Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Copy 1 dữ liệu paste vào word hoặc web
#1
Do tính chất công việc, mình cần viết 1 code nhỏ để copy nội dung nhập sẵn trong table ra word hoặc điền form trên web.
Nhưng không biết code nút copy để lấy dữ liệu từ Record ra ngoài như thế nào. Nhờ mọi người giúp với. Mình cảm ơn.
Mô tả:
- Thao tác trên Form dữ liệu cần copy
[Hình: Aceesss.png]
- Dán vào word hoặc web:
[Hình: Acess%2525202.png]
Chữ ký của hatashibl
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Mình thấy không phải là "viết 1 code nhỏ" mà vấn đề bạn đặt ra là khá rộng. Bạn cần mô tả cụ thể hơn
hoặc tìm đọc các bài viết về Export dữ liệu sang Word

Nếu chỉ cần copy dữ liệu của một điều khiển trên form, VD txtTen thì code cho nút cmdCopy như sau
Mã:
Private Sub cmdCopy_Click()
    Me!txtTen.SetFocus
   DoCmd.RunCommand acCmdCopy
End Sub

Nếu copy tất cả dữ liệu của record hiện hành thì có thể dùng code sau:
Mã:
Private Sub cmdCopy_Click()
    Me!txtID.SetFocus
    DoCmd.RunCommand acCmdSelectRecord
   DoCmd.RunCommand acCmdCopy
End Sub
Nhưng nếu dùng code trên thì khi dán sang word (hay Google)sẽ có cả tên form và tên các điều khiển
Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn hatashibl
#3
Để linh hoạt hơn bạn có thể tham khảo File ví dụ sau:

Download Demo

1/Nút lệnh Copy dùng để sao chép dữ liệu tại điều khiển đang có focus vào Clipboard

Mã:
Private Sub cmdCopy_Click()

    Screen.PreviousControl.SetFocus
    DoCmd.RunCommand acCmdCopy
    
End Sub

2/Nút Copy All dùng để copy tất cả dữ liệu có trong các trường của record hiện hành

Mã:
Private Sub cmdCopyRecord_Click()
On Error GoTo Err_cmdCopyRecord_Click

    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim strSQL As String
    
    If Me.Dirty Then DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
    
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM Table1 WHERE ID =" & Me!txtID)
    If rs.RecordCount > 0 Then
        For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
            strSQL = strSQL & " " & Trim(rs(i))
        Next i
        Me!txtCopy.SetFocus
        Me!txtCopy = strSQL
        DoCmd.RunCommand acCmdCopy
        Me!Label35.Visible = True
    Else
        MsgBox "Chua co du lieu de Copy"
    End If
    Set rs = Nothing
Exit_cmdCopyRecord_Click:
Exit Sub
Err_cmdCopyRecord_Click:
    Set rs = Nothing
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_cmdCopyRecord_Click
End Sub

Bạn tùy biến đoạn code sau để copy những trường nào cần sao chép nha :
For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
strSQL = strSQL & " " & Trim(rs(i))
Next i
Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn hatashibl


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Làm sao để Form nhập dữ liệu cho bảng mở ra, luôn ở dòng hiện hành (mới)? pvhung76 3 123 16-11-17, 11:14 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Subform hoạt động được nhưng không thêm dữ liệu vào được pvhung76 7 151 02-11-17, 08:16 AM
Bài mới nhất: pvhung76
  [Help] Cập nhật dữ liệu cho subform có thêm field mới subasatran 8 370 26-10-17, 05:54 PM
Bài mới nhất: subasatran
  coppy dữ liệu giữa 2 subform trong 1 form doandiepanh 3 141 24-10-17, 03:07 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Hỏi] Tạo các Button trên FORM với với số lượng button thay đổi theo dữ Liệu minhtungph 4 217 19-10-17, 08:43 AM
Bài mới nhất: minhtungph

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ