Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Một số vấn đề Form mong được hướng dẫn
#1
Lúc mình tạo form chọn New có chọn Design View, Form Wizard...
Nếu chọn form Wizard thì nó chọn sẵn hình nền cho mình và nó tự điều chỉnh hình cho vừa với khung Nhưng nếu lỡ mình chọn Design view rồi thì làm sao để chọn được hình như bên wizard vậy? Mình chọn hình nhưng nếu cái form mình to quá nó lại ko đủ. Ai giúp mình với
2. Mình có xem một số câu lệnh trên đây nhưng trong câu lệnh có mây cái Error... ở đầu với cuối câu lênh là gì vậy? mình xóa đi được không?

Ví dụ nút xóa
BÌnh thường mình chỉ cần
DoCmd.SetWarnings False
If MsgBox("Ban Có Muôn Xóa Không?", vbExclamation + vbYesNo, "Thông Báo") = vbYes Then
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
DoCmd.Requery
End If
DoCmd.SetWarnings True
End Sub

Nhưng mình thấy trên mạng lại như vậy:
Private Sub Cmdxoa_Click()
On Error GoTo Err_CmXoa_Click
If MsgBox("Ban muon xoa mau tin nay", vbOKCancel) = vbCancel Then Exit Sub
If Year(Me.NgayNhap) = Year(Date) Then
If Month(NgayNhap) <> Month(Date) Then
MsgBox "Mau tin nay da thong ke khong xoa duoc"
Exit Sub
End If
End If
Me.AllowEdits = True
Me.Repaint

DoCmd.SetWarnings (False)
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
DoCmd.SetWarnings (True)
Me.AllowEdits = False

Me.Repaint

Exit_CmXoa_Click:
Exit Sub

Err_CmXoa_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_CmXoa_Click
End Sub
Chữ ký của nhokkungfubmt Xin chào, mình là nhokkungfubmt, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 24-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] form tìm kiếm sản phẩm thanhhao 5 433 7 Giờ trước
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  Hướng Dẫn Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí trên Form mrtoanbin 10 515 11-02-18, 04:19 PM
Bài mới nhất: haidc
  [Help] Sub Form tự động điền các record haidc 9 597 05-02-18, 04:36 PM
Bài mới nhất: haidc
  [S.O.S] Điều khiển hiển thị record trên form qua mạng LAN tranthanhan1962 16 767 21-01-18, 05:31 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
Photo [Hỏi] Xin giúp đỡ tạo form đăng nhập có liên kết với form Giao diện chính Thiên Hùng 15 667 19-01-18, 10:12 AM
Bài mới nhất: Thiên Hùng

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ