Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tao form Login, bam OK dei ve chuong trinh thi lam sao day ???
#1
Mình có Form Login

Đã có 1 bảng:
[Hình: ScreenHunter002.jpg]

[Hình: ScreenHunter001.jpg]

mã code:
-------------------

Option Compare Database
Private intLogonAttempts As Integer

Private Sub cboEmployee_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
MsgBox "Ban phai nhap dung 'User name' cua ban.", vbInformation, Me.Caption
Response = acDataErrContinue

End Sub

Private Sub cmdCancel_Click()
On Error GoTo Err_cmdCancel_Click
DoCmd.Quit
Exit_cmdCancel_Click:
Exit Sub
Err_cmdCancel_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_cmdCancel_Click
End Sub

Private Sub cmdLogin_Exit(Cancel As Integer)

End Sub

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.cboEmployee.SetFocus
End Sub

Private Sub cboEmployee_AfterUpdate()
txtstrAccess = DLookup("strAccess", "tblEmployees", "[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value)
Me!txtUserName = Me!cboEmployee.Column(1)
Me.txtPassword.SetFocus
End Sub

Private Sub cmdLogin_Click()
If IsNull(Me.cboEmployee) Or Me.cboEmployee = "" Then
MsgBox "Ban phai chon 'User Name' cua ban.", vbCritical, "User name"
Me.cboEmployee.SetFocus
Exit Sub
End If
If IsNull(Me.txtPassword) Or Me.txtPassword = "" Then
MsgBox "Ban phai nhap mat khau cua ban vao o 'Password'.", vbCritical, "Nhap mat khau"
Me.txtPassword.SetFocus
Exit Sub
End If
If Me.txtPassword.Value = DLookup("strEmpPassword", "tblEmployees", "[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value) Then
lngMyEmpID = Me.cboEmployee.Value
MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbOKOnly, "Dang nhap..."
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm "frmadmin"
Me.Visible = False
Else
MsgBox "Mat khau khong dung. Vui long nhap lai.", vbExclamation, "Sai mat khau!"
Me.txtPassword.SetFocus
End If
intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
If intLogonAttempts > 2 Then
MsgBox "Mat khau khong dung, chuong trinh se thoat. Vui long lien he voi Admin.", vbCritical, "Mat khau!"
Application.Quit
End If
End Sub

-----

Để bấm OK về frmadmin chương trình thì ko về được >> HELP
Chữ ký của thquanks Xin chào, mình là thquanks, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-07 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
gởi nguyên cái bài bạn tham khảo lên đi bạn, có nhiều cách để làm login cách của bạn hơi rườm rà mà lại tốn kém. nên tạo 1 bảng user rồi dò trong cái bảng đó ra sau này còn cho ngta đổi pass hay tìm lại pass gì gì nữa chứ.
Chữ ký của quan_pc Lắp đặt Internet VNPT tại Điện Bàn - Quảng Nam - Hotline: 0915.636.745
ღღღღღTài sản của quan_pc (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Bạn đặt username và password trong table "tblEmployees" là được rồi.
Nhưng mình chẳng hiểu là bạn bấm OK để về chương trình là sao hết. Nếu mình đoán không nhầm thì như thế này phải không.
Sau khi hiện MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbInformation, "Dang nhap..." Bấm ok thì sẽ đóng form login và mở Form Main vậy thì bạn sửa lại code như sau:

MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbOKOnly, "Dang nhap..."
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm "frmadmin"
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Về chương trình nào vậy bạn, nói rõ ra đi chứ ?????????????????
LightbulbLightbulbLightbulbLightbulbLightbulbLightbulbLightbulbLightbulbLightbulb
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Mình hỏi về tạo 1 Form đang nhập vào CT (Đã có Table: tblEmployees )
Chữ ký của thquanks Xin chào, mình là thquanks, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-07 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
THANKS CÁC BẠN NHÌU ----- MÌNH GIẢI QUYẾT ĐƯỢC RỒI
Chữ ký của thquanks Xin chào, mình là thquanks, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-07 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Khi mở form mặc định là form trống tvn_hut 5 809 20-06-18, 02:00 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] Đặt form nằm chính giữa màn hình pvhung76 1 96 19-06-18, 08:52 AM
Bài mới nhất: huuduy.duy
Tongue [Hỏi] Lệnh Hide/Unhide cột trong form Datasheet View bomnhauag 4 244 04-06-18, 04:48 PM
Bài mới nhất: bomnhauag
  [Help] Tạo form tìm kiếm đơn giản trong access liaemars 2 163 23-05-18, 09:40 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  Hướng Dẫn Tạo form hóa đơn bán hàng Mỹ Hạnh 6 283 04-04-18, 09:29 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line