên vô textbox thi hiện dữ liệu cần tìm bên dưới lixbox . xin gúp đỡ dùm 5 ngày nữa nộp roài 040027

http://www.mediafire.com/download/au5jos...7o/db1.rar

Do cách phân tích CSDL của bạn chưa minh bạch. Relationships cũng không hợp lý, Khóa chính và khóa ngoại không liên kết không rõ ràng (Indeterminade) nên khi thực hiện lọc dữ liệu tôi không thể tạo rowsource của txtSearchFor thông qua qua các table parent được nên phải tạo các rowsource của txtSearchFor trực tiếp trên table Vat Tu. Có một số nguyên tắc mà bạn cần lưu ý. Khi đặt tên cho các đối tượng trong Access không nên có khoảng trắng, không nên có dấu thanh tiếng Việt, nếu muốn thì thiết đặt Caption Tiếng Việt cho nó. Điều nầy gây trở ngại rất lớn khi viết code, đôi khi không những trở ngại mà không thể viết được đành phải bỏ hết, phân tích lại từ đầu CSDL. Forum chúng ta đã thảo luận nhiều về vấn đề này. Bạn có thể tìm đọc.
Của bạn đây
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn nguyenhoangbanhan , maidinhdan
#10
(12-06-15, 02:36 PM)tranthanhan1962 Đã viết:
(12-06-15, 12:10 PM)nguyenhoangbanhan Đã viết: a ơi koi e làm như zậy có đúng hk..thấy cú pháp ngộ ngộ chạy hk ra..e tìm theo dạng LIKE nhập tên vô textbox thi hiện dữ liệu cần tìm bên dưới lixbox . xin gúp đỡ dùm 5 ngày nữa nộp roài 040027

http://www.mediafire.com/download/au5jos...7o/db1.rar

Do cách phân tích CSDL của bạn chưa minh bạch. Relationships cũng không hợp lý, Khóa chính và khóa ngoại không liên kết không rõ ràng (Indeterminade) nên khi thực hiện lọc dữ liệu tôi không thể tạo rowsource của txtSearchFor thông qua qua các table parent được nên phải tạo các rowsource của txtSearchFor trực tiếp trên table Vat Tu. Có một số nguyên tắc mà bạn cần lưu ý. Khi đặt tên cho các đối tượng trong Access không nên có khoảng trắng, không nên có dấu thanh tiếng Việt, nếu muốn thì thiết đặt Caption Tiếng Việt cho nó. Điều nầy gây trở ngại rất lớn khi viết code, đôi khi không những trở ngại mà không thể viết được đành phải bỏ hết, phân tích lại từ đầu CSDL. Forum chúng ta đã thảo luận nhiều về vấn đề này. Bạn có thể tìm đọc.
Của bạn đây
TKS A nhiu lắm lun...mai mốt làm e sẽ để ý những j a bảo về liên kết và rename hợp lý hjhj
Chữ ký của nguyenhoangbanhan Xin chào, mình là nguyenhoangbanhan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-06 -15.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Quản lý Nhân Sự bằng Access Noname 44 55,926 19-04-17, 11:53 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Giúp Tạo Form tìm kiếm theo nhiều điều kiện nguyenhoangbanhan 8 2,975 17-05-16, 09:32 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Quản lý thư viện bằng Access Noname 66 56,747 15-09-15, 10:32 AM
Bài mới nhất: vanduc9004
  [Chương trình] Quản lý bán lẻ quầy thuốc lưu dữ liệu bằng MySQL trên Cloud manaphar 6 2,361 25-08-15, 04:28 PM
Bài mới nhất: manaphar
  tao chuong trinh trac nghiem bang access [suu tam] ngocduc003 2 2,578 24-12-14, 01:01 AM
Bài mới nhất: hugox03

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line