Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Copy 1 dữ liệu paste vào word hoặc web
#1
Do tính chất công việc, mình cần viết 1 code nhỏ để copy nội dung nhập sẵn trong table ra word hoặc điền form trên web.
Nhưng không biết code nút copy để lấy dữ liệu từ Record ra ngoài như thế nào. Nhờ mọi người giúp với. Mình cảm ơn.
Mô tả:
- Thao tác trên Form dữ liệu cần copy
[Hình: Aceesss.png]
- Dán vào word hoặc web:
[Hình: Acess%2525202.png]
Chữ ký của hatashibl
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Mình thấy không phải là "viết 1 code nhỏ" mà vấn đề bạn đặt ra là khá rộng. Bạn cần mô tả cụ thể hơn
hoặc tìm đọc các bài viết về Export dữ liệu sang Word

Nếu chỉ cần copy dữ liệu của một điều khiển trên form, VD txtTen thì code cho nút cmdCopy như sau
Mã:
Private Sub cmdCopy_Click()
    Me!txtTen.SetFocus
   DoCmd.RunCommand acCmdCopy
End Sub

Nếu copy tất cả dữ liệu của record hiện hành thì có thể dùng code sau:
Mã:
Private Sub cmdCopy_Click()
    Me!txtID.SetFocus
    DoCmd.RunCommand acCmdSelectRecord
   DoCmd.RunCommand acCmdCopy
End Sub
Nhưng nếu dùng code trên thì khi dán sang word (hay Google)sẽ có cả tên form và tên các điều khiển
Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn hatashibl
#3
Để linh hoạt hơn bạn có thể tham khảo File ví dụ sau:

Download Demo

1/Nút lệnh Copy dùng để sao chép dữ liệu tại điều khiển đang có focus vào Clipboard

Mã:
Private Sub cmdCopy_Click()

    Screen.PreviousControl.SetFocus
    DoCmd.RunCommand acCmdCopy
    
End Sub

2/Nút Copy All dùng để copy tất cả dữ liệu có trong các trường của record hiện hành

Mã:
Private Sub cmdCopyRecord_Click()
On Error GoTo Err_cmdCopyRecord_Click

    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim strSQL As String
    
    If Me.Dirty Then DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
    
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM Table1 WHERE ID =" & Me!txtID)
    If rs.RecordCount > 0 Then
        For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
            strSQL = strSQL & " " & Trim(rs(i))
        Next i
        Me!txtCopy.SetFocus
        Me!txtCopy = strSQL
        DoCmd.RunCommand acCmdCopy
        Me!Label35.Visible = True
    Else
        MsgBox "Chua co du lieu de Copy"
    End If
    Set rs = Nothing
Exit_cmdCopyRecord_Click:
Exit Sub
Err_cmdCopyRecord_Click:
    Set rs = Nothing
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_cmdCopyRecord_Click
End Sub

Bạn tùy biến đoạn code sau để copy những trường nào cần sao chép nha :
For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
strSQL = strSQL & " " & Trim(rs(i))
Next i
Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn hatashibl


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Lấy dữ liệu từ bảng lên subfrom theo yêu câu.và ngược lại. HoangManh 14 402 14-04-17, 01:14 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Mỗi ngày copy 1 file khác tên, khác nội dung vào 1 đích xuatquanvosau 5 195 07-04-17, 10:05 PM
Bài mới nhất: hieuvn
  [Help] Lấy dữ liệu từ subform qua textbox dutuan80637 2 85 21-03-17, 06:31 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Thay đổi hiện thị trên from dữ liệu ngày tháng lấy từ query. HoangManh 10 203 16-03-17, 07:54 PM
Bài mới nhất: HoangManh
  [Help] Hàm tìm kiếm dữ liệu với hàm dayadd. HoangManh 14 408 13-03-17, 09:56 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ