Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hướng dẫn] Vừa là nhập liêu, hoặc tự tính kết quả khi không nhập
#1
Em có bảng như thế này rất mong được các anh / chị giúp đỡ
1/ Nếu nhập trên Form số ngày nghỉ và ngày bắt đầu thì ngày kết thúc tự tính kết quả
Ví dụ:
Số ngày nghỉ = 4
Ngày bắt đầu = 03/07/2013
Ngày két thúc = 06/07/2013 ( Là công thức tự tính)
2/ Nếu không nhập số ngày nghỉ, chỉ nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc thì số ngày nghỉ sẽ tự tính kết quả
VD:
Số ngày nghỉ = ...... (Không nhâp, công thức sẽ tự tính kết quả = ngày kết thúc - ngày bắt đầu)
Ngày bắt đầu = 03/07/2013
Ngày két thúc = 06/07/2013

Trân trọng cảm ơn!
ღღღღღTài sản của huuduy.duy (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#2
(03-07-13, 10:42 AM)huuduy.duy Đã viết: Em có bảng như thế này rất mong được các anh / chị giúp đỡ
1/ Nếu nhập trên Form số ngày nghỉ và ngày bắt đầu thì ngày kết thúc tự tính kết quả
Ví dụ:
Số ngày nghỉ = 4
Ngày bắt đầu = 03/07/2013
Ngày két thúc = 06/07/2013 ( Là công thức tự tính)
2/ Nếu không nhập số ngày nghỉ, chỉ nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc thì số ngày nghỉ sẽ tự tính kết quả
VD:
Số ngày nghỉ = ...... (Không nhâp, công thức sẽ tự tính kết quả = ngày kết thúc - ngày bắt đầu)
Ngày bắt đầu = 03/07/2013
Ngày két thúc = 06/07/2013

Trân trọng cảm ơn!

bạn chỉ cần đặt công thức trên vào các sự kiện (event) tương ứng là được:
1. Sự kiện: On Afterupdate của textbox NgayNghi:
Mã PHP:
NgayKetThuc DateAdd("d"NgayNghiNgayBatDau

2. Sự kiện: On Afterupdate của textbox NgayKetThuc:
Mã PHP:
NgayNghi DateDiff("d"NgayKetThucNgayBatDau

Tùy biến thêm theo yêu cầu thực tế của bạn nhé! Thân!
ღღღღღTài sản của bomnhauag (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , huuduy.duy
#3
(03-07-13, 12:41 PM)bomnhauag Đã viết:
(03-07-13, 10:42 AM)huuduy.duy Đã viết: Em có bảng như thế này rất mong được các anh / chị giúp đỡ
1/ Nếu nhập trên Form số ngày nghỉ và ngày bắt đầu thì ngày kết thúc tự tính kết quả
Ví dụ:
Số ngày nghỉ = 4
Ngày bắt đầu = 03/07/2013
Ngày két thúc = 06/07/2013 ( Là công thức tự tính)
2/ Nếu không nhập số ngày nghỉ, chỉ nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc thì số ngày nghỉ sẽ tự tính kết quả
VD:
Số ngày nghỉ = ...... (Không nhâp, công thức sẽ tự tính kết quả = ngày kết thúc - ngày bắt đầu)
Ngày bắt đầu = 03/07/2013
Ngày két thúc = 06/07/2013

Trân trọng cảm ơn!

bạn chỉ cần đặt công thức trên vào các sự kiện (event) tương ứng là được:
1. Sự kiện: On Afterupdate của textbox NgayNghi:
Mã PHP:
NgayKetThuc DateAdd("d"NgayNghiNgayBatDau

2. Sự kiện: On Afterupdate của textbox NgayKetThuc:
Mã PHP:
NgayNghi DateDiff("d"NgayKetThucNgayBatDau

Tùy biến thêm theo yêu cầu thực tế của bạn nhé! Thân!

Cho mình hỏi thêm,
1. làm sao để không xuất hiện lỗi khi không nhập ngày nghỉ, mà chỉ nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
2. Khi mở form lên thì các textbox trống, không có dữ liệu. Hoặc hiện hướng dẫn (chữ chìm ) nhập thông tin gì trong textbox đó.
Cám ơn bạn nhiều
ღღღღღTài sản của huuduy.duy (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
1. Bạn thêm điều kiện kiểm tra vào là ok thôi:
Mã PHP:
if not isNull(NgayNghithen NgayKetThuc DateAdd("d"NgayNghiNgayBatDau

Mã PHP:
if isDate(NgayKetThucthen   NgayNghi DateDiff("d"NgayKetThucNgayBatDau
2. Bạn có thể dùng Lable để điền hướng dẫn trực tiếp trên form luôn cũng được.
Thân!
ღღღღღTài sản của bomnhauag (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn huuduy.duy , TruongVanTruong
#5
Bạn có thể dùng thuộc tính default của textbox cũng được mà (quên ở câu hỏi làm hướng dẫn đó nha). big green
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(03-07-13, 05:34 PM)cpucloi Đã viết: Bạn có thể dùng thuộc tính default của textbox cũng được mà (quên ở câu hỏi làm hướng dẫn đó nha). big green

Hoàn toàn không được đâu bạn.
- Trước hết lúc mở form lên: NgayBD sẽ trống thì 2 ô kia sẽ lỗi #Type
- Sau đó nếu nhập ngàyBD rồi, NgayNghi rồi thì ô NgayKT cũng kô si nhê j, không tự tính toán được ngày kết thúc đâu.
- Và ngược lại cũng vậy.038
ღღღღღTài sản của bomnhauag (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
(03-07-13, 07:39 PM)bomnhauag Đã viết:
(03-07-13, 05:34 PM)cpucloi Đã viết: Bạn có thể dùng thuộc tính default của textbox cũng được mà (quên ở câu hỏi làm hướng dẫn đó nha). big green

Hoàn toàn không được đâu bạn.
- Trước hết lúc mở form lên: NgayBD sẽ trống thì 2 ô kia sẽ lỗi #Type
- Sau đó nếu nhập ngàyBD rồi, NgayNghi rồi thì ô NgayKT cũng kô si nhê j, không tự tính toán được ngày kết thúc đâu.
- Và ngược lại cũng vậy.038

Bạn có thể giúp mình gán ký tự trên bàn phím để tăng thêm, hoạc giảm bớt ngày đươc ko vậy
Ví dụ: hiện tại là ngày 03/07/2013 khi nhấn phím + thì sẽ tăng thêm 1 ngày và ngược lại..
Thank!
ღღღღღTài sản của huuduy.duy (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Trên form bạn chỉnh thuộc tính (properties) Key Preview : Yes

bỏ đoạn code này vào sự kiện On Keypress của form nhé:
Mã PHP:
Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If 
KeyAscii 43 Then txtNgay DateAdd("d"1txtNgay)
    If 
KeyAscii 95 Then txtNgay DateAdd("d", -1txtNgay)
End Sub 
ღღღღღTài sản của bomnhauag (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn huuduy.duy
#9
(03-07-13, 10:58 PM)bomnhauag Đã viết: Trên form bạn chỉnh thuộc tính (properties) Key Preview : Yes

bỏ đoạn code này vào sự kiện On Keypress của form nhé:
Mã PHP:
Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If 
KeyAscii 43 Then txtNgay DateAdd("d"1txtNgay)
    If 
KeyAscii 95 Then txtNgay DateAdd("d", -1txtNgay)
End Sub 

Bạn ơi mình thêm vào rồi nhưng ko được. Bạn giúp mình nữa nhe
Sẵn bạn giúp mình làm sao có thể khi bấm Tab tới, ô ngay bắt đầu và kết thúc nếu như mình không chon tờ lich có sẵn của access mà mình nhập 04042013 thì nó sẽ tự ra kết quả là 04/04/2013
File mau của mình ở đây: bạn xem giúp nhe Viec rieng
ღღღღღTài sản của huuduy.duy (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
Potay với bạn, để vầy sao mà nó chạy được:

Mã PHP:
Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Private 
Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If 
KeyAscii 43 Then ngaybatdau DateAdd("d"1ngaybatdau)
    If 
KeyAscii 95 Then ngaybatdau DateAdd("d", -1ngaybatdau)
End Sub
End Sub 

1. Bạn chưa bật thuộc tính Key Preview Yes cho form mà sao nó chạy được:
[Hình: vpgnno]

2. Chỉnh code lại cho đúng:
Mã PHP:
Option Compare Database

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If 
KeyAscii 43 Then ngaybatdau DateAdd("d"1ngaybatdau)
    If 
KeyAscii 95 Then ngaybatdau DateAdd("d", -1ngaybatdau)
End Sub

Private Sub ngayketthuc_AfterUpdate()
    If 
IsDate(ngayketthucThen NGAYNGHI DateDiff("d"ngaybatdaungayketthuc)
End Sub

Private Sub NGAYNGHI_AfterUpdate()
    If 
Not IsNull(NGAYNGHIThen ngayketthuc DateAdd("d"NGAYNGHIngaybatdau)
End Sub 

3. Chỉnh thuộc tính input mask của 2 textbox: ngaybatdau ngayketthuc là: 00/00/0000 như trong hình sẽ ok thôi!

Thân!
ღღღღღTài sản của bomnhauag (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn huuduy.duy


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Lập chỉ mục (Index) trong Table - Tăng tốc tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu ongke0711 5 201 02-04-18, 11:56 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
Lightbulb [Hỏi] Tạo màu , hình , link cho dữ liệu form toidjtjmtoi 5 338 06-03-18, 10:46 AM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  Hướng Dẫn Cập nhật dữ liệu để sao lưu qua file access khác mrtoanbin 7 362 10-01-18, 08:46 AM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] Lệnh Docmd chỉ mở bảng mà không tự động mở bảng đó` killitmore 3 242 13-12-17, 04:22 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  [Lỗi] bound Column trong phần Lookup table hiển thị không đúng minhtungph 5 450 14-10-17, 12:23 PM
Bài mới nhất: minhtungph

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line