Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lỗi mã code trong form login
#1
Mình đã tạo xong form login chạy ổn rồi, khi chưa nhập code cho form login thì chuyển qua MDE bình thường, tuy nhiên sau khi nhập code cho form login thì không thể chuyển qua file MDE được. Đoạn code của mình đây:
Option Compare Database
Private intLogonAttempts As Integer

Private Sub cboEmployee_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
MsgBox "Ban phai nhap dung 'User name' cua ban.", vbInformation, Me.Caption
Response = acDataErrContinue

End Sub

Private Sub cmdCancel_Click()
On Error GoTo Err_cmdCancel_Click
DoCmd.Quit
Exit_cmdCancel_Click:
Exit Sub
Err_cmdCancel_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_cmdCancel_Click
End Sub
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.cboEmployee.SetFocus
End Sub

Private Sub cboEmployee_AfterUpdate()
txtstrAccess = DLookup("strAccess", "tblEmployees", "[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value)
Me!txtUserName = Me!cboEmployee.Column(2)
Me.txtPassword.SetFocus
End Sub

Private Sub cmdLogin_Click()
If IsNull(Me.cboEmployee) Or Me.cboEmployee = "" Then
MsgBox "Ban phai chon 'User Name' cua ban.", vbCritical, "User name"
Me.cboEmployee.SetFocus
Exit Sub
End If
If IsNull(Me.txtPassword) Or Me.txtPassword = "" Then
MsgBox "Ban phai nhap mat khau cua ban vao o 'Password'.", vbCritical, "Nhap mat khau"
Me.txtPassword.SetFocus
Exit Sub
End If
If Me.txtPassword.Value = DLookup("strEmpPassword", "tblEmployees", "[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value) Then
lngMyEmpID = Me.cboEmployee.Value
MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbInformation, "Dang nhap..."
DoCmd.OpenForm "frmMain"
Me.Visible = False
Else
MsgBox "Mat khau khong dung. Vui long nhap lai.", vbExclamation, "Sai mat khau!"
Me.txtPassword.SetFocus
End If
intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
If intLogonAttempts > 2 Then
MsgBox "Mat khau khong dung, chuong trinh se thoat. Vui long lien he voi Admin.", vbCritical, "Mat khau!"
Application.Quit
End If
End Sub
Không biết có lỗi gì trong đó các ban nghiên cứu dùm nhé. Thanks
Chữ ký của quanghoa Xin chào, mình là quanghoa, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-10 -14.
Đừng để ý chí mình gầm lên
Khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm!
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Mình chưa có thời gian nghiên cứu nội dung của đoạn code trên có chạy tốt không nhưng đã thử tạo 1 Form, 1 table giống như của bạn và make MDE bình thường. Bạn xem sau khi viết code có combile chưa nếu chưa combile acess cũng không cho tạo MDE.
Thông thường tôi hay sử dụng cả hai đoạn mã thiết đặt ở đầu module
Compare Database :Chỉ thị cho Visual Basic biết cách xử lý các phép toán so sánh các phần của văn bản.
Option Explicit: Chỉ thị này cho Visual Basic kiểm tra lỗi nghiêm ngặt khi sử dụng các biến.
Nhờ Option Explicit mà Access sẽ phát hiện ngay các biến lỗi khi đang viết code để ta điều chỉnh.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Bạn có biết lỗi ở đoạn nào không. Hoặc bạn up file lên nhé.
Theo tôi phán đoán: khả năng lỗi của bạn ở chỗ kiểu dữ liệu của ID và Pass.
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Mình đã boost mẫu Form Login lên rồi các bạn xem thử
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Câu hỏi về form có phân quyền alierainy123 1 170 20-03-18, 07:40 PM
Bài mới nhất: huuduy.duy
  Xin hỏi về tắt thanh công cụ trong access Thanh Ngân 2 194 28-02-18, 03:38 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  Thiết lập code in nhãn theo mã hàng? ChiMai 7 466 23-01-18, 12:28 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Lỗi] Linktable bi lỗi code VBA - cần giúp đở gắp morosumo 11 1,536 15-01-18, 09:31 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  [Hỏi] Từ "luôn luôn" được hiểu như thế nào trong Access ?? vkaccess 1 208 06-01-18, 08:18 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line