Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Tạo một Query thống kê tổng hợp dữ liệu
#11
(29-01-15, 09:31 PM)maidinhdan Đã viết: Trả lời:
Câu 1: Với form f_hanghoa:
+ Phần tìm kiếm theo mã hàng bạn kiểm tra lại giúp mình câu lệnh mình đang viết sai ở đâu mà không tìm được theo mã hàng
*** Đoạn code bạn không lỗi. Cái sai của bạn là text nhập liệu tham chiếu đến sub trong khi form main lại chọn truy xuất từ table.
---Cách giải quyết: Bạn tạo lệnh tìm kiếm như form [f_quanlytiennhap];

Demo tham khảo: https://sites.google.com/site/congthucas...ects=0&d=1

---Riêng vấn đề làm sao để nhập được dữ liệu vào sub thì tham khảo bài này:

link: http://thuthuataccess.com/forum/post-250...l#pid25058

Câu 2: Với form f_hanghoa:
+ Khi mình nhấp con trỏ đến mã hàng cần xóa, bấm chọn nút xóa đã hiện lên đúng thông báo mã hàng cần xóa nhưng khi xóa thì lại xóa dòng đầu tiên trong danh sách mã hàng.

**** Mình xem bài bạn, bạn hay viết nhiều code, xài nhiều macro kết hợp với code... quá nhiều. Sau này phần mềm chạy lỗi ngồi chỉnh chắc chết quá. Vấn đề này mình khuyên rất đơn giản. Đó là, tạo một menu delete/ lấy từ toolbar hệ thống nút xóa cho xong, qua form khác còn sử dụng nửa.

Còn nếu bạn thích viết code để mình lục cái demo của mình cho, do hiện tại không nhớ để nó đâu nửa.
Hẹn khi khác tớ rãnh sẽ post bổ sung. Rảnh thì ngâm cứu cái này cũng được

https://thuthuataccess.wordpress.com/201...recordset/

Câu 3: Với form f_quanlytiennhap:
+ Hiện tại mình đã làm được phần tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau như đang gặp vấn đề là để tìm kiếm được thì bắt buộc phải chọn từ ngày ... đến ngày ... rồi mới kết hợp được với các điều kiện tìm kiếm khác => Mình đang muốn là mình có nhập tìm kiếm theo các tiêu chí khác mà không cần nhập từ ngày ... đến ngày ...

==> Bạn mở query [q_thongketiennhap], di chuyển đến cột [ngaynhap]; xóa dòng criteria: điều kiện: ">=[forms]![f_quanlytiennhap].[tungay] And <=[forms]![f_quanlytiennhap].[denngay]"

Mình đã chỉnh lại câu 3 cho bạn rồi, câu 1, 2 như trên đã trả lời.

Demo đã chỉnh câu 3: https://sites.google.com/site/congthucas...ects=0&d=1

Chúc bạn thành công!034

Bạn cho mình hỏi mình đang làm chức năng lựa chọn theo kiểu option. Khi tích chọn Đá phong thủy thì subform nhập đá phong thủy hiện (t_chitiethoadon_subform), còn subform nhập chân đế gỗ ẩn đi t_chitiethoadon_subform1), mình đang làm như sau:
- Mình tạo 2 option là Đá phong thủy và Chân đế gỗ (ngầm định tích chọn Đá phong thủy)
- Trong GotFocus của option Đá phong thủy
If Check12 = 1 Then
t_chitiethoadon_subform.Visible = True
Else
t_chitiethoadon_subform1.Visible = False
End If
- Trong mục GotFocus của option Chân đế gỗ
If Check14 = 1 Then
t_chitiethoadon_subform1.Visible = True
Else
t_chitiethoadon_subform.Visible = False
End If
Bạn xem giúp mình tại sao mình làm không được, toàn thấy báo lỗi

Cảm ơn bạn!!!
Chữ ký của nguoimacdoden Xin chào, mình là nguoimacdoden, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-10 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#12
(01-02-15, 11:48 PM)nguoimacdoden Đã viết: Bạn cho mình hỏi mình đang làm chức năng lựa chọn theo kiểu option. Khi tích chọn Đá phong thủy thì subform nhập đá phong thủy hiện (t_chitiethoadon_subform), còn subform nhập chân đế gỗ ẩn đi t_chitiethoadon_subform1), mình đang làm như sau:
- Mình tạo 2 option là Đá phong thủy và Chân đế gỗ (ngầm định tích chọn Đá phong thủy)
- Trong GotFocus của option Đá phong thủy
If Check12 = 1 Then
t_chitiethoadon_subform.Visible = True
Else
t_chitiethoadon_subform1.Visible = False
End If
- Trong mục GotFocus của option Chân đế gỗ
If Check14 = 1 Then
t_chitiethoadon_subform1.Visible = True
Else
t_chitiethoadon_subform.Visible = False
End If
Bạn xem giúp mình tại sao mình làm không được, toàn thấy báo lỗi

Cảm ơn bạn!!!

Hạm bạn sai chỗ này nè
Mã:
If Check12
                 If Check14

Nếu bạn tạo một option Group, thì nhấp chọn Đá phong thủy thì subform nhập đá phong thủy hiện (t_chitiethoadon_subform), còn subform nhập chân đế gỗ ẩn đi t_chitiethoadon_subform1). Vì vậy nó có một Frame chung, ta lấy tên frame là chủ đạo, và các nút option group chỉ là đại diện( tính từ trên xuống là 1, 2, 3, 4....) Bạn nhớ là không chọn theo tên của nút optino đâu nhé, bài của bạn là bạn chọn tên của nút rồi, vậy tên khi sử dụng hàm if phải phát biểu như thế này nè, mình lấy tên frame là: fraluachon
Mã:
If me.fraluachon.value = 1 then
                       t_chitiethoadon_subform.Visible = True
                       t_chitiethoadon_subform1.Visible = False
                 Else  ' tức là khi khác 1,
                       t_chitiethoadon_subform.Visible = false
                       t_chitiethoadon_subform1.Visible = true
End If

Nhưng đối với dạng chọn option group bạn nên tập sử dụng hàm select case sẽ hay hơn nếu option có nhiều lựa chọn
code như sau
Sự kiện sau khi frame Lựa chọn cập nhập
Mã:
Private Sub fraLuachon_AfterUpdate()
Dim S As String
Select Case fraLuachon
Case "1"
Me.t_chitiethoadon_subform.Visible = True
Me.t_chitiethoadon_subform1.Visible = False
Case "2"
Me.t_chitiethoadon_subform1.Visible = True
Me.t_chitiethoadon_subform.Visible = False
End Select
End Sub

Sự kiện sau khi frame Lựa chọn nhấn nút click ( ghi chú: code giống nhau)
Mã:
Private Sub fraLuachon_Click()
Dim S As String
Select Case fraLuachon
Case "1"
Me.t_chitiethoadon_subform.Visible = True
Me.t_chitiethoadon_subform1.Visible = False
Case "2"
Me.t_chitiethoadon_subform1.Visible = True
Me.t_chitiethoadon_subform.Visible = False
End Select
End Sub

và đây là demo hàm seclect case cho bài của bạn: https://sites.google.com/site/congthucas...ects=0&d=1

Chúc bạn thành công.034
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn nguoimacdoden
#13
(29-01-15, 09:31 PM)maidinhdan Đã viết: Trả lời:
Câu 1: Với form f_hanghoa:
+ Phần tìm kiếm theo mã hàng bạn kiểm tra lại giúp mình câu lệnh mình đang viết sai ở đâu mà không tìm được theo mã hàng
*** Đoạn code bạn không lỗi. Cái sai của bạn là text nhập liệu tham chiếu đến sub trong khi form main lại chọn truy xuất từ table.
---Cách giải quyết: Bạn tạo lệnh tìm kiếm như form [f_quanlytiennhap];

Demo tham khảo: https://sites.google.com/site/congthucas...ects=0&d=1

---Riêng vấn đề làm sao để nhập được dữ liệu vào sub thì tham khảo bài này:

link: http://thuthuataccess.com/forum/post-250...l#pid25058

Câu 2: Với form f_hanghoa:
+ Khi mình nhấp con trỏ đến mã hàng cần xóa, bấm chọn nút xóa đã hiện lên đúng thông báo mã hàng cần xóa nhưng khi xóa thì lại xóa dòng đầu tiên trong danh sách mã hàng.

**** Mình xem bài bạn, bạn hay viết nhiều code, xài nhiều macro kết hợp với code... quá nhiều. Sau này phần mềm chạy lỗi ngồi chỉnh chắc chết quá. Vấn đề này mình khuyên rất đơn giản. Đó là, tạo một menu delete/ lấy từ toolbar hệ thống nút xóa cho xong, qua form khác còn sử dụng nửa.

Còn nếu bạn thích viết code để mình lục cái demo của mình cho, do hiện tại không nhớ để nó đâu nửa.
Hẹn khi khác tớ rãnh sẽ post bổ sung. Rảnh thì ngâm cứu cái này cũng được

https://thuthuataccess.wordpress.com/201...recordset/

Câu 3: Với form f_quanlytiennhap:
+ Hiện tại mình đã làm được phần tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau như đang gặp vấn đề là để tìm kiếm được thì bắt buộc phải chọn từ ngày ... đến ngày ... rồi mới kết hợp được với các điều kiện tìm kiếm khác => Mình đang muốn là mình có nhập tìm kiếm theo các tiêu chí khác mà không cần nhập từ ngày ... đến ngày ...

==> Bạn mở query [q_thongketiennhap], di chuyển đến cột [ngaynhap]; xóa dòng criteria: điều kiện: ">=[forms]![f_quanlytiennhap].[tungay] And <=[forms]![f_quanlytiennhap].[denngay]"

Mình đã chỉnh lại câu 3 cho bạn rồi, câu 1, 2 như trên đã trả lời.

Demo đã chỉnh câu 3: https://sites.google.com/site/congthucas...ects=0&d=1

Chúc bạn thành công!034

Bạn cho mình hỏi mình hỏi làm thế nào để chọn 1 sản phẩm thì các thông tin liên quan đến sản phẩm đó sẽ hiển thị cùng. Bài toán của mình đang cần phải làm như sau"
- Mình tạo ra 1 bảng danh mục hàng trang sức để quản lý các hàng như vòng, lắc, nhẫn, ...
- Mình tạo ra 1 bảng danh mục đá để quản lý các loại đá: đá xanh, đá ngọc, đá rubby, ...
Khi có nhu cầu thì mình sẽ tạo ra 1 sản phẩm lấy từ danh mục trang sức ghép với 1 hoặc nhiều sản phẩm lấy từ danh mục đá. (trong màn hình này mình sẽ nhập số lượng luôn. Ví dụ như: Mặt dây bạc con cú mèo bao gồm 01 viên saphire xanh + 01 viên thạch anh đen + 02 viên đá kim cương nhân tạo).
Từ sản phẩm thiết lập các thông tin xong thì mình tạo đơn đặt và chọn sản phẩm đó vào chi tiết đơn đặt, lúc này chỉ mình chỉ cần chọn giá tiền nhập đá để ra thành tiền chung cho sản phẩm. Lúc sản phẩm về thì mình tạo một đơn xuất hàng và mình cũng chọn từ tên sản phẩm đã được thiết lập vào chi tiết đơn xuất, lúc này mình chỉ cần chọn lại giá xuất đá cùng với một vài thông tin khác là ok.

Mình đang thử nhưng chưa ra được như mong muốn, bạn có kinh nghiệm làm access nhiều thì bạn xem với tình huống mình đang gặp thì nên làm thế nào để cho hợp lý

Cảm ơn bạn rất nhiều.
Chữ ký của nguoimacdoden Xin chào, mình là nguoimacdoden, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-10 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#14
(06-02-15, 04:49 PM)nguoimacdoden Đã viết: Bạn cho mình hỏi mình hỏi làm thế nào để chọn 1 sản phẩm thì các thông tin liên quan đến sản phẩm đó sẽ hiển thị cùng. Bài toán của mình đang cần phải làm như sau"
- Mình tạo ra 1 bảng danh mục hàng trang sức để quản lý các hàng như vòng, lắc, nhẫn, ...
- Mình tạo ra 1 bảng danh mục đá để quản lý các loại đá: đá xanh, đá ngọc, đá rubby, ...
Khi có nhu cầu thì mình sẽ tạo ra 1 sản phẩm lấy từ danh mục trang sức ghép với 1 hoặc nhiều sản phẩm lấy từ danh mục đá. (trong màn hình này mình sẽ nhập số lượng luôn. Ví dụ như: Mặt dây bạc con cú mèo bao gồm 01 viên saphire xanh + 01 viên thạch anh đen + 02 viên đá kim cương nhân tạo).
Từ sản phẩm thiết lập các thông tin xong thì mình tạo đơn đặt và chọn sản phẩm đó vào chi tiết đơn đặt, lúc này chỉ mình chỉ cần chọn giá tiền nhập đá để ra thành tiền chung cho sản phẩm. Lúc sản phẩm về thì mình tạo một đơn xuất hàng và mình cũng chọn từ tên sản phẩm đã được thiết lập vào chi tiết đơn xuất, lúc này mình chỉ cần chọn lại giá xuất đá cùng với một vài thông tin khác là ok.

Mình đang thử nhưng chưa ra được như mong muốn, bạn có kinh nghiệm làm access nhiều thì bạn xem với tình huống mình đang gặp thì nên làm thế nào để cho hợp lý

Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trước khi trả lời, mình có 2 yêu cầu cần bạn hoàn thành.
1. Bạn nhập số liệu khoản 10record vào ( Mục đích để khi viết code kiểm tra )
2. Bạn tạo ra form mẫu sẳn để mình vào đó góp ý. ( Lôi text hoặc sub nào bạn muốn hiện ra) Cần thiết bạn chú thích trên form bạn muốn sẽ cho ra cái gì để mình góp ý.

Và vì sau mình lại đưa ra 2 yêu cầu trên.
1. Diễn đàn chỉ hỗ trợ, chứ không làm hộ ( Quy định của anh Noname)
2. Bài bạn gửi chỉ có 1 dòng thông tin về đá và 1 tên khách hàng, không hề có số liệu như những gì bạn hỏi, vì thế làm sao mà tớ viết code ra được, mà viết được không có gì để kiểm tra làm sao tớ biết là nó sẽ đúng như ý bạn hỏi.

Vì thế, hãy nhanh chóng làm 2 yêu cầu đó, rồi post file lên, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình.

Thân chào, bạn!
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#15
(06-02-15, 10:55 PM)maidinhdan Đã viết:
(06-02-15, 04:49 PM)nguoimacdoden Đã viết: Bạn cho mình hỏi mình hỏi làm thế nào để chọn 1 sản phẩm thì các thông tin liên quan đến sản phẩm đó sẽ hiển thị cùng. Bài toán của mình đang cần phải làm như sau"
- Mình tạo ra 1 bảng danh mục hàng trang sức để quản lý các hàng như vòng, lắc, nhẫn, ...
- Mình tạo ra 1 bảng danh mục đá để quản lý các loại đá: đá xanh, đá ngọc, đá rubby, ...
Khi có nhu cầu thì mình sẽ tạo ra 1 sản phẩm lấy từ danh mục trang sức ghép với 1 hoặc nhiều sản phẩm lấy từ danh mục đá. (trong màn hình này mình sẽ nhập số lượng luôn. Ví dụ như: Mặt dây bạc con cú mèo bao gồm 01 viên saphire xanh + 01 viên thạch anh đen + 02 viên đá kim cương nhân tạo).
Từ sản phẩm thiết lập các thông tin xong thì mình tạo đơn đặt và chọn sản phẩm đó vào chi tiết đơn đặt, lúc này chỉ mình chỉ cần chọn giá tiền nhập đá để ra thành tiền chung cho sản phẩm. Lúc sản phẩm về thì mình tạo một đơn xuất hàng và mình cũng chọn từ tên sản phẩm đã được thiết lập vào chi tiết đơn xuất, lúc này mình chỉ cần chọn lại giá xuất đá cùng với một vài thông tin khác là ok.

Mình đang thử nhưng chưa ra được như mong muốn, bạn có kinh nghiệm làm access nhiều thì bạn xem với tình huống mình đang gặp thì nên làm thế nào để cho hợp lý

Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trước khi trả lời, mình có 2 yêu cầu cần bạn hoàn thành.
1. Bạn nhập số liệu khoản 10record vào ( Mục đích để khi viết code kiểm tra )
2. Bạn tạo ra form mẫu sẳn để mình vào đó góp ý. ( Lôi text hoặc sub nào bạn muốn hiện ra) Cần thiết bạn chú thích trên form bạn muốn sẽ cho ra cái gì để mình góp ý.

Và vì sau mình lại đưa ra 2 yêu cầu trên.
1. Diễn đàn chỉ hỗ trợ, chứ không làm hộ ( Quy định của anh Noname)
2. Bài bạn gửi chỉ có 1 dòng thông tin về đá và 1 tên khách hàng, không hề có số liệu như những gì bạn hỏi, vì thế làm sao mà tớ viết code ra được, mà viết được không có gì để kiểm tra làm sao tớ biết là nó sẽ đúng như ý bạn hỏi.

Vì thế, hãy nhanh chóng làm 2 yêu cầu đó, rồi post file lên, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình.

Thân chào, bạn!

Chào bạn,

Mình gửi bạn form mình đã thiết kế.
- Form: f_taosanpham: Mình đã tạo để ghép sản phẩm trang sức từ danh mục trang sức với các sản phẩm danh mục đá.
- Form: f_hoadonnhapts: Tại phần "Chi tiết hàng trang sức nhập" khi mình chọn mã hàng thì chương trình sẽ tự động hiển thị các mặt hàng đá với các thông tin đã được ghép vào sản phẩm đó tại phần "Chi tiết hàng đá theo trang sức".
- Form: f_hoadonbants: Tại phần "Chi tiết mặt hàng trang sức xuất" khi mình chọn mã hàng thì chương trình sẽ tự động hiển thị các mặt hàng đá với các thông tin đã được ghép vào sản phẩm đó tại phần "Chi tiết hàng đá theo trang sức".

P/S: Ngoài ra mình cũng muốn hỏi bạn là mình có một mẫu hoá đơn xuất ra, với dữ liệu mình đang tổ chức và hiển thị như vậy thì có thể thiết kế được phiếu như vậy không.

http://www.mediafire.com/download/d2o38c...n_hang.rar

Cảm ơn bạn rất nhiều.
Chữ ký của nguoimacdoden Xin chào, mình là nguoimacdoden, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-10 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#16
Đầu tiên minh xin trả lời 02 vấn đề lớn của bạn

Câu Hỏi 1 : Ghép sản phẩm + Trang sức ( Ví dụ như: Mặt dây bạc con cú mèo bao gồm 01 viên saphire xanh + 01 viên thạch anh đen + 02 viên đá kim cương nhân tạo).
Chỉ cần chọn giá tiền nhập đá để ra thành tiền chung cho sản phẩm.

Trả lời: Bạn tạo table và Relationship(quan hệ) không hợp logic để có thể làm ra ứng dụng đáp ứng câu hỏi của bạn. Vấn đề này, mình tạo lại table cho bạn học tập và một form đáp ứng câu hỏi trên.

Câu hỏi 2: Mình có một mẫu hoá đơn xuất ra, với dữ liệu mình đang tổ chức và hiển thị như vậy thì có thể thiết kế được phiếu như vậy không.

Trả lởi: file của bạn *.xlsx ( mình cài office 2003 bạn chuyển về *.xls dùm) mình không mở được để xem, nhưng ý bạn muốn tạo hóa đơn xuất ra file excel thì phải, yêu câu này xin trả lời là được, Mình đã làm 1 demo xuất file ra excel theo điều kiện. Bạn tham khảo link sau để học hỏi trước khi mình làm demo câu 1 cho bạn nhé

Link: http://thuthuataccess.com/forum/thread-8301.html


Cuối cùng là nhắc nhở: Bạn không tôn trọng người hướng dẫn khi đọc bài trả lời của tớ bạn không làm đúng y nhìn mình nói gì cả, theo lẽ mình không giúp bạn đâu, nhưng xem bài bạn gửi lên mình rất thông cảm nên mình quyết định sẽ giúp bạn hoàn thành ứng dụng này:

Xin trích lại ý mình muốn bạn làm ở bài trên

Trích dẫn:Trước khi trả lời, mình có 2 yêu cầu cần bạn hoàn thành.
1. Bạn nhập số liệu khoản 10record vào ( Mục đích để khi viết code kiểm tra )

Trân trọng chào bạn, chắc ngày mai mình làm xong se post demo table mới cho bạn xem và form mới theo yêu cầu ghep mặt hàng với trang sức.034
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#17
(10-02-15, 10:22 PM)maidinhdan Đã viết: Đầu tiên minh xin trả lời 02 vấn đề lớn của bạn

Câu Hỏi 1 : Ghép sản phẩm + Trang sức ( Ví dụ như: Mặt dây bạc con cú mèo bao gồm 01 viên saphire xanh + 01 viên thạch anh đen + 02 viên đá kim cương nhân tạo).
Chỉ cần chọn giá tiền nhập đá để ra thành tiền chung cho sản phẩm.

Trả lời: Bạn tạo table và Relationship(quan hệ) không hợp logic để có thể làm ra ứng dụng đáp ứng câu hỏi của bạn. Vấn đề này, mình tạo lại table cho bạn học tập và một form đáp ứng câu hỏi trên.

Câu hỏi 2: Mình có một mẫu hoá đơn xuất ra, với dữ liệu mình đang tổ chức và hiển thị như vậy thì có thể thiết kế được phiếu như vậy không.

Trả lởi: file của bạn *.xlsx ( mình cài office 2003 bạn chuyển về *.xls dùm) mình không mở được để xem, nhưng ý bạn muốn tạo hóa đơn xuất ra file excel thì phải, yêu câu này xin trả lời là được, Mình đã làm 1 demo xuất file ra excel theo điều kiện. Bạn tham khảo link sau để học hỏi trước khi mình làm demo câu 1 cho bạn nhé

Link: http://thuthuataccess.com/forum/thread-8301.html


Cuối cùng là nhắc nhở: Bạn không tôn trọng người hướng dẫn khi đọc bài trả lời của tớ bạn không làm đúng y nhìn mình nói gì cả, theo lẽ mình không giúp bạn đâu, nhưng xem bài bạn gửi lên mình rất thông cảm nên mình quyết định sẽ giúp bạn hoàn thành ứng dụng này:

Xin trích lại ý mình muốn bạn làm ở bài trên

Trích dẫn:Trước khi trả lời, mình có 2 yêu cầu cần bạn hoàn thành.
1. Bạn nhập số liệu khoản 10record vào ( Mục đích để khi viết code kiểm tra )

Trân trọng chào bạn, chắc ngày mai mình làm xong se post demo table mới cho bạn xem và form mới theo yêu cầu ghep mặt hàng với trang sức.034

Demo toàn bộ ứng dụng được làm lại, bạn xem thử và ngâm cứu kỹ table lại nhé, dựa vào cái này bạn có thể phát triển sâu hơn và đỡ gánh năng nhập dữ liệu nửa

link Demo: https://sites.google.com/site/congthucas...dan%29.zip
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn nguoimacdoden , Noname
#18
(10-02-15, 10:22 PM)maidinhdan Đã viết: Đầu tiên minh xin trả lời 02 vấn đề lớn của bạn

Câu Hỏi 1 : Ghép sản phẩm + Trang sức ( Ví dụ như: Mặt dây bạc con cú mèo bao gồm 01 viên saphire xanh + 01 viên thạch anh đen + 02 viên đá kim cương nhân tạo).
Chỉ cần chọn giá tiền nhập đá để ra thành tiền chung cho sản phẩm.

Trả lời: Bạn tạo table và Relationship(quan hệ) không hợp logic để có thể làm ra ứng dụng đáp ứng câu hỏi của bạn. Vấn đề này, mình tạo lại table cho bạn học tập và một form đáp ứng câu hỏi trên.

Câu hỏi 2: Mình có một mẫu hoá đơn xuất ra, với dữ liệu mình đang tổ chức và hiển thị như vậy thì có thể thiết kế được phiếu như vậy không.

Trả lởi: file của bạn *.xlsx ( mình cài office 2003 bạn chuyển về *.xls dùm) mình không mở được để xem, nhưng ý bạn muốn tạo hóa đơn xuất ra file excel thì phải, yêu câu này xin trả lời là được, Mình đã làm 1 demo xuất file ra excel theo điều kiện. Bạn tham khảo link sau để học hỏi trước khi mình làm demo câu 1 cho bạn nhé

Link: http://thuthuataccess.com/forum/thread-8301.html


Cuối cùng là nhắc nhở: Bạn không tôn trọng người hướng dẫn khi đọc bài trả lời của tớ bạn không làm đúng y nhìn mình nói gì cả, theo lẽ mình không giúp bạn đâu, nhưng xem bài bạn gửi lên mình rất thông cảm nên mình quyết định sẽ giúp bạn hoàn thành ứng dụng này:

Xin trích lại ý mình muốn bạn làm ở bài trên

Trích dẫn:Trước khi trả lời, mình có 2 yêu cầu cần bạn hoàn thành.
1. Bạn nhập số liệu khoản 10record vào ( Mục đích để khi viết code kiểm tra )

Trân trọng chào bạn, chắc ngày mai mình làm xong se post demo table mới cho bạn xem và form mới theo yêu cầu ghep mặt hàng với trang sức.034

Cảm ơn bạn đã chỉ giúp mình một số vướng mắc mình đang không rõ trong quá trình làm.

Mình đã xem file bạn làm để hướng dẫn mình nhưng có một chỗ mình thấy chưa theo ý của mình định làm là sau khi đã ghép được sản phẩm thì sang phần nhập hoặc xuất hàng khi mình chọn sản phẩm đã được ghép thì ở phía dưới danh sách các loại đá đi kèm (như trong form mình đang thiết kế để gửi bạn, phần danh sách đá sẽ hiển thị luôn giá tiền nhập hoặc xuất); đồng thời ở màn hình đấy mình mới nhập các thông tin liên quan đến giá thành của tên sản phẩm đá ghép như công đánh, khối lượng vàng/bạc, công vận chuyển, chi phí khác thì mới ra được thành tiền chung của 1 sản phẩm nhập hoặc xuất. Công thức cần tính sẽ là: Thành tiền của các loại đá + (khối lượng vàng/bạc* giá vàng/bạc) + Công đánh + .....

P/S: Mình cũng mới bắt đầu nghiên cứu và làm access nên trong quá trình làm còn rất nhiều điều cần phải học hỏi từ những người đã có kinh nghiệm nên rất mong được bạn chỉ dẫn thêm.
Chữ ký của nguoimacdoden Xin chào, mình là nguoimacdoden, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-10 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#19
(11-02-15, 11:17 AM)nguoimacdoden Đã viết: Cảm ơn bạn đã chỉ giúp mình một số vướng mắc mình đang không rõ trong quá trình làm.

Mình đã xem file bạn làm để hướng dẫn mình nhưng có một chỗ mình thấy chưa theo ý của mình định làm là sau khi đã ghép được sản phẩm thì sang phần nhập hoặc xuất hàng khi mình chọn sản phẩm đã được ghép thì ở phía dưới danh sách các loại đá đi kèm (như trong form mình đang thiết kế để gửi bạn, phần danh sách đá sẽ hiển thị luôn giá tiền nhập hoặc xuất); đồng thời ở màn hình đấy mình mới nhập các thông tin liên quan đến giá thành của tên sản phẩm đá ghép như công đánh, khối lượng vàng/bạc, công vận chuyển, chi phí khác thì mới ra được thành tiền chung của 1 sản phẩm nhập hoặc xuất. Công thức cần tính sẽ là: Thành tiền của các loại đá + (khối lượng vàng/bạc* giá vàng/bạc) + Công đánh + .....

P/S: Mình cũng mới bắt đầu nghiên cứu và làm access nên trong quá trình làm còn rất nhiều điều cần phải học hỏi từ những người đã có kinh nghiệm nên rất mong được bạn chỉ dẫn thêm.

Trả lời: Mình hiểu ý bạn làm: giống như trang sức là Main; Đá là sub form, như vậy khi cộng trừ phải điều tiền lại rất mắc công,

Còn cái của mình làm cho bạn nó như thế này:
Bạn chỉ cần điền giá một lần duy nhất ( xin nói rõ: cụ từ tên trang sức trong bảng tbChitietmathang: là gồm Vảng, Bạc, Đá quý.....) và ở cái bảng này bạn thêm vào tất cả những gì liên quan đến tiền.

Tiếp đến, bạn nhập nhà cung cấp ( tạm gọi 1) nhà cung cấp sẽ có nhiều hóa đơn bán hàng cho mình , nên sẽ có table sub của nó ( tam gọi n) và trong cái n này mình chỉ cần trỏ mũi qua tbchitiemathang ( một dòng duy nhất)

Không có thời gian nói từng table
Tạm kết thế này: Bạn thường thấy trên hóa đơn bán hàng bạn sẽ ghi cái gì trên đó:
Thường thì:

Tớ ví dụ một hóa đơn nè

Hóa đơn bán hàng
Ho tên: ...................
Địa chỉ:...................
Ngày bán:........................
Tên mặt hàng: Dây truyền kim cương đính đá Rubi

Chi tiết:
STT______Tên hàng hóa_________Đơn giá_______Số lượng_________Thành tiến

1_________Đá Rubi__________________1.000________2_______________2.000
2.________Kim cương________________20.000_______1_______________20.000
3.________Vàng 24K_________________200__________1_______________200

Tổng cộng______________________________________________________22.200

Nếu bạn dùng table theo bài củ của bạn ta khó thể tạo được hóa đơn như trên, cũng như giá cả sẽ loạn cào cào lên mất. Tớ thấy bảng nào cũng có giá hết, làm sao điền nổi.

Bạn chỉ cần nhớ 1 điều là: Giá nhập__và Giá sẽ bán ( nó sẽ dễ hơn), và có lẽ bạn không cần điền Giá sẽ bán nửa nếu dùng các table mình tạo cho bạn, bạn chỉ cần dựa vào Giá nhập và dùng hàm để tăng thêm khoản lợi nhuận từ từng món hàng: ví dụ như 20% hoặc 30% để nó tự điền lấy, Vậy mới gặp ít sai sót.

Viết ứng dụng mục đích là Tiện lợi nhanh chóng.

Bạn xem ý kiến mình nhé: nếu bạn làm theo cách này, mình chắc chắn nó sẽ mạng lại hiểu quả nhất và thuận tiện nhất. Với bản thân mình, vì thời gian quá ngắn (khoản 4h ngâm cứu) chắc hẳn sẽ tránh không khỏi sai sót. Nên bạn ngâm cứu thêm mắn dậm muối chổ nào thì A/e trên đây hổ trợ tiếp, Còn bài củ của bạn, thật tình khó mà phát triển thêm, cũng như viết các mấu xuất ra Excel hoặc tạo Report là khó.

Thân ái chào bạn! Ah quên ( cái bạn làm giống như Xuất Nhập kho vậy, bạn tham khảo các ứng dụng như thế nhé)
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#20
(11-02-15, 12:17 PM)maidinhdan Đã viết:
(11-02-15, 11:17 AM)nguoimacdoden Đã viết: Cảm ơn bạn đã chỉ giúp mình một số vướng mắc mình đang không rõ trong quá trình làm.

Mình đã xem file bạn làm để hướng dẫn mình nhưng có một chỗ mình thấy chưa theo ý của mình định làm là sau khi đã ghép được sản phẩm thì sang phần nhập hoặc xuất hàng khi mình chọn sản phẩm đã được ghép thì ở phía dưới danh sách các loại đá đi kèm (như trong form mình đang thiết kế để gửi bạn, phần danh sách đá sẽ hiển thị luôn giá tiền nhập hoặc xuất); đồng thời ở màn hình đấy mình mới nhập các thông tin liên quan đến giá thành của tên sản phẩm đá ghép như công đánh, khối lượng vàng/bạc, công vận chuyển, chi phí khác thì mới ra được thành tiền chung của 1 sản phẩm nhập hoặc xuất. Công thức cần tính sẽ là: Thành tiền của các loại đá + (khối lượng vàng/bạc* giá vàng/bạc) + Công đánh + .....

P/S: Mình cũng mới bắt đầu nghiên cứu và làm access nên trong quá trình làm còn rất nhiều điều cần phải học hỏi từ những người đã có kinh nghiệm nên rất mong được bạn chỉ dẫn thêm.

Trả lời: Mình hiểu ý bạn làm: giống như trang sức là Main; Đá là sub form, như vậy khi cộng trừ phải điều tiền lại rất mắc công,

Còn cái của mình làm cho bạn nó như thế này:
Bạn chỉ cần điền giá một lần duy nhất ( xin nói rõ: cụ từ tên trang sức trong bảng tbChitietmathang: là gồm Vảng, Bạc, Đá quý.....) và ở cái bảng này bạn thêm vào tất cả những gì liên quan đến tiền.

Tiếp đến, bạn nhập nhà cung cấp ( tạm gọi 1) nhà cung cấp sẽ có nhiều hóa đơn bán hàng cho mình , nên sẽ có table sub của nó ( tam gọi n) và trong cái n này mình chỉ cần trỏ mũi qua tbchitiemathang ( một dòng duy nhất)

Không có thời gian nói từng table
Tạm kết thế này: Bạn thường thấy trên hóa đơn bán hàng bạn sẽ ghi cái gì trên đó:
Thường thì:

Tớ ví dụ một hóa đơn nè

Hóa đơn bán hàng
Ho tên: ...................
Địa chỉ:...................
Ngày bán:........................
Tên mặt hàng: Dây truyền kim cương đính đá Rubi

Chi tiết:
STT______Tên hàng hóa_________Đơn giá_______Số lượng_________Thành tiến

1_________Đá Rubi__________________1.000________2_______________2.000
2.________Kim cương________________20.000_______1_______________20.000
3.________Vàng 24K_________________200__________1_______________200

Tổng cộng______________________________________________________22.200

Nếu bạn dùng table theo bài củ của bạn ta khó thể tạo được hóa đơn như trên, cũng như giá cả sẽ loạn cào cào lên mất. Tớ thấy bảng nào cũng có giá hết, làm sao điền nổi.

Bạn chỉ cần nhớ 1 điều là: Giá nhập__và Giá sẽ bán ( nó sẽ dễ hơn), và có lẽ bạn không cần điền Giá sẽ bán nửa nếu dùng các table mình tạo cho bạn, bạn chỉ cần dựa vào Giá nhập và dùng hàm để tăng thêm khoản lợi nhuận từ từng món hàng: ví dụ như 20% hoặc 30% để nó tự điền lấy, Vậy mới gặp ít sai sót.

Viết ứng dụng mục đích là Tiện lợi nhanh chóng.

Bạn xem ý kiến mình nhé: nếu bạn làm theo cách này, mình chắc chắn nó sẽ mạng lại hiểu quả nhất và thuận tiện nhất. Với bản thân mình, vì thời gian quá ngắn (khoản 4h ngâm cứu) chắc hẳn sẽ tránh không khỏi sai sót. Nên bạn ngâm cứu thêm mắn dậm muối chổ nào thì A/e trên đây hổ trợ tiếp, Còn bài củ của bạn, thật tình khó mà phát triển thêm, cũng như viết các mấu xuất ra Excel hoặc tạo Report là khó.

Thân ái chào bạn! Ah quên ( cái bạn làm giống như Xuất Nhập kho vậy, bạn tham khảo các ứng dụng như thế nhé)

Mình sẽ điều chỉnh lại theo cách bạn đang chỉ dẫn để cho đơn giản thao tác. Cho mình hỏi để tạo ra được hoá đơn xuất như bạn đang ví dụ ở trên thì phải tạo bảng query như thế nào kết nối dữ liệu như thế nào?

Cảm ơn bạn!!!
Chữ ký của nguoimacdoden Xin chào, mình là nguoimacdoden, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-10 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Tạo query giống excel và lỗi tự select * toidjtjmtoi 6 215 17-06-18, 09:49 PM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  [Help] Giúp tính tổng số lượng theo mã nam8384 3 673 10-06-18, 02:41 PM
Bài mới nhất: thdanh
  Thêm số thứ tự trong Query Noname 14 8,945 01-06-18, 05:52 PM
Bài mới nhất: MTNQ
  Thiết lập query Nhập Xuất Tồn theo lệnh ChiMai 1 118 07-05-18, 08:38 PM
Bài mới nhất: ChiMai
  Điều chỉnh dữ liệu trong Query Union DooHoaangPhuuc 6 321 15-03-18, 10:43 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line