Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Tìm và tự động nhập dự liệu từ excel và table hoặc query
#1
Xin chào các Bác,

Em lại xin làm phiền các bác việc sau :

Em có 1 bảng dữ liệu , và một file Excel :

1) Table : Tblsanpham , gồm 2 trường
-Trường Sanpham : sẽ có tên các sản phẩm ví dụ SP1,SP2,SP3......SP10...
-Trường DateSale : là trường ngày bán sản phẩm đó.

2) File Excel : reportSale , gồm 2 cột :
-Cột Sanpham : sẽ có các tên từ SP1, SP3, SP5, SP6......v..v.
-Cột Ngày bán ứng với từ sản phẩm trên.

Yêu cầu : Em xin các bác hướng dẫn :
1) Cách làm sao link được dữ liệu của cột Ngày Bán trong file excel vào trường DateSale trong table access. Tất nhiên phải đúng dữ liệu của sản phẩm tương ứng trong file excel và Table access .

2) Nếu khi link dữ liệu, phát hiện thấy sản phẩm trong file Excel khác hoặc không có trong table thì sẽ hiện ra thông báo để người dùng biết.

Mong các Bác chỉ giáo.Thank you các BÁc trước 007
Chữ ký của connguoi123 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Sao đọc mà chẳng hiểu !!! dùng LINK ???? new idea chắc, 1 ngày nào thua bạc casino, tự free access changing thay đổi 1 triệu thành 1 cent .

Structure và logic ko có make sense . Thôi cậu vào chỗ này mà luyện công Access và Excel . Cách merge từ Access vào Excel và ngược lại . Cậu chỉ được phép upđate từ Excel (ngày và sản phẩm bán) vào LastRow trong database . Cậu mà được phép mở database thì ông chủ thành chủ xị

Here is the link to learn ADO & DAO
http://www.erlandsendata.no/english/inde...t=envbadac
Chữ ký của DustWind Xin chào, mình là DustWind, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-11 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#3
(11-11-13, 02:35 AM)DustWind Đã viết: Sao đọc mà chẳng hiểu !!! dùng LINK ???? new idea chắc, 1 ngày nào thua bạc casino, tự free access changing thay đổi 1 triệu thành 1 cent .

Structure và logic ko có make sense . Thôi cậu vào chỗ này mà luyện công Access và Excel . Cách merge từ Access vào Excel và ngược lại . Cậu chỉ được phép upđate từ Excel (ngày và sản phẩm bán) vào LastRow trong database . Cậu mà được phép mở database thì ông chủ thành chủ xị

Here is the link to learn ADO & DAO
http://www.erlandsendata.no/english/inde...t=envbadac

***************************
Thank you Bác DustWin,
Vậy nếu em import dữ liệu từ file excel vào 1 template table, rồi sau đó làm cách nào đó để update field ngày vào table chính có được không ?
Em có link file ở đây, Bác có thể chỉ giáo giúp em được không ? http://upfile.vn/c90c55

Tks You.
Chữ ký của connguoi123 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Bạn hãy tham khảo đoạn code này nhé ! Mình trích từ ứng dụng của mình. MÌnh nhập tạm vào 1 Table Tam và dùng Query q"ryUpdate_Nhaphangmuavao" lọc theo điều kiện txtNhaphangmuavaoID, sau đó Update vào danh sách hàng hóa (Table chính).
Mã:
Function Update() As Boolean
On Error GoTo Loi_Err
Update = False
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim Dieukien As Integer
    Dieukien = Forms!frmNhaphangmuavao!txtNhaphangmuavaoID
    Dim qr As DAO.QueryDef
    Set qr = CurrentDb().QueryDefs("qryUpdate_Nhaphangmuavao")
    qr.Parameters("Forms!frmNhaphangmuavao!txtNhaphangmuavaoID") = Dieukien
    Set rs = qr.OpenRecordset()
    
    Dim rsup As DAO.Recordset
    Set rsup = CurrentDb.OpenRecordset("tblHanghoa")
    rsup.Index = "Primarykey"
    If rs.RecordCount > 0 Then
        rs.MoveFirst
        Do Until rs.EOF
            rsup.Seek "=", rs!Mahang
            If rsup.NoMatch Then
                rsup.AddNew
                rsup!Mahang = rs!Mahang
                rsup!Tenhang = rs!Tenhang
                rsup!Donvitinh = rs!Donvitinh
                rsup!Nhomhang = rs!Nhomhang
                rsup!Nganhhang = rs!Nganhhang
                rsup!Soluongton = rs!Soluongnhap
                rsup!Giaban = rs!Giaban
                rsup!Gianhap = rs!Gianhap
                rsup.Update
        Else
                rsup.Edit
                rsup!Soluongton = rsup!Soluongton + rs!Soluongnhap
                rsup!Giaban = rs!Giaban
                rsup!Gianhap = rs!Gianhap
                rsup.Update
        End If
            rs.MoveNext
        Loop
            rs.Close: rsup.Close
    End If
    
Update = True
Loi_Exit:
    Exit Function
Loi_Err:
    MsgBox "Error " & Err.Description & " in Update of clsHanghoa !"
    Resume Loi_Exit
End Function
Bạn biến tấu theo yêu cầu của bạn nhé !
Chúc bạn thành công ! Thân chào.
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(12-11-13, 04:13 PM)tmtien261 Đã viết: Bạn hãy tham khảo đoạn code này nhé ! Mình trích từ ứng dụng của mình. MÌnh nhập tạm vào 1 Table Tam và dùng Query q"ryUpdate_Nhaphangmuavao" lọc theo điều kiện txtNhaphangmuavaoID, sau đó Update vào danh sách hàng hóa (Table chính).
Mã:
Function Update() As Boolean
On Error GoTo Loi_Err
Update = False
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim Dieukien As Integer
    Dieukien = Forms!frmNhaphangmuavao!txtNhaphangmuavaoID
    Dim qr As DAO.QueryDef
    Set qr = CurrentDb().QueryDefs("qryUpdate_Nhaphangmuavao")
    qr.Parameters("Forms!frmNhaphangmuavao!txtNhaphangmuavaoID") = Dieukien
    Set rs = qr.OpenRecordset()
    
    Dim rsup As DAO.Recordset
    Set rsup = CurrentDb.OpenRecordset("tblHanghoa")
    rsup.Index = "Primarykey"
    If rs.RecordCount > 0 Then
        rs.MoveFirst
        Do Until rs.EOF
            rsup.Seek "=", rs!Mahang
            If rsup.NoMatch Then
                rsup.AddNew
                rsup!Mahang = rs!Mahang
                rsup!Tenhang = rs!Tenhang
                rsup!Donvitinh = rs!Donvitinh
                rsup!Nhomhang = rs!Nhomhang
                rsup!Nganhhang = rs!Nganhhang
                rsup!Soluongton = rs!Soluongnhap
                rsup!Giaban = rs!Giaban
                rsup!Gianhap = rs!Gianhap
                rsup.Update
        Else
                rsup.Edit
                rsup!Soluongton = rsup!Soluongton + rs!Soluongnhap
                rsup!Giaban = rs!Giaban
                rsup!Gianhap = rs!Gianhap
                rsup.Update
        End If
            rs.MoveNext
        Loop
            rs.Close: rsup.Close
    End If
    
Update = True
Loi_Exit:
    Exit Function
Loi_Err:
    MsgBox "Error " & Err.Description & " in Update of clsHanghoa !"
    Resume Loi_Exit
End Function
Bạn biến tấu theo yêu cầu của bạn nhé !
Chúc bạn thành công ! Thân chào.

***********************************
Nói thật là mình Amatour lắm, nên nếu đọc code của bạn mình hoa hết cả mắt mà vẫn không rõ . nếu có thể bạn làm cho mình cái query update từ table tạm sang table chính cái trường datesale có được không. rất cảm ơn bạn.
Chữ ký của connguoi123 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Bài này đả tra lời ở đây rồi mà. Up thẳng từ Ex vào Ac
http://thuthuataccess.com/forum/thread-6792-page-2.html
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn connguoi123
#7
(12-11-13, 08:55 PM)Xuân Thanh Đã viết: Bài này đả tra lời ở đây rồi mà. Up thẳng từ Ex vào Ac
http://thuthuataccess.com/forum/thread-6792-page-2.html

Bác Xuân Thành ơi, thank you Bác rất nhiều, cho em hỏi tý, khi copy cái code vào module rồi, bây giờ muốn gọi cái hàm trong module đó chạy thì làm các nào ( ví dụ tạo 1 nút lệnh trên form, click nút đó thì hàm chạy ), nhưng em không biết làm., bác chỉ giáo em với , em amatour quá. sad sad
Chữ ký của connguoi123 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Đúng đấy, Xuân Thanh giúp connguoi123 và cả tuanqtdn nữa đi. Cảm ơn nhiều
Chữ ký của tuanqtdn Xin chào, mình là tuanqtdn, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 07-11 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
1/ Tên commandbutton : cmdUpdate
2/ Câu lệnh như sau :
Mã PHP:
Private Sub cmdUpdate_Click()
    
Call CopyExcelToAccess
End Sub 

Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
(14-11-13, 03:05 PM)Xuân Thanh Đã viết: 1/ Tên commandbutton : cmdUpdate
2/ Câu lệnh như sau :
Mã PHP:
Private Sub cmdUpdate_Click()
    
Call CopyExcelToAccess
End Sub 

Thân mến

************************
Bác Xuân Thành ơi , làm 1 form và tạo 1 Command như bác nói, nhưng vẫn báo lỗi không được, em có file gửi lên đây, nhờ Bác giúp . Tks.

Link file : http://upfile.vn/bbc87f
Chữ ký của connguoi123 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] So sánh 2 Table Lấy ra dữ liệu trùng nhau sang 1 table có sẳn khác thdanh 23 5,258 03-06-18, 12:16 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Xin hỏi cách so sánh để nâng cấp dữ liệu ledangvan 16 605 05-05-18, 11:49 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Lập chỉ mục (Index) trong Table - Tăng tốc tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu ongke0711 5 326 02-04-18, 11:56 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Làm sao để Link table từ 1 File Excel mà có thể sửa xoá được ledangvan 1 199 11-03-18, 12:35 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
Lightbulb [Hỏi] Tạo màu , hình , link cho dữ liệu form toidjtjmtoi 5 484 06-03-18, 10:46 AM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line