Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Export dữ liệu sang Word ( Nhiều dòng trong sub)
#21
(26-03-14, 01:25 AM)hugox03 Đã viết: Còn việc này mình muốn hỏi nữa !
hàng ( Tổng Cộng : )
+Nếu mình muốn thêm 1 hàng nữa như : tiền thuế , đã đưa , còn lại (Tổng cộng + Thuế - Đã trả = còn lại ). Thì mình sữa hoặc thêm chỗ nào vậy ?

Mã PHP:
2
    Tong 
0
    
Do While Not rst.EOF
                
        doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(i1).Range.text rst.Fields![MaHH].Value
        doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(i2).Range.text rst.Fields![TenHH].Value
        doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(i3).Range.text rst.Fields![Maloaihang].Value
        doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(i4).Range.text rst.Fields![SoLuong].Value
        doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(i5).Range.text rst.Fields![Donvi].Value
        doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(i6).Range.text Format(rst.Fields![DonGia].Value"##,##0")
        
doc.ActiveDocument.Tables(2).Cell(i7).Range.text Format(rst.Fields![ThanhTien].Value"##,##0")
        
Tong Tong rst.Fields![ThanhTien].Value
        i 
1
        
        rst
.MoveNext
                
        
If Not rst.EOF Then doc.ActiveDocument.Tables(2).Rows.Add
        
    Loop
    doc
.ActiveDocument.Tables(2).Rows.Add
    doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(Row:=iColumn:=1).Merge MergeTo:=doc.ActiveDocument.Tables(2).Cell(Row:=iColumn:=6)
    
doc.ActiveDocument.Tables(2).Cell(Row:=iColumn:=1).Range.Font.Size 13
    doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(Row:=iColumn:=1).Range.Font.Italic False
    doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(Row:=iColumn:=1).Range.Font.Bold True
    doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(Row:=iColumn:=1).Range.ParagraphFormat.Alignment wdAlignParagraphCenter
    doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(Row:=iColumn:=1).Range.text Form_FormTam.lbTongcong.Caption
    doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(Row:=iColumn:=2).Range.Font.Bold True
    doc
.ActiveDocument.Tables(2).Cell(Row:=iColumn:=2).Range.text Format(Tong"##,##0"

1. Trong Code thêm 3 biến (Tongthue, tongdua, tongcon) rồi tham khảo cách xử lý biến Tong ở trên để áp dụng vào.
2. Tham khảo đoạn code sau dòng "Loop" để thêm các dòng vào cho phù hợp.

P/s: Ngoài ra bạn còn phải chỉnh code để tạo ra table tblInhoadon cho phù hợp thực tế nữa.

Chúc thành công.
Chữ ký của nhannt4 Xin chào, mình là nhannt4, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-07 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn hugox03 , maidinhdan
#22
Xong !
Cho mình hỏi thêm xíu . Nếu muốn add hình ( có đường dẫn ) vào hóa đơn thì thêm code nào nữa ? 014

Ứng dụng báo giá có hình ảnh !
ღღღღღTài sản của hugox03 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#23
(27-03-14, 02:20 AM)hugox03 Đã viết: Xong !
Cho mình hỏi thêm xíu . Nếu muốn add hình ( có đường dẫn ) vào hóa đơn thì thêm code nào nữa ? 014

Ứng dụng báo giá có hình ảnh !

Cái này chưa làm nhưng sẽ nghiên cứu theo yêu cầu của bạn! Chắc là được.
Chữ ký của nhannt4 Xin chào, mình là nhannt4, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-07 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#24
(20-03-14, 08:18 PM)nhannt4 Đã viết: Gợi ý:
- Thường thì bạn query để xuất ra Report đúng không? Thế thì bạn sử dụng câu lệnh trong VBA dạng "SELECT ... INTO <table> WHERE... ORDER BY..." để tạo ra một table từ dữ liệu của Query (tất nhiên là được sắp xếp giống hết Query.
- Dùng Code VBA để đọc từ dòng của table và xuất ra Word, xuất ra theo Field hoặc theo dòng của table đều được (tuy có chậm (vì tương tác với chương trình ngoài) nhưng rất đẹp (vì định dạng Word mà!)).

Đây là file Demo của mình.

P/S: Do mình sử dụng MS Word 2010 nên nếu bạn sử dụng MS Word 2003 xuất ra sẽ bị lỗi. Cách khắc phục là vào cửa sổ VBA -> chọn Tools -> References... -> Rồi đánh dấu vào Microsoft Word x (với x là phiên bản MS Word máy bạn đang sử dụng).

Chúc thành công.

Bác ơi, em ấn nút xuất word bị báo lỗi code: Dim dbs As Database mặc dù đã chọn tool/references/microsoft word 11
Chữ ký của vuthaiha90 vuthaiha90,gia nhập Thủ Thuật Access từ 26-02 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#25
(26-07-16, 05:08 PM)vuthaiha90 Đã viết:
(20-03-14, 08:18 PM)nhannt4 Đã viết: Gợi ý:
- Thường thì bạn query để xuất ra Report đúng không? Thế thì bạn sử dụng câu lệnh trong VBA dạng "SELECT ... INTO <table> WHERE... ORDER BY..." để tạo ra một table từ dữ liệu của Query (tất nhiên là được sắp xếp giống hết Query.
- Dùng Code VBA để đọc từ dòng của table và xuất ra Word, xuất ra theo Field hoặc theo dòng của table đều được (tuy có chậm (vì tương tác với chương trình ngoài) nhưng rất đẹp (vì định dạng Word mà!)).

Đây là file Demo của mình.

P/S: Do mình sử dụng MS Word 2010 nên nếu bạn sử dụng MS Word 2003 xuất ra sẽ bị lỗi. Cách khắc phục là vào cửa sổ VBA -> chọn Tools -> References... -> Rồi đánh dấu vào Microsoft Word x (với x là phiên bản MS Word máy bạn đang sử dụng).

Chúc thành công.

Bác ơi, em ấn nút xuất word bị báo lỗi code: Dim dbs As Database mặc dù đã chọn tool/references/microsoft word 11

Tác giả đã viết là:
Trích dẫn:P/S: Do mình sử dụng MS Word 2010 nên nếu bạn sử dụng MS Word 2003 xuất ra sẽ bị lỗi. Cách khắc phục là vào cửa sổ VBA -> chọn Tools -> References... -> Rồi đánh dấu vào Microsoft Word x (với x là phiên bản MS Word máy bạn đang sử dụng).


Bạn đang sử dụng Access phiên bản nào? 2003,2007 hay 2013?

Xem bài viết này để biết chọn thư viện cho đúng với Access của bạn: Hướng Dẫn [Tổng hợp] Tham chiếu Thư viện Access và Lỗi Missing

Dòng nào bắt đầu có chữ Missing thì bỏ chọn nó, và chọn lại phiên bản thấp hơn. như là

Missing: Microsoft Access 14.0 Object Library ---> Nếu đang xài Access 2003 thì chọn lại Microsoft Access 11.0 Object Library


[Hình: 2.PNG]

Thân mến!
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#26
Các Pro có cách nào khi xuất ra word, kiểu số hiển thị là 5.000.000 không? em làm xuất ra 5,000,000 không à!
Chữ ký của nmthien2410 nmthien2410,gia nhập Thủ Thuật Access từ 29-07 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#27
Bạn vào Regional and language Options trong Control Panel để điều chỉnh dấu "," thành "."
Chữ ký của jeck09nt Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#28
(20-03-14, 08:18 PM)nhannt4 Đã viết: Gợi ý:
- Thường thì bạn query để xuất ra Report đúng không? Thế thì bạn sử dụng câu lệnh trong VBA dạng "SELECT ... INTO <table> WHERE... ORDER BY..." để tạo ra một table từ dữ liệu của Query (tất nhiên là được sắp xếp giống hết Query.
- Dùng Code VBA để đọc từ dòng của table và xuất ra Word, xuất ra theo Field hoặc theo dòng của table đều được (tuy có chậm (vì tương tác với chương trình ngoài) nhưng rất đẹp (vì định dạng Word mà!)).

Đây là file Demo của mình.

P/S: Do mình sử dụng MS Word 2010 nên nếu bạn sử dụng MS Word 2003 xuất ra sẽ bị lỗi. Cách khắc phục là vào cửa sổ VBA -> chọn Tools -> References... -> Rồi đánh dấu vào Microsoft Word x (với x là phiên bản MS Word máy bạn đang sử dụng).

Chúc thành công.

Xin giải quyết bài tập mình với. Code bạn viết mình còn gà chưa hiểu được để áp dụng.
Trong đó: + tbl là bảng chứa thông tin cơ bản của 01 nhân viên
               + qtct là bảng chứa thông tin về quá trình công tác của 01 nhân viên
               + qtdt là bảng chứa thông tin về quá trình đào tạo của 01 nhân viên
Các bảng có mối quan hệ thông qua Field MASV.
Cần một phiếu lý lịch trích ngang: + Các thông tin cơ bản tại bảng tbl trình bày xuống từng dòng như trong Word
                                                 + Quá trình công tác và đào tạo của mỗi nhân viên trình bày bằng table trong Word
Cảm ơn quá trời luôn, mình đang cần xuất như trên, tìm được bài của bạn mừng quá mà chưa hiểu, nhờ giúp
Bài tập của mình ĐÂY ạ!
Chữ ký của mrtoanbin mrtoanbin,gia nhập Thủ Thuật Access từ 09-09 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Demo Import/Export Excel + Hàm Liệt tên ALL Access maidinhdan 66 7,387 29-05-18, 09:56 PM
Bài mới nhất: hdit
  [Hỏi] Trích ngấu nhiên dữ liệu trong Table vuthaiha90 7 285 22-04-18, 12:43 PM
Bài mới nhất: vuthaiha90
  [Help] Dùng Google Drive để lưu trữ database chung - dùng chung cho nhiều máy. vkaccess 1 208 20-03-18, 02:22 AM
Bài mới nhất: vkaccess
  [Hỏi] Nhiều phần mềm Access dùng chung CSDL ?? vkaccess 9 664 19-03-18, 09:40 PM
Bài mới nhất: vkaccess
  Hướng Dẫn Xuất sang word đã được định dạng sẵn mrtoanbin 5 417 01-02-18, 11:34 AM
Bài mới nhất: zinzin8x

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line