Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 3.4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Phần mềm kế toán DN nhỏ và vừa (QĐ 48)
#1
Mình muốn gửi chương trình kế toán DN lên để các bạn tham khảo, dung lượng khoảng 2MB, không up được, admin có thể hướng dẫn dùm.
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Chương trình : http://www.mediafire.com/?c67b776nbr157w7
Hướng dẫn : http://www.mediafire.com/?w31wuvw96466adp
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , haquocquan
#3
Thanks Doquanglam đã góp chương trình cùng mọi người! Good job!
love struck
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
link die rồi
Chữ ký của mkhank4 Xin chào, mình là mkhank4, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 04-05 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Xin chao
Minh co thiet ke 1 phan mem ke toan, nhung o phieu ke toan minh lam them mot nut lenh la" lap but toan" nhung khi lam xong va viet code vao chay thu thi bao loi nay la sao ban co the giup minh duoc khong " Microsoft office Access can't find the field ' ' referred to in your expression
Chữ ký của ngochuong279 Xin chào, mình là ngochuong279, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 11-11 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Hãy xem lại tên cột (trường dữ liệu ) trong chương trình và khi viết code không chính xác nên sảy ra lỗi
này " không tìm thấy cột dữ liệu !"
Khải Nguyên!
Chữ ký của khải nguyên Khải Nguyên Xin Gửi lời chào tới Tất cả các bạn trên Diễn Đàn Thủ Thuật Access
Chúc cả nhà may mắn và  thành đạt ! Lightbulb
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Xin chào
Mình cũng đã hiểu lỗi này là thiếu trường dữ liệu" Microsoft office Access can't find the field'|'referred to in your expression" nhưng mình vẫn không tìm ra. sau đây là code của mình viết ra bạn có thể xem giúp mình đã sai ở chỗ nào được không.
Private Sub Lap_BT_Click()
On Error GoTo Err_Lap_BT_Click
Dim Dbs As Database
Dim strSQL As String, mSTT As Integer
Set Dbs = CurrentDb

If DCount("*", "OrgCTKT", "STT_REC=" & Me!STT_REC) > 0 Then
If MsgBox("Cã ®ång ý lËp l¹i bót to¸n?", vbQuestion + vbYesNo, "Th«ng b¸o") = vbNo Then
Exit Sub
End If
Dbs.Execute "Delete from OrgCTKT where STT_REC=" & Me![STT_REC]
End If

'Lap cac but toan tu dong:
' STT. No: Co: dien giai
' 2 133 TK_Co tien thue VAT
' Neu co cac thong tin den dau thi lap den do

Dim Rst As Recordset
If Nz([Tg_DoanhSo]) > 0 Then
strSQL = "Select Doanh_so, tien_thue, So_HD from OrgCTVAT Where STT_REC = " & Me!STT_REC
Set Rst = Dbs.OpenRecordset(strSQL)
mSTT = 1
Do While Not Rst.EOF
'BT tien hangf
strSQL = "Insert into OrgCTKT(STT_REC,STT_BT, TK_TICO, TIEN_VND, SO_HD, DIEN_GIAI_BT) "
strSQL = strSQL & " values (" & Me![STT_REC] & "," & mSTT & ",'" & Me![TK_TI] & "',"
strSQL = strSQL & Nz(Rst!Doanh_So) & ",'" & Nz(Rst!SO_HD) & "','" & ABCtoUnicode("TiÒn hµng") & "');"
Dbs.Execute strSQL
mSTT = mSTT + 1

'BT tien thue
If Nz(Rst!TIEN_THUE) <> 0 Then
strSQL = "Insert into OrgCTKT(STT_REC, STT_BT,TK_TINO, TK_TICO,TIEN_VND, SO_HD, DIEN_GIAI_BT) "
strSQL = strSQL & " values (" & Me![STT_REC] & ", " & mSTT & "," & IIf(Nz(TKVATDauVao) = "", "'1331'", "'" & TKVATDauVao & "'") & ",'" & Me![TK_TI] & "',"
strSQL = strSQL & Nz(Rst!TIEN_THUE) & ",'" & Nz(Rst!SO_HD) & "','" & ABCtoUnicode("TiÒn thuÕ GTGT") & "');"
Dbs.Execute strSQL
mSTT = mSTT + 1
End If
Rst.MoveNext
Loop
Rst.Close
End If

Set Dbs = Nothing
Me![BUTTOAN].Requery

Exit_Lap_BT_Click:
Exit Sub

Err_Lap_BT_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Lap_BT_Click

End Sub
Chữ ký của ngochuong279 Xin chào, mình là ngochuong279, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 11-11 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Đường link này không tải được, bạn vui lòng gửi đường link mới.
Cám ơn,
Chữ ký của anhemnhangu Xin chào, mình là anhemnhangu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-08 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
Music 
Xin chào[quote[/quote]
Mình cũng đã hiểu lỗi này là thiếu trường dữ liệu" Microsoft office Access can't find the field'|'referred to in your expression" nhưng mình vẫn không tìm ra. sau đây là code của mình viết ra bạn có thể xem giúp mình đã sai ở chỗ nào được không.

Private Sub Lap_BT_Click()
On Error GoTo Err_Lap_BT_Click

Dim Dbs As Database
Dim strSQL As String, mSTT As Integer
Set Dbs = CurrentDb
If DCount("*", "OrgCTKT", "STT_REC=" & Me!STT_REC) > 0 Then
If MsgBox("Cã ®ång ý lËp l¹i bót to¸n?", vbQuestion + vbYesNo, "Th«ng b¸o") = vbNo Then
Exit Sub
End If
Dbs.Execute "Delete from OrgCTKT where STT_REC=" & Me![STT_REC]
End If

'Lap cac but toan tu dong:
' STT. No: Co: dien giai
' 2 133 TK_Co tien thue VAT
' Neu co cac thong tin den dau thi lap den do
Dim mDien_Giai As String
If Not IsNull(Me!DIEN_GIAI_CT) Then
mDien_Giai = Me!DIEN_GIAI_CT
Else
mDien_Giai = ABCtoUnicode("TiÒn hµng")
End If
'BT tien hang
If Nz([HD_DoanhSo]) > 0 Then
strSQL = "Insert into OrgCTKT(STT_REC,STT_BT,TK_TINO,TIEN_VND,DIEN_GIAI_BT) "
strSQL = strSQL & " values (" & Me![STT_REC] & "," & mSTT & ",'"
strSQL = strSQL & Round([HD_Doanh_So]) & ",'" & "','" & ABCtoUnicode("TiÒn hµng") & "');"
Dbs.Execute strSQL
mSTT = mSTT + 1
End If
'BT tien thue
If Nz(Me![HD_TienThue]) > 0 Then
'lap but toan
strSQL = "Insert into OrgCTKT(STT_REC, STT_BT,TK_TINO,TIEN_VND,DIEN_GIAI_BT) "
strSQL = strSQL & " values (" & Me![STT_REC] & "," & mSTT & ",'" & IIf(Nz(TKVATDauVao) = "", "1331", TKVATDauVao) & "',"
strSQL = strSQL & Round(Me![HD_TienThue]) & ",'"
If Not IsNull(Me!CTU_GOC) Then
strSQL = strSQL & ",'TiÒn thuÕ GTGT H§ sè " & Left(Nz(Me!CTU_GOC), Len(Nz(Me!CTU_GOC)) - 1) & "');"
Else
strSQL = strSQL & ABCtoUnicode("TiÒn thuÕ GTGT") & "');"
End If
Dbs.Execute strSQL
mSTT = mSTT + 2
End If

Set Dbs = Nothing
Me![BUTTOAN].Requery

Exit_Lap_BT_Click:
Exit Sub

Err_Lap_BT_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Lap_BT_Click

End Sub
Chữ ký của ngochuong279 Xin chào, mình là ngochuong279, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 11-11 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Chương trình] Phần mềm quản lý Cafe (access 2003) dành cho các bạn mới học access khuuquytrung 10 2,196 15-03-17, 03:28 PM
Bài mới nhất: cawboy
  Phần mềm quản lý bán hàng-nhà phân phối-đại lý tt1212 1 534 06-09-16, 11:29 AM
Bài mới nhất: dangngocthuyen
  [Help] Chuyển phần mềm chạy trên window 32 bit sang 64 bit hungle2006 7 869 08-06-16, 05:45 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Chương trình] Phần mềm kế toán HDSOFT_Update mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC hoangdungcr 2 622 30-05-16, 01:15 AM
Bài mới nhất: hoangdungcr
  phan mem thi do vui vu.hoang4 6 1,092 10-05-16, 12:58 PM
Bài mới nhất: buiminhduc

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ