Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Tạo forms tìm kiếm nhiều đối tượng với nhiều điều kiện khác nhau ?
#21
mà công nhận nhìn khúc này mỏi con mắt wá
Mã PHP:
s2 " AND (([formula].[cd_bra]) like '" "*" & [txt1] & "*" "')"
s3 " AND (([formula].[cd_on_for])like '" "*" & [txt2] & "*" "')"
s4 " AND (([formula].[mas_cd]) like '" "*" & [txt3] & "*" "')"
s5 " AND (([formula].[name_product]])like '" "*" & [txt4] & "*" "')"
s6 " AND (([formula].[name_shade])like '" "*" & [txt5] & "*" "')"
s7 " AND (([formula].[date_exp])like '" "*" & [txt6] & "*" "')"
s8 " AND (([formula].[loai_bo])like '" "*" & [txt7] & "*" "')" 

sao không bỏ bớt dấu nháy cho dễ nhìn đi bạn: lòi con ngươi rồi ^^
Mã PHP:
s2 " AND (([formula].[cd_bra]) like '*" & [txt1] & "*')"
s3 " AND (([formula].[cd_on_for]) like '*" & [txt2] & "*')"
s4 " AND (([formula].[mas_cd]) like '*" & [txt3] & "*')"
s5 " AND (([formula].[name_product]]) like '*" & [txt4] & "*')"
s6 " AND (([formula].[name_shade])like '" "*" & [txt5] & "*" "')"
s7 " AND (([formula].[date_exp]) = #" & [txt6] & "#)"
s8 " AND (([formula].[loai_bo]) = " & [txt7].Value ")" 
030
ღღღღღTài sản của bomnhauag (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#22
(19-06-13, 10:22 AM)Xuân Thanh Đã viết: 1/ Bạn xem fie Demo. Demo này làm theo y/c của bạn, mỗi MaVT ghi tren một textbox
2/ Bạn tham khảo cái này http://thuthuataccess.com/forum/post-185...l#pid18579 rồi dùng cách ghi chung các MaVT vào một textbox cách nhau dấu phẩy rồi tìm kiếm
Thân mến

Dear Xuân Thanh,

Trong file demo trên buộc người tìm phải nhớ chính xác mã sản phẩm, mình muốn nếu trường hợp chỉ nhớ vài ký tự đầu của mã sản phẩm thì nó sẽ lấy ra các mã tương tự để từ đó mình sẽ kiểm tra thủ công lại. Nhờ hướng dẫn giùm ! Đây là nhu cầu thực tế chứ không phải mình suy luận ra để tự làm khó mình, dữ liệu công ty rất phức tạp, không thể tự hệ thống lại theo ý của mình vì nó phụ thuộc vào công ty mẹ bên nước ngoài.
007
Chữ ký của dinh_trong_hoa
Reply
Những người đã cảm ơn
#23
Bạn thử cách này xem sao, khi nhập vào textbox, list box sẽ hiển thị thông tin, cách làm giống của bạn Xuan Thanh thôi...
Mình nghĩ là không nên phức tạp hóa vấn đề lên quá. Nếu bạn muốn, hãy gửi file dữ liệu đây mình sẽ thử cho 1 form mẫu
Liên kết đây
Thân
Chữ ký của paulsteigel ====================
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách
====================
Reply
Những người đã cảm ơn
#24
(21-06-13, 08:39 AM)paulsteigel Đã viết: Bạn thử cách này xem sao, khi nhập vào textbox, list box sẽ hiển thị thông tin, cách làm giống của bạn Xuan Thanh thôi...
Mình nghĩ là không nên phức tạp hóa vấn đề lên quá. Nếu bạn muốn, hãy gửi file dữ liệu đây mình sẽ thử cho 1 form mẫu
Liên kết đây
Thân

Dear paulsteigel,

Mình đã nói rồi sự phức tạp này là do bản chất công việc chứ ko phải mình tạo ra. Mình đang ở khâu thiết kế, có ý tưởng gì thì lên diễn đàn hỏi xem thế nào rồi mới đưa vào nên chưa có file cụ thể. Tóm lại: Mình cần có một form tìm kiếm theo nhiều giá trị và điều kiện, tương tự như file demo cua bạn Xuân Thanh cung cấp. Có thể tìm theo điều kiện chính xác tuyệt đối hoặc tương đối "VD: Nếu không nhớ chính xác mã sản phẩm, chỉ nhập vài ký tự bất kỳ thì access sẽ lọc ra các giá trị có mã theo ký tự đó giống như sử dụng select query vậy". Đây là phần cốt lỗi của dự án, nếu ko giải quyết được thì .....021
Chữ ký của dinh_trong_hoa
Reply
Những người đã cảm ơn
#25
(20-06-13, 10:57 PM)dinh_trong_hoa Đã viết: Dear Xuân Thanh,
Trong file demo trên buộc người tìm phải nhớ chính xác mã sản phẩm, mình muốn nếu trường hợp chỉ nhớ vài ký tự đầu của mã sản phẩm thì nó sẽ lấy ra các mã tương tự để từ đó mình sẽ kiểm tra thủ công lại. Nhờ hướng dẫn giùm ! Đây là nhu cầu thực tế chứ không phải mình suy luận ra để tự làm khó mình, dữ liệu công ty rất phức tạp, không thể tự hệ thống lại theo ý của mình vì nó phụ thuộc vào công ty mẹ bên nước ngoài.
007

1/ Cách thứ nhất : Chuyển textbox sang combobox
1.1/ Click phải chuột vào textbox ==> Change ==> Combobox
1.2/ Chọn nguồn cho combobox là tblSanPham
1.3/ Chọn phương thức DropDrow cho combo khi nhận Forcus
1.4/ Khi gõ một số ký tự đầu trong combo, nó sẽ tự cuộn cho bạn chọn

2/ Cách thứ 2 : Dùng hàm Like trong câu SQL ==> Like "abc" & *
Tham khảo thêm ở đây http://thuthuataccess.com/forum/thread-6453.html
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#26
(21-06-13, 10:28 AM)Xuân Thanh Đã viết:
(20-06-13, 10:57 PM)dinh_trong_hoa Đã viết: Dear Xuân Thanh,
Trong file demo trên buộc người tìm phải nhớ chính xác mã sản phẩm, mình muốn nếu trường hợp chỉ nhớ vài ký tự đầu của mã sản phẩm thì nó sẽ lấy ra các mã tương tự để từ đó mình sẽ kiểm tra thủ công lại. Nhờ hướng dẫn giùm ! Đây là nhu cầu thực tế chứ không phải mình suy luận ra để tự làm khó mình, dữ liệu công ty rất phức tạp, không thể tự hệ thống lại theo ý của mình vì nó phụ thuộc vào công ty mẹ bên nước ngoài.
007

1/ Cách thứ nhất : Chuyển textbox sang combobox
1.1/ Click phải chuột vào textbox ==> Change ==> Combobox
1.2/ Chọn nguồn cho combobox là tblSanPham
1.3/ Chọn phương thức DropDrow cho combo khi nhận Forcus
1.4/ Khi gõ một số ký tự đầu trong combo, nó sẽ tự cuộn cho bạn chọn

2/ Cách thứ 2 : Dùng hàm Like trong câu SQL ==> Like "abc" & *
Thân mến

Dear Xuân Thanh,

Cách thứ nhất mình hiểu => không phù hợp với thực tế công việc của mình.
Cách thứ hai ok đúng ý mình, cả ngày hôm qua mình đã thử nghiệm nhưng không thành công, gặp 03 lỗi điển hình:
1/Listbox chỉ hiện ra 1 sản phẩm "vd: mã VT có 02 mã (TH01, TH02) và chỉ cho ra kết quả TH01"
2/Listbox thể hiện ok nhưng chỉ tìm được cho 01 giá trị "vd: nhập vào (TH, MX) thì chỉ co ra các mã TH"
3/Đa số lần chạy đều bị lỗi này, tbltam và tblvattutam, báo "#delete"
Nhờ bạn chỉ dẫn thêm.
Thank
Chữ ký của dinh_trong_hoa
Reply
Những người đã cảm ơn
#27
Bạn làm trên cái demo ở bài này, bài số #15 ý chứ không làm ở bài khác(Mỗi MaVT ghi vào một texbox). Bạn lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia làm sao chả lỗi?
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#28
(21-06-13, 10:48 AM)Xuân Thanh Đã viết: Bạn làm trên cái demo ở bài này, bài số #15 ý chứ không làm ở bài khác(Mỗi MaVT ghi vào một texbox). Bạn lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia làm sao chả lỗi?
Thân mến

Dear Xuân Thanh,
Mình làm thử nghiệm trên file demo của bạn gởi chứ mình chưa có đưa vào file của mình, mọi thực hiện đều dùng giá trị sẵn có của file.
Chữ ký của dinh_trong_hoa
Reply
Những người đã cảm ơn
#29
Đề bài bạn yêu cầu : Ghi cái mã nào thì hiển thị cái mã đó. Trong CSDL không có mã MX thì làm sao thể hiện được? Nếu y/c khác thì phải thực hiện cách khác. Đây là cách đặt vấn đề không rõ ràng nên thế.

Trích dẫn:Ok ! Bạn thông cảm vì khả năng diễn giải của mình hơi kém.
Mình tóm gọn lại thế này:
Mình muốn tìm các sp có mã sau: 123;456;789; 092
Sau khi chạy thông tin 4 sản phẩm này sẽ hiển thị cùng một lúc trên một listbox để rút ra thành báo cáo
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#30
Bạn xem cái demo tôi chạy nè, báo lỗi ở đâu thế?

[Hình: Demo1_zps5d8a648e.png]

[Hình: Demo2_zpse7d48996.png]
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Tạo form tìm kiếm đơn giản trong access liaemars 2 94 , 09:40 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Help] tự điền vào field khi thỏa mãn 1 số điều kiện ??????????????? Godspear 2 130 22-04-18, 09:19 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Tạo form tìm kiếm thông tin Mỹ Hạnh 2 148 29-03-18, 02:28 PM
Bài mới nhất: Mỹ Hạnh
  Lấy dữ liệu từ form khác Mỹ Hạnh 1 108 27-03-18, 04:21 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  cách tạo TextBox nhảy số theo điều kiện Nguyên Thông 5 228 19-03-18, 03:32 PM
Bài mới nhất: Nguyên Thông

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line