Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Không kiểm tra được Record đã tồn tại trong Table hay chưa.
#1
Huy đang viết 1 Form cập nhật thông tin của các công văn đến. không biết phải do bỏ lâu quá rồi quên hay sao mà Huy ko kiểm tra được thông tin của SoDen đã có trong Table Congvanden hay chưa?
Ví dụ như Huy nhập số công văn là 500 thì sẽ kiểm tra trong table đã có hay chưa và thông báo cho người dùng. Anh em xem code và kiểm tra giúp Huy. Demo: https://www.mediafire.com/?7dz8a1z101ntcfy
[Hình: photo.php?fbid=603855576401848&set=gm.52...=1&theater]

Mã PHP:
Private Sub CMDTHEM_Click()
On Error GoTo Loi:
Dim sden As Longnden As Datetgia As Stringskh As Stringnvb As Datetloai As Stringnnhan As Stringgchu As String
Dim bang 
As Recordset
sden 
Me.TXTSODEN
nden 
Me.TXTNGAYDEN
tgia 
Me.TXTTACGIA
skh 
Me.TXTSOKH
nvb 
Me.TXTNGAYVB
tloai 
Me.TXTTRICHDAN
nnhan 
Me.TXTNGUOINHAN
gchu 
Me.TXTGHICHU
Set bang 
CurrentDb.OpenRecordset("Select * From congvanden")
If 
bang.EOF Then
    
GoTo them:
End If
bang.FindFirst ("soden = '" sden "'")
If 
Not bang.NoMatch Then
    MsgBox 
"Gia tri " sden " da co"vbInformation"Thong bao!"
    
bang.Close
    
Exit Sub
End 
If
them:
If 
MsgBox("Ban co muon them cong van khong?"vbQuestion vbYesNo) = vbYes Then
    bang
.AddNew
    bang
!soden sden
    bang
!ngayden nden
    bang
!tacgia tgia
    bang
!sokyhieu skh
    bang
!ngayvb nvb
    bang
!tenloai tloai
    bang
!nguoinhan nnhan
    bang
!ghichu gchu
    bang
.Update
Else
bang.Close
End 
If
Thoat:
Loi:
Select Case Err:
    Case 
94
        MsgBox 
"Ban vui long dien day du thong tin"vbInformation"Thong bao"
        
Exit Sub
    
Case 13
        MsgBox 
"Vui long nhap dung kieu du lieu"vbInformation"Thong bao"
        
Exit Sub
End Select
End Sub 
Chữ ký của huynguyenbd Khi ta buồn giải sầu bên men rượu, sống không yêu cho con gái nó them!
ღღღღღTài sản của huynguyenbd (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Điều kiện tìm của bạn đang để giá trị text trong khi soden của bạn là số nên không tìm được là đương nhiên
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(07-08-14, 11:35 AM)Xuân Thanh Đã viết: Điều kiện tìm của bạn đang để giá trị text trong khi soden của bạn là số nên không tìm được là đương nhiên
Thân mến

Mình đã khai báo biến Sden as Long và đồng thời gán Sden cho textbox txtSoden rôi mà? Kiểu dử liệu trong table mình nó vẫn Number, giá trị số nguyên Long.
Chữ ký của huynguyenbd Khi ta buồn giải sầu bên men rượu, sống không yêu cho con gái nó them!
ღღღღღTài sản của huynguyenbd (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Ý tôi là dk tim của bạn trong code tìm kiém (FindFirst) của bạn đang tim dữ liệu dạng text chứ không phải số
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(07-08-14, 12:39 PM)Xuân Thanh Đã viết: Ý tôi là dk tim của bạn trong code tìm kiém (FindFirst) của bạn đang tim dữ liệu dạng text chứ không phải số
Thân mến

Vậy cách khắc phục lỗi này như thế nào Xuân Thanh, Huy chưa gặp trường hợp này bao giờ. Vì vẫn có tìm theo ngày tháng năm vẫn khai báo như vậy thôi.
Chữ ký của huynguyenbd Khi ta buồn giải sầu bên men rượu, sống không yêu cho con gái nó them!
ღღღღღTài sản của huynguyenbd (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Thay bằng cái này

Mã PHP:
....
bang.FindFirst ("soden = " sden)
.... 
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn huynguyenbd
#7
(09-08-14, 10:32 PM)Xuân Thanh Đã viết: Thay bằng cái này

Mã PHP:
....
bang.FindFirst ("soden = " sden)
.... 

Cam on Xuân Thanh rất nhiều nhé.
Ma cho Huy hỏi, nếu Huy bỏ trống 1 ô thì sẽ báo bắt phải nhập, vậy nếu huy không muốn nhập mà vẫn thêm vào được thì làm thế nào?
Chữ ký của huynguyenbd Khi ta buồn giải sầu bên men rượu, sống không yêu cho con gái nó them!
ღღღღღTài sản của huynguyenbd (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Dùng thêm Msgbox Yes-No nữa
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Cập nhật dữ liệu vào 2 table cùng một lúc ChiMai 1 132 05-06-18, 04:18 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Xin được hướng dẫn khắc phục lỗi Thiên Hùng 35 1,556 20-04-18, 12:48 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] Xin được hướng dẫn khắc phục nội dung tìm kiếm ta quá nhiều thông tin của một người. Thiên Hùng 3 161 31-03-18, 12:26 PM
Bài mới nhất: Thiên Hùng
  Làm sao để tạo được nút in phiếu ghi đây ạ? mrbeanhq 1 135 13-03-18, 07:17 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  Xin hỏi về tắt thanh công cụ trong access Thanh Ngân 2 192 28-02-18, 03:38 PM
Bài mới nhất: cpucloi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line