Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Giúp mình xem code mình với
#1
MÌnh đang làm 1 form điều động nhân sự Các bạn giúp mình xem code này với nó cứ báo lỗi "Runtime-eror 3021" No current record

Private Sub Cmd_Dieudong_Click()
Dim DK As String
If IsNull(Me.MANV) Or Me.MANV = "" Then
MsgBox "Vui long nhap User Name", vbOKOnly, "Thong bao"
Me.MANV.SetFocus
Else
Dim HOI
DK = Me.MANV
HOI = MsgBox("BAN CO CHAC CHAN DIEU DONG NHAN SU NAY KHONG?", vbOKCancel, "Thoâng baùo")
If (HOI = vbOK) Then
Dim db As DAO.Database
Dim TB As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb
Set TB = db.OpenRecordset("NHANVIEN", DB_OPEN_TABLE)
TB.Index = "PRIMARYKEY"
TB.Seek "=", DK
TB.Edit "Lỗi chỗ này"
TB!MAPB = Me.PBMOI
TB!MACV = Me.CVMOI
TB!LUONGCB = Me.LUONGMOI
TB.Update
End If
End If
End Sub
Chữ ký của tqcuong Xin chào, mình là tqcuong, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Lưu ý khi dùng Seek. Nếu tìm không thấy thì báo lỗi. Nếu tìm thấy thì mới Edit.
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Chào bạn !
Sau code: TB.Seek "=", DK
Bạn thêm:
If Not TB.NoMatch Then 'Nếu tìm thấy
TB.Edit
...
(Code của bạn)
Thân chào !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Giúp góp ý chủ đề : Xác nhận thực hiện theo văn bản điện tử thay văn bản cứng . DooHoaangPhuuc 6 235 19-05-18, 12:15 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Thiết lập code in nhãn theo mã hàng? ChiMai 7 464 23-01-18, 12:28 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Lỗi] Linktable bi lỗi code VBA - cần giúp đở gắp morosumo 11 1,512 15-01-18, 09:31 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  Quên pass code bảo vệ vba thanhhau828 4 696 09-09-17, 05:05 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  Xin giúp liên kết đường dẫn trong access audition 14 7,260 11-05-17, 11:50 AM
Bài mới nhất: cpucloi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line