Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Nhờ hướng dẫn giúp code nút search
#11
(16-12-13, 09:44 AM)Xuân Thanh Đã viết:
Mã:
Private Sub cmdsearch_Click()
    Dim DB As Database
    Dim myset As Recordset
    Set DB = CurrentDb()
    Set myset = DB.OpenRecordset("Select * From CONGVAN Where Tau = '" & Me.txttau & "'")
    If myset!NgayHL <= Me.txtngay And myset!NgayHHHL >= Me.txtngay Then
        MsgBox " Tau " & Me.txttau & " co noi 1 toa " & myset!NCToa & " tu ngay " & myset!NgayHL & " den ngay " & myset!NgayHHL & " theo cong van so " & myset!SoCV
    End If
End Sub

1/ Trên form có 2 textbox : txtTau để nhập mã tàu (ví dụ SE5, SE2...) và txtNgay để ghi ngày xem xét
2/ Sửa
Mã:
Set myset = DB.OpenRecordset("Select * From CONGVAN Where Tau = '" & Me.txttau & "'")
thành
Mã:
Set myset = DB.OpenRecordset("Select * From CONGVAN Where MTau = '" & Me.txttau & "'")

Lưu ý khi đưa vào câu truy vấn phải đúng tên trường của table
Thân mến
THANKS BAN CHAY DUOC ROI...GIO MINH LAM TIEP DAY
Chữ ký của wellngoc Xin chào, mình là wellngoc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 11-12 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#12
(16-12-13, 01:58 PM)wellngoc Đã viết:
(16-12-13, 09:44 AM)Xuân Thanh Đã viết:

bác xuan thanh oi cho mình với mình viết code cách tính thời gian:
vi du : 12/12/2013 den 31/12/2013 là 19 ngày trừ di ngày hiện tại 17/12/2013 vậy còn lại 14 ngày

Ngay = (myset!NgayHHL - myset!NgayHL) - day(date) (thì kết quả là :2 )

vậy kết quả bi sai có cách nào tính cho đúng thời gian không nhỉ ,ai biết chỉ mình với .thanks
Chữ ký của wellngoc Xin chào, mình là wellngoc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 11-12 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#13
Chắc bạn đang cần tính số ngày hiệu lực còn lại của công văn đúng không?
Bạn thấy từ ngày hiện tại (17/12/2013) đến ngày hết hiệu lực (31/12/2013) là 14 ngày đúng không?
Vậy bạn phải thực hiện phép tính : myset!NgayHHL - Date mới đúng
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#14
bác xuanthanh ơi .
mình làm code kiểm tra 2 ô textbox:txttau,txtngay:
Trích dẫn:Private Sub cmdsearch_Click()
Dim DB As Database
Dim myset As Recordset
Set DB = CurrentDb()
Dim tau As String
Dim ngay As String
txttau = tau
txtngay = ngay
If tau = "" Then
MsgBox " Nhap Mac Tau ", vbInformation + vbOKOnly, "THONG BAO"
If ngay = "" Then
MsgBox " Nhap Ngay ", vbInformation + vbOKOnly, "THONG BAO"
Exit Sub
Else
Set myset = DB.OpenRecordset("Select * From CONGVAN Where MTau = '" & Me.txttau & "'")
If myset!NgayHL <= Me.txtngay And myset!NgayHHL >= Me.txtngay Then
txtthongbao = " TAU " & Me.txttau & " CO " & myset!NCToa & " TU NGAY " & myset!NgayHL & " DEN NGAY " & myset!NgayHHL & " ,THOI GIAN HIEU LUC : " & (myset!NgayHHL - myset!NgayHL) & " NGAY ,SO NGAY HIEU LUC CON LAI : " & (myset!NgayHHL - Date) & " NGAY, THEO CONG VAN SO : " & myset!SoCV
End If
End If
End If
End Sub
nếu chưa nhâp vào 2 textbox sẽ thông báo bắt nhập vào nhưng sau khi nhập dữ liệu vào thì vẫn hiện câu thông báo và bi mất luôn du liệu trên 2 o textbox mà không thuc hiện lenh kế tiếp nhỉ.

THANKS BAC XUANTHANH DOAN CODE NAY MÌNH THAM KHẢO TRONG FORUM VÀ SUA ĐƯỢC RỒI ,CÓ GÌ MÌNH BÍ SẼ HỎI LAI SAU ...
Chữ ký của wellngoc Xin chào, mình là wellngoc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 11-12 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#15
(17-12-13, 11:56 AM)Xuân Thanh Đã viết: Chắc bạn đang cần tính số ngày hiệu lực còn lại của công văn đúng không?
Bạn thấy từ ngày hiện tại (17/12/2013) đến ngày hết hiệu lực (31/12/2013) là 14 ngày đúng không?
Vậy bạn phải thực hiện phép tính : myset!NgayHHL - Date mới đúng
Thân mến

thanks bác

ah bac xuan thanh oi cho mình cho mình hỏi : mình làm xong nút seach rồi giờ xảy ra 1 vấn đề là :
vidu: tau SE4 di sg-hn ngày hieu luc 12/12/2013 ngay het hieu luc 12/1/2013 co noi 1 toa ,
tau SE4 di sg-hue ngày hieu luc 18/12/2013 ngày het hieu luc 20/12/2013 có noi 1 toa ngoi A.

sau khi nhap vào ô txttau:se4 và txtngay:18/12/2013. kết quả cho ra câu thông báo :
TAU se4 CO N1 DI: SG -> DEN: HN , SO LUONG TOA: 11 , TU NGAY 03/12/2013 DEN NGAY 03/01/2014 ,THOI GIAN HIEU LUC : 31 NGAY ,SO NGAY HIEU LUC CON LAI : 16 NGAY, THEO CONG VAN SO : 1
vây là còn sót lại 1 cái công văn :
tau SE4 di sg-hue ngày hieu luc 18/12/2013 ngày het hieu luc 20/12/2013 có noi 1 toa ngoi A.
Mình muốn sau khi nhập xong thì ra 2 cái công văn nếu có .vậy phải viết code như thế nào ? mình có kèm theo file :http://share.vnn.vn/tai-file-20166697 bác xem giúp minh .thanks
Trích dẫn:Private Sub cmdsearch_Click()
Set DB = CurrentDb()
If txttau = "" Or txtngay = "" Then
MsgBox " Nhap Mac Tau,Chon Ngay ", vbInformation + vbOKOnly, "THONG BAO"
Exit Sub

Else
Set myset = DB.OpenRecordset("Select * From CONGVAN Where MTau = '" & Me.txttau & "'")
If myset!NgayHL <= Me.txtngay And myset!NgayHHL >= Me.txtngay Then
txtthongbao = " TAU " & Me.txttau & " CO " & myset!NCToa & " DI: " & myset!DI & " -> DEN: " & myset!DEN & " , SO LUONG TOA: " & myset!SLToa & " , TU NGAY " & myset!NgayHL & " DEN NGAY " & myset!NgayHHL & " ,THOI GIAN HIEU LUC : " & (myset!NgayHHL - myset!NgayHL) & " NGAY ,SO NGAY HIEU LUC CON LAI : " & (myset!NgayHHL - Me.txtngay) & " NGAY, THEO CONG VAN SO : " & myset!SoCV
Else
If myset!NgayHL >= Me.txtngay Then
txtthongbao = " TAU " & Me.txttau & " CO " & myset!NCToa & " DI: " & myset!DI & " -> DEN: " & myset!DEN & " , SO LUONG TOA: " & myset!SLToa & " , TU NGAY " & myset!NgayHL & " DEN NGAY " & myset!NgayHHL & " ,THOI GIAN HIEU LUC : " & (myset!NgayHHL - myset!NgayHL) & " NGAY ,SO NGAY HIEU LUC CON LAI : 0 " & " NGAY, THEO CONG VAN SO : " & myset!SoCV
Else
If myset!NgayHHL <= Me.txtngay Then
txtthongbao = " TAU " & Me.txttau & " CO " & myset!NCToa & " DI: " & myset!DI & " -> DEN: " & myset!DEN & " , SO LUONG TOA: " & myset!SLToa & " , TU NGAY " & myset!NgayHL & " DEN NGAY " & myset!NgayHHL & " ,THOI GIAN HIEU LUC : " & (myset!NgayHHL - myset!NgayHL) & " NGAY ,SO NGAY HIEU LUC CON LAI : 0 " & " NGAY, THEO CONG VAN SO : " & myset!SoCV
End If
End If
End If
End If
End Sub
Chữ ký của wellngoc Xin chào, mình là wellngoc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 11-12 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#16
Thêm cái này

Mã:
....
    Set myset = .....
    Dim i As Integer
    For i = 1 To myset.RecordCount
        If....
            .....
        End If
    Next
....
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#17
(18-12-13, 08:20 PM)Xuân Thanh Đã viết: Thêm cái này

Mã:
....
    Set myset = .....
    Dim i As Integer
    For i = 1 To myset.RecordCount
        If....
            .....
        End If
    Next
....

thanks bác xuanthanh đã hướng dẫn bữa bận quá chưa làm tiếp được , bác chỉ rõ giúp mình với thêm vào sao không chạy nhỉ, theo như bác chỉ dùng dòng lập for dem làm sao không hiểu lắm nhỉ mình sủa như vậy có dúng ko :
Trích dẫn:Private Sub cmdsearch_Click()
Set DB = CurrentDb()

If txttau = "" Or txtngay = "" Then
MsgBox " Nhap Mac Tau,Chon Ngay ", vbInformation + vbOKOnly, "THONG BAO"
Exit Sub

Else
Set myset = DB.OpenRecordset("Select * From CONGVAN Where MTau = '" & Me.txttau & "'")
Dim I As Integer
For I = 1 To myset.RecordCount

If myset!NgayHL <= Me.txtngay And myset!NgayHHL >= Me.txtngay Then
txtthongbao = " TAU " & Me.txttau & " CO " & myset!NCToa & " DI: " & myset!DI & " -> DEN: " & myset!DEN & " , SO LUONG TOA: " & myset!SLToa & " , TU NGAY " & myset!NgayHL & " DEN NGAY " & myset!NgayHHL & " ,THOI GIAN HIEU LUC : " & (myset!NgayHHL - myset!NgayHL) & " NGAY ,SO NGAY HIEU LUC CON LAI : " & (myset!NgayHHL - Me.txtngay) & " NGAY, THEO CONG VAN SO : " & myset!SoCV
Else
If myset!NgayHL >= Me.txtngay Then
txtthongbao = " TAU " & Me.txttau & " CO " & myset!NCToa & " DI: " & myset!DI & " -> DEN: " & myset!DEN & " , SO LUONG TOA: " & myset!SLToa & " , TU NGAY " & myset!NgayHL & " DEN NGAY " & myset!NgayHHL & " ,THOI GIAN HIEU LUC : " & (myset!NgayHHL - myset!NgayHL) & " NGAY ,SO NGAY HIEU LUC CON LAI : 0 " & " NGAY, THEO CONG VAN SO : " & myset!SoCV
Else
If myset!NgayHHL <= Me.txtngay Then
txtthongbao = " TAU " & Me.txttau & " CO " & myset!NCToa & " DI: " & myset!DI & " -> DEN: " & myset!DEN & " , SO LUONG TOA: " & myset!SLToa & " , TU NGAY " & myset!NgayHL & " DEN NGAY " & myset!NgayHHL & " ,THOI GIAN HIEU LUC : " & (myset!NgayHHL - myset!NgayHL) & " NGAY ,SO NGAY HIEU LUC CON LAI : 0 " & " NGAY, THEO CONG VAN SO : " & myset!SoCV
End If
End If
End If
Next


End If

End Sub
Chữ ký của wellngoc Xin chào, mình là wellngoc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 11-12 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#18
Mã:
...
    If txttau = "" Or txtngay = "" Then
        MsgBox " Nhap Mac Tau,Chon Ngay ", vbInformation + vbOKOnly, "THONG BAO"
        Exit Sub
    Else
        Set myset = DB.OpenRecordset("Select * From CONGVAN Where MTau = '" & Me.txttau & "'")
        myset.MoveFisrt
        Do Until myset.EOF
            If myset!NgayHL <= Me.txtngay And myset!NgayHHL >= Me.txtngay Then
                MgsBox " TAU " & Me.txttau & " CO " & myset!NCToa & " DI: " & myset!DI & " -> DEN: " & myset!DEN & " , SO LUONG TOA: " & myset!SLToa & " , TU NGAY " & myset!NgayHL & " DEN NGAY " & myset!NgayHHL & " ,THOI GIAN HIEU LUC : " & (myset!NgayHHL - myset!NgayHL) & " NGAY ,SO NGAY HIEU LUC CON LAI : " & (myset!NgayHHL - Me.txtngay) & " NGAY, THEO CONG VAN SO : " & myset!SoCV
            Else
                MsgBox " TAU " & Me.txttau & " CO " & myset!NCToa & " DI: " & myset!DI & " -> DEN: " & myset!DEN & " , SO LUONG TOA: " & myset!SLToa & " , TU NGAY " & myset!NgayHL & " DEN NGAY " & myset!NgayHHL & " ,THOI GIAN HIEU LUC : " & (myset!NgayHHL - myset!NgayHL) & " NGAY ,SO NGAY HIEU LUC CON LAI : 0 " & " NGAY, THEO CONG VAN SO : " & myset!SoCV
            End If
            myset.MoveNext
        Loop
    End If
    ....

Nên đưa thông báo vào msgbox, nếu không thì không thấy câu thông báo đâu
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Code vba không có tác dụng khi dùng year(now() và hàm right mrsiro 8 423 07-03-18, 11:04 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Xin giúp đỡ mikebigball1 2 219 20-01-18, 06:40 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
Photo [Hỏi] Xin giúp đỡ tạo form đăng nhập có liên kết với form Giao diện chính Thiên Hùng 15 940 19-01-18, 10:12 AM
Bài mới nhất: Thiên Hùng
  Code VBA không chạy trong access 2016 tranthanhan1962 5 518 15-11-17, 03:47 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Xin code kiểm tra hai mật khẩu nhập có giống nhau kiepgiangho79 9 659 30-09-17, 02:17 PM
Bài mới nhất: kiepgiangho79

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line