Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Lỗi "Too few parameters.Expected 1"
#1
Chào cả nhà,

giúp mình fix lỗi này với. Đây là đoạn code mình viết. Phieuorder là số phiếu đặt hàng trong tbleHangorder. Me.Phieuorder là số phiếu order trên form

Private Sub cmdBrowse_Click()
Dim rstblHangorder As Recordset
Set rstblHangorder = CurrentDb.OpenRecordset("select * from tblHangorder where Phieuorder = me.Phieuorder")
rstblHangorder!Soluongco = rstblHangorder!Soluongorder
rstblHangorder.Update
rstblHangorder.Close
MsgBox "Da tao don xong"
End Sub
Chữ ký của boy333 Xin chào, mình là boy333, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-04 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(18-07-13, 02:17 PM)boy333 Đã viết: Chào cả nhà,

giúp mình fix lỗi này với. Đây là đoạn code mình viết. Phieuorder là số phiếu đặt hàng trong tbleHangorder. Me.Phieuorder là số phiếu order trên form

Private Sub cmdBrowse_Click()
Dim rstblHangorder As Recordset
Set rstblHangorder = CurrentDb.OpenRecordset("select * from tblHangorder where Phieuorder = me.Phieuorder")
rstblHangorder!Soluongco = rstblHangorder!Soluongorder
rstblHangorder.Update
rstblHangorder.Close
MsgBox "Da tao don xong"
End Sub

Lỗi của bạn ở đây: me.Phieuorder
Nó là một tham số truyền lấy từ form thì phải viết thế này:
Mã PHP:
Set rstblHangorder CurrentDb.OpenRecordset("select * from tblHangorder where Phieuorder = " me.Phieuorder &";"
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn boy333 , Noname
#3
(18-07-13, 02:21 PM)paulsteigel Đã viết:
(18-07-13, 02:17 PM)boy333 Đã viết: Chào cả nhà,

giúp mình fix lỗi này với. Đây là đoạn code mình viết. Phieuorder là số phiếu đặt hàng trong tbleHangorder. Me.Phieuorder là số phiếu order trên form

Private Sub cmdBrowse_Click()
Dim rstblHangorder As Recordset
Set rstblHangorder = CurrentDb.OpenRecordset("select * from tblHangorder where Phieuorder = me.Phieuorder")
rstblHangorder!Soluongco = rstblHangorder!Soluongorder
rstblHangorder.Update
rstblHangorder.Close
MsgBox "Da tao don xong"
End Sub

Lỗi của bạn ở đây: me.Phieuorder
Nó là một tham số truyền lấy từ form thì phải viết thế này:
Mã PHP:
Set rstblHangorder CurrentDb.OpenRecordset("select * from tblHangorder where Phieuorder = " me.Phieuorder &";"

Cám ơn bạn đã giúp mình. Mình thoát dòng lỗi đó rồi nhưng lại bị 1 lỗi khác: No current record. Giúp mình khắc phục lỗi này với.
Chữ ký của boy333 Xin chào, mình là boy333, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-04 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Bạn chịu khó dùng Google dịch đi. Một trong những kỹ năng quan trọng của người học lập trình là biết đọc và đoán nghĩa lỗi bằng tiếng Anh. Nếu đụng đâu hỏi đó, bạn sẽ hỏi suốt ngày!
No current Record là một thông báo lỗi chương trình thông thường, nói là không có bản ghi nào. Điều đó có nghĩa là câu truy vấn của bạn với điều kiện đưa ra thì không có bản ghi nào trong CSDL đảm bảo điều kiện cả.
Xin chia sẻ!
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#5
(18-07-13, 03:13 PM)paulsteigel Đã viết: Bạn chịu khó dùng Google dịch đi. Một trong những kỹ năng quan trọng của người học lập trình là biết đọc và đoán nghĩa lỗi bằng tiếng Anh. Nếu đụng đâu hỏi đó, bạn sẽ hỏi suốt ngày!
No current Record là một thông báo lỗi chương trình thông thường, nói là không có bản ghi nào. Điều đó có nghĩa là câu truy vấn của bạn với điều kiện đưa ra thì không có bản ghi nào trong CSDL đảm bảo điều kiện cả.
Xin chia sẻ!

Cám ơn bạn. Mình cũng dịch được nghĩa câu đó tuy nhiên mình đang không biết lỗi này là thế nào. Bởi khi mình mở table tblHangorder thi có dữ liệu nhưng khi chạy thì lại báo không?
Chữ ký của boy333 Xin chào, mình là boy333, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-04 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Bạn mở HangOrder từ đâu? Và trên form của bạn, thì có bản ghi nào có Phieuorder tương đương với phieuorder này?
Ngoài ra, bạn dùng bộ thư viện DAO vì thế khi muốn đưa một bản ghi vào chế độ sửa thì phải dùng lệnh
1. rstblHangorder.Edit
2. gán giá trị
3. rstblHangorder.Update
Với trường hợp như thế này, nên dùng Query để thực hiện lệnh Update, ví dụ:
Mã PHP:
Currentdb.Execute ("Update tblHangorder Set  Soluongco = Soluongorder where Phieuorder = " me.Phieuorder ";" 
Xin chia sẻ thế.
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn boy333
#7
(18-07-13, 05:04 PM)paulsteigel Đã viết: Bạn mở HangOrder từ đâu? Và trên form của bạn, thì có bản ghi nào có Phieuorder tương đương với phieuorder này?
Ngoài ra, bạn dùng bộ thư viện DAO vì thế khi muốn đưa một bản ghi vào chế độ sửa thì phải dùng lệnh
1. rstblHangorder.Edit
2. gán giá trị
3. rstblHangorder.Update
Với trường hợp như thế này, nên dùng Query để thực hiện lệnh Update, ví dụ:
Mã PHP:
Currentdb.Execute ("Update tblHangorder Set  Soluongco = Soluongorder where Phieuorder = " me.Phieuorder ";" 
Xin chia sẻ thế.

Mình găp lỗi expected: list separator or )
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("select * from tblHangorder where Phieuorder = "&me.Phieuorder&";")
Chữ ký của boy333 Xin chào, mình là boy333, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-04 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Bạn hãy gửi file của bạn lên đây! Như thế sẽ tiện hơn! Vì lập trình thì lỗi là chắc chắn không tránh được. Điều quan trọng là ta biết đó là lỗi gì, phát sinh ở đâu!
Thân!
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn boy333
#9
(18-07-13, 11:23 PM)paulsteigel Đã viết: Bạn hãy gửi file của bạn lên đây! Như thế sẽ tiện hơn! Vì lập trình thì lỗi là chắc chắn không tránh được. Điều quan trọng là ta biết đó là lỗi gì, phát sinh ở đâu!
Thân!

File của mình đây. Vào form frmXuathang
http://www.mediafire.com/?a1qxx2ee7znzpdw
Chữ ký của boy333 Xin chào, mình là boy333, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-04 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
Đã fix được lỗi.
Chữ ký của boy333 Xin chào, mình là boy333, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-04 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line