Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Tìm kiếm mã NV từ subform bằng ADODB
#1
Dear mọi người
Sau khi nghiên cứu về ADO, mình thử lập trình để tìm kiếm mã NV từ subform. kết quả là không chạy được code. Không biết mình sai hay hiểu sai ở chỗ nào. Rất mong các bạn cũng như BQT có thể gợi ý giúp mình nút thắt này.

Đây là đoạn code mình xây dựng

Private Sub CmdSearch_Click()
Dim rst As New ADODB.Recordset
rst.Open "SubNV", Staffcode, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
vbookmark = rst.Bookmark
If FraSearch.Value = 1 Then
If IsNull(TextMaNV) Then
MsgBox "Please enter employee code", vbInformation + vbOKOnly, "Can't find"
Exit Sub
End If
rst.Find "Staffcode ='" & TextMaNV & "'", , , adBookmarkFirst
If rst.EOF Then
MsgBox "Can't find"
rst.Bookmark = vbookmark
Else
MsgBox "Found it"
End If
End If

End Sub

Mình xin chân thành cảm ơn 007
Chữ ký của tvn_hut Xin chào, mình là Dameaccess, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 06-06 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Vì bạn không có file đính kèm nên tôi không nắm được là bạn đã tham chiếu đến thư viện ADODB chưa. Trên thực tế, bạn không cần phải phức tạp đến thế, dùng ngay query cho tiện!
Tôi sửa lại đoạn code của bạn như dưới đây nhé!!
Mã PHP:
Private Sub CmdSearch_Click()
    
Dim rst As New ADODB.Recordset
    Dim strSql 
As String
    
    
'rst.Open "SubNV", Staffcode, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
    '
vbookmark rst.Bookmark
    
' Ban can chu y la doi tuong Staffcode phai duoc khoi tao, day la ket noi du lieu cua thu tuc
    ' 
Ban co the bonhwng doan toi da comment
    
If FraSearch.Value 1 Then
        
If nz(TextMaNV"") = "" Then
            
' nen thay IsNull(TextMaNV) bang nz(), day la ham kha hay cua Access
            MsgBox "Ma nhan vien khong the de tronh...", vbInformation + vbOKOnly, "Can'
t find"
            Exit Sub
        End If
        strSql = "
Select from SubNV where Staffcode ='" & TextMaNV & "'"
        'rst.Find "
Staffcode ='" & TextMaNV & "'", , , adBookmarkFirst
        rst.Open strSql, Staffcode, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
        'hoac thay bang doan nay
        'rst.Open strsql, currentproject.Connection, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
        If rst.EOF Then
            MsgBox "
Khong co ma nhan vien nao nhu vay"
            'rst.Bookmark = vbookmark
        Else
            MsgBox "
Da tim thay [" & rst.RecordCount & "nhan vien.."
        End If
        rst.Close
    End If
    Set rst = Nothing
End Sub 
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn tvn_hut , bvchauthanh , thucgia


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] So sánh giá trị record trên cùng 1 trường trong 1 bảng để có kết quả tính toán đúng tvn_hut 5 176 29-05-18, 10:39 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hàm] [Demo] Hàm kiểm tra IP tắt hay mở maidinhdan 9 1,607 01-02-18, 03:06 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Hỏi] Dữ liệu trong mainForm và subForm pherotao 32 1,954 02-12-17, 03:00 PM
Bài mới nhất: pherotao
  Đọc và Ghi ra QRcode bằng VBA lehongduc 2 554 07-10-17, 04:04 PM
Bài mới nhất: minhminh25767
  [Thủ Thuật] Liên kết dữ liệu giữa subform và mainform tvn_hut 13 2,863 14-08-17, 12:41 AM
Bài mới nhất: MTNQ

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line