Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Lỗi] A/C giup lenh tim kiem
#1
A/c giup gium cau lenh sai nhu the nao minh ko chay duoc.
minh muon tim kiem truc tiep tren form, khi hoso trung thi load hoso do ra form.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Dim rs As Recordset
Dim thongbao As Boolean
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("bang_th", dbOpenTable)' table co ten la bang_th
rs.MoveFirst
thongbao = False
Do While Not rs.EOF
If rs.Fields("id") = idhoso.Value Then ' trong table co file id, tren form co textbox: idhoso
thongbao = True
Exit Do
End If
rs.MoveNext
Loop
If thongbao = False Then
MsgBox "ko tom thay "
Else
Me.Bookmark = rs.Bookmark
Chữ ký của nvthanghcm Xin chào, mình là nvthanghcm, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 07-10 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(07-10-14, 05:43 PM)nvthanghcm Đã viết: A/c giup gium cau lenh sai nhu the nao minh ko chay duoc.
minh muon tim kiem truc tiep tren form, khi hoso trung thi load hoso do ra form.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Dim rs As Recordset
Dim thongbao As Boolean
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("bang_th", dbOpenTable)' table co ten la bang_th
rs.MoveFirst
thongbao = False
Do While Not rs.EOF
If rs.Fields("id") = idhoso.Value Then ' trong table co file id, tren form co textbox: idhoso
thongbao = True
Exit Do
End If
rs.MoveNext
Loop
If thongbao = False Then
MsgBox "ko tom thay "
Else
Me.Bookmark = rs.Bookmark

Lỗi báo thế nào bạn? Mà nguồn DL của form có không
Chữ ký của vulhu06 Xin chào Guest
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(07-10-14, 05:43 PM)nvthanghcm Đã viết: A/c giup gium cau lenh sai nhu the nao minh ko chay duoc.
minh muon tim kiem truc tiep tren form, khi hoso trung thi load hoso do ra form.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Dim rs As Recordset
Dim thongbao As Boolean
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("bang_th", dbOpenTable)' table co ten la bang_th
rs.MoveFirst
thongbao = False
Do While Not rs.EOF
If rs.Fields("id") = idhoso.Value Then ' trong table co file id, tren form co textbox: idhoso
thongbao = True
Exit Do
End If
rs.MoveNext
Loop
If thongbao = False Then
MsgBox "ko tom thay "
Else
Me.Bookmark = rs.Bookmark

A.Trước tiên mình có vài góp ý về thủ tục trên và các khả năng gây lỗi:

1/ khai báo biến Recordset không tường minh, bạn nên khai báo rõ :
Dim rs As DAO.Recordset hoặc ADO.Recordset

2/nếu sử dụng linked tables thì câu này sẽ bị lỗi :
Mã:
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("bang_th", dbOpenTable)
phải thay dbOpenTable bằng dbOpenDynaset hoặc dbOpenSnapshot (nếu chỉ mở ra để làm cơ sở tìm kiếm thì nên định kểu cho Recordset là Snapshot)

3/Khi bạn mở ra một Recordset khác thì câu này hoàn toàn không chắc mang lại kết quả mong muốn:
Me.Bookmark = rs.Bookmark
bởi vì Bookmark của Recordset làm nguồn cho form chưa chắc đã trùng với rs, đặc biệt là các form có dữ liệu được join từ nhiều bảng khác nhau

B.Vậy hướng giải quyết sẽ như thế nào?

Theo như thủ tục trên thì bạn đang có một bound form với nguồn là bảng [bang_th] có trường [id] là khóa chính và trên form có một text box dủng để nhập dữ liệu (id) cần tìm có tên "idhoso" ?

Nếu đúng vậy thì cách đơn giản và hiệu quả nhất, ít tốn tài nguyên máy là:
bạn code cho sự kiện

Mã:
Private Sub Idhoso_AfterUpdate()
    With Me
        .txtID.SetFocus  'txtID là text box trên from và có nguồn là trường [id]
        DoCmd.FindRecord .Idhoso
        If .txtID.Value <> .Idhoso.Value Then
            MsgBox "Khong tim thay du lieu yeu cau"
            .txtID.SetFocus
        End If
    End With
        
End Sub

-Nếu bạn muốn dùng DAO cho hoành tráng (014) thì code như sau:
Tạo ra một bản sao của Recordset hiện đang làm nguồn cho form (với thuộc tính Recordset.Clone ) và tìm kiếm trên đó
Mã:
Sub FindRecord()
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set rs = Me.Recordset.Clone
    rs.FindFirst "[id] = " & Nz(Me.Idhoso, "")
    If rs.NoMatch Then
        MsgBox "Khong tim thay: " & Me.Idhoso
    Else
        Me.Bookmark = rs.Bookmark
    End If
    
    Set rs = Nothing
End Sub

-Thực ra để tìm kiếm dữ liệu trên trường có lập chỉ mục (như khóa chính) thì dùng Seek là nhanh nhất, nhưng phương pháp này cũng không dùng được với linked tables
bạn có thể tham khảo thêm tại đây

Chúc bạn thành công! 015
Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Tạo form tìm kiếm thông tin Mỹ Hạnh 2 102 29-03-18, 02:28 PM
Bài mới nhất: Mỹ Hạnh
Photo Tao nut tim kiem va cho ket qua tren form tuong ung voi cac truong Winston nguyen 10 341 07-03-18, 08:19 AM
Bài mới nhất: Winston nguyen
  Hướng Dẫn Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí trên Form mrtoanbin 10 660 11-02-18, 04:19 PM
Bài mới nhất: haidc
  Xin giúp đỡ mikebigball1 2 170 20-01-18, 06:40 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
Photo [Hỏi] Xin giúp đỡ tạo form đăng nhập có liên kết với form Giao diện chính Thiên Hùng 15 770 19-01-18, 10:12 AM
Bài mới nhất: Thiên Hùng

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line